تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکر حنیف همگام در کابل به خاک سپرده شد

پیکر حنیف همگام، هنر پیشۀ پرآوازۀ کشور، امروز در نزدیک زیارتگاه سخی در کابل به خاک سپرده شد.

حنیف همگام که به علت فشار خون بلند از چندی به‌این‌سو در شفاخانۀ محمدداوود خان در کابل بستری بود، روز شنبه درگذشت.

در مراسم به خاک سپاری پیکر این هنر پیشۀ پرآوازۀ کشور که شماری از هنرمندان و سینماگران شرکت کرده بودند، از کارنامه‌های هنری وی به نیکی یاد کردند.

فخری، دوست حنیف همگام گفت: «تعهدی که به نسل رنج دیده و طبقۀ پایین جامعه داشت، آن را بجا آورد و تا آخرین رمق زنده‌گی خود در این راستا کار کرد.»

نجیب آرین، هنر پیشه نیز افزود: «هنگام، یک شخصیت بزرگ هنری بود، اما افسوس که جایش دیگر خالی شد.»

حنیف همگام، برای چندین سال به عنوان تهیه کننده و مجری برنامۀ طنزی «زنگ خطر» در تلویزیون طلوع کار کرد. او  با نیش‌خندها و طنزگونه‌هایش در این برنامه، از نابسامانی ها در کشور انتقاد کرد و بر لبان مردم لب‌خند آفرید.

حنیف همگام، ۵۶ ساله بود و در دانشکده هنرهای دانشگاه کابل بخش سینما و تیاتر تحصیل کرده بود، او در چندین فلم افغانی و هندی نیز نقش بازی کرده بود.

شماری از سینماگران می‌گویند که درگذشت همگام جبران ناپذیر است و او یک استعداد بسیار خوبی هم در سینما و هم در طنز داشت.

جوان شیر حیدری، رییس اتحادیه سینماگران افغانستان در این باره گفت: «ما روی یک فلم کار می‌کردیم که در آن، همگام نقش مرکزی داشت.»

پیکر حنیف همگام در کابل به خاک سپرده شد

بستگان حنیف همگام می‌گویند که او بدلیل فشار خون بلند روز گذشته در یک شفاخانه در کابل درگذشت.

تصویر بندانگشتی

پیکر حنیف همگام، هنر پیشۀ پرآوازۀ کشور، امروز در نزدیک زیارتگاه سخی در کابل به خاک سپرده شد.

حنیف همگام که به علت فشار خون بلند از چندی به‌این‌سو در شفاخانۀ محمدداوود خان در کابل بستری بود، روز شنبه درگذشت.

در مراسم به خاک سپاری پیکر این هنر پیشۀ پرآوازۀ کشور که شماری از هنرمندان و سینماگران شرکت کرده بودند، از کارنامه‌های هنری وی به نیکی یاد کردند.

فخری، دوست حنیف همگام گفت: «تعهدی که به نسل رنج دیده و طبقۀ پایین جامعه داشت، آن را بجا آورد و تا آخرین رمق زنده‌گی خود در این راستا کار کرد.»

نجیب آرین، هنر پیشه نیز افزود: «هنگام، یک شخصیت بزرگ هنری بود، اما افسوس که جایش دیگر خالی شد.»

حنیف همگام، برای چندین سال به عنوان تهیه کننده و مجری برنامۀ طنزی «زنگ خطر» در تلویزیون طلوع کار کرد. او  با نیش‌خندها و طنزگونه‌هایش در این برنامه، از نابسامانی ها در کشور انتقاد کرد و بر لبان مردم لب‌خند آفرید.

حنیف همگام، ۵۶ ساله بود و در دانشکده هنرهای دانشگاه کابل بخش سینما و تیاتر تحصیل کرده بود، او در چندین فلم افغانی و هندی نیز نقش بازی کرده بود.

شماری از سینماگران می‌گویند که درگذشت همگام جبران ناپذیر است و او یک استعداد بسیار خوبی هم در سینما و هم در طنز داشت.

جوان شیر حیدری، رییس اتحادیه سینماگران افغانستان در این باره گفت: «ما روی یک فلم کار می‌کردیم که در آن، همگام نقش مرکزی داشت.»

هم‌رسانی کنید