Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چادرنشینان واخان ازبهر فراگیری آموزش به قرقیزستان رفته‌اند

یک گروه ۳۳نفری از چادرنشینان واخان بدخشان افغانستان، ازبهر فراگیری آموزش و رفتن به مکتب، به قرقیزستان رفته‌اند.

این گروه از چادرنشینان قرقیز، پیش از این در دهلیز واخان، منطقۀ دور افتادۀ ولایت بدخشان زنده‌گی می‌کردند.

قرقیزها که یکی از اقلیت‌های قومی افغانستان استند، در دامنۀ کوه‌های پامیر – در ارتفاع ۳۴۰۰متر از سطح دریا – زنده‌گی می‌کنند.

گروهی که اکنون این بخش افغانستان را ترک کرده‌‍اند، مشمول بزرگ‌سالان، کودکان و نیز یک زن می‌باشد.

این گروه، سفرشان را به مقصد قرقیزستان، در خزان سال گذشته با رفتن به تاجیکستان آغاز کردند.

در اواخر سپتامبر سال گذشته، پس‌از گذراندن یک هفته در مرز تاجیکستان، در نهایت جواز عبور از تاجیکستان را بدست آوردند و با مقام‌های قرقیزستان دیدار کردند.

پس از آن، این گروه از طریق ولسوالی مرغاب تاجیکستان به شهر اوش، در جنوب قرقیزستان رفتند.

در اوش، آنان از سوی مردم محل به‌ گرمی استقبال شدند.

پس ‌از رسیدن به بیشکک، پایتخت قرقیزستان، رییس جمهور این کشور، برای این گروه از قرقیزهای افغانستان، خانه فراهم کرد.

اکنون آنان، در منطقۀ نارین قرقیزستان ساکن شده‌اند؛ خدمات بهداشتی برای شان فراهم است و کودکان شان به مکتب می‌‎روند.

کودکان اقلیت قرقیز که می‌توانستند کمی خط دری را بخوانند، اکنون به رسم الخط سیریلیک نیز آشنایی پیدا کرده اند و می‌توانند بخوانند و بنویسند.

این گروه از قرقیزهای افغانستان، آرزو دارند پس از آن‎که آموزش‌های شان به اتمام رسید، روزی دوباره به افغانستان برگردند و به باشنده‌گان منطقۀ واخان بدخشان، خدمت کنند.

چادرنشینان واخان ازبهر فراگیری آموزش به قرقیزستان رفته‌اند

گروه ۳۳نفری قرقیزهای افغانستان اکنون در قرقیزستان زنده‌گی می‌‎کنند و کودکان شان به مکتب می‌روند و حکومت این کشور، خدمات بهداشتی را برای آنان فراهم کرده است.

Thumbnail

یک گروه ۳۳نفری از چادرنشینان واخان بدخشان افغانستان، ازبهر فراگیری آموزش و رفتن به مکتب، به قرقیزستان رفته‌اند.

این گروه از چادرنشینان قرقیز، پیش از این در دهلیز واخان، منطقۀ دور افتادۀ ولایت بدخشان زنده‌گی می‌کردند.

قرقیزها که یکی از اقلیت‌های قومی افغانستان استند، در دامنۀ کوه‌های پامیر – در ارتفاع ۳۴۰۰متر از سطح دریا – زنده‌گی می‌کنند.

گروهی که اکنون این بخش افغانستان را ترک کرده‌‍اند، مشمول بزرگ‌سالان، کودکان و نیز یک زن می‌باشد.

این گروه، سفرشان را به مقصد قرقیزستان، در خزان سال گذشته با رفتن به تاجیکستان آغاز کردند.

در اواخر سپتامبر سال گذشته، پس‌از گذراندن یک هفته در مرز تاجیکستان، در نهایت جواز عبور از تاجیکستان را بدست آوردند و با مقام‌های قرقیزستان دیدار کردند.

پس از آن، این گروه از طریق ولسوالی مرغاب تاجیکستان به شهر اوش، در جنوب قرقیزستان رفتند.

در اوش، آنان از سوی مردم محل به‌ گرمی استقبال شدند.

پس ‌از رسیدن به بیشکک، پایتخت قرقیزستان، رییس جمهور این کشور، برای این گروه از قرقیزهای افغانستان، خانه فراهم کرد.

اکنون آنان، در منطقۀ نارین قرقیزستان ساکن شده‌اند؛ خدمات بهداشتی برای شان فراهم است و کودکان شان به مکتب می‌‎روند.

کودکان اقلیت قرقیز که می‌توانستند کمی خط دری را بخوانند، اکنون به رسم الخط سیریلیک نیز آشنایی پیدا کرده اند و می‌توانند بخوانند و بنویسند.

این گروه از قرقیزهای افغانستان، آرزو دارند پس از آن‎که آموزش‌های شان به اتمام رسید، روزی دوباره به افغانستان برگردند و به باشنده‌گان منطقۀ واخان بدخشان، خدمت کنند.

هم‌رسانی کنید