Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین برای کمک به پایان جنگ در افغانستان یک گروه تماس ایجاد می‌کند

در اوج تلاش‌های ایالات متحده برای برقراری صلح در افغانستان، چین نیز می‌گوید که برای پایان جنگ در افغانستان «گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای» را ایجاد خواهد کرد.

این موضوع را اونگ‌یی، وزیرخارجۀ چین در دیدارش با چنگیزآیدار بکوف، وزیر خارجۀ قرغیزستان، در بیجینگ مطرح کرده‌است.

وزیرخارجه چین، گفته‌است که گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای، برای حل اختلاف‌ها در افغانستان کمک خواهد کرد: «ما گروه کاری سازمان همکاری‌های شانگهای دربارۀ افغانستان را خواهیم ساخت تا یک نقش بهتر را بازی نماید و بتوانیم راه حل سیاسی به مسایل داخلی افغانستان پیدای نماییم.»

همزمان با این، شماری از پژوهشگران در انستیوت خاورمیانۀ واشنگتن، رسیدن به صلح را بدون نقش مستقیم افغان‌ها در این روند، دُشوار می‌دانند.

عمرصمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا در این باره گفت: «این پیام من به کابل است تا زمانی که افغان‌ها ازهم متفرق باشند، هیچ چیز پیش نخواهد رفت. آنان فرصت توافق روی خطوط سرخ در گفت وگوهای صلح را از دست خواهند داد.»

از سوی دیگر، رییس جمهورغنی، هنگام سخنرانی در انستیتوت روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه ترکمنستان، برخی از کشورهای منطقه را پشتیبان هراس افگنی خواند.

او افزود: «متأسفانه منطقۀ ما بخاطر مداخله‌های پی هم با فقدان احترام به استقلال برخی از کشورها روبه رو است. تا جایی که پشتیبانی مستقیم از هراس افگنی و فرستادن مهاجمان انتحاری به برخی از کشورها مطرح است، اما ترکمنستان از این گونه رابطه مجزا است.»

رییس‌جمهور، می‌افزاید که هراس‌افگنی یک خطر به منطقه و جهان است و باید بدیل این پدیده برای منطقه و جهان ارائه گردد.

چین برای کمک به پایان جنگ در افغانستان یک گروه تماس ایجاد می‌کند

این موضوع را اونگ‌یی، وزیرخارجۀ چین در دیدارش با چنگیزآیدار بکوف، وزیر خارجۀ قرغیزستان، در بیجینگ مطرح کرده‌است.

Thumbnail

در اوج تلاش‌های ایالات متحده برای برقراری صلح در افغانستان، چین نیز می‌گوید که برای پایان جنگ در افغانستان «گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای» را ایجاد خواهد کرد.

این موضوع را اونگ‌یی، وزیرخارجۀ چین در دیدارش با چنگیزآیدار بکوف، وزیر خارجۀ قرغیزستان، در بیجینگ مطرح کرده‌است.

وزیرخارجه چین، گفته‌است که گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای، برای حل اختلاف‌ها در افغانستان کمک خواهد کرد: «ما گروه کاری سازمان همکاری‌های شانگهای دربارۀ افغانستان را خواهیم ساخت تا یک نقش بهتر را بازی نماید و بتوانیم راه حل سیاسی به مسایل داخلی افغانستان پیدای نماییم.»

همزمان با این، شماری از پژوهشگران در انستیوت خاورمیانۀ واشنگتن، رسیدن به صلح را بدون نقش مستقیم افغان‌ها در این روند، دُشوار می‌دانند.

عمرصمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا در این باره گفت: «این پیام من به کابل است تا زمانی که افغان‌ها ازهم متفرق باشند، هیچ چیز پیش نخواهد رفت. آنان فرصت توافق روی خطوط سرخ در گفت وگوهای صلح را از دست خواهند داد.»

از سوی دیگر، رییس جمهورغنی، هنگام سخنرانی در انستیتوت روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه ترکمنستان، برخی از کشورهای منطقه را پشتیبان هراس افگنی خواند.

او افزود: «متأسفانه منطقۀ ما بخاطر مداخله‌های پی هم با فقدان احترام به استقلال برخی از کشورها روبه رو است. تا جایی که پشتیبانی مستقیم از هراس افگنی و فرستادن مهاجمان انتحاری به برخی از کشورها مطرح است، اما ترکمنستان از این گونه رابطه مجزا است.»

رییس‌جمهور، می‌افزاید که هراس‌افگنی یک خطر به منطقه و جهان است و باید بدیل این پدیده برای منطقه و جهان ارائه گردد.

هم‌رسانی کنید