Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته‌شدن ۱۰۰هراس‌افگن درعملیات‌های نیروهای افغان

وزارت دفاع ملی امروز (یک‌شنبه ۱۵دلو) از کشته‌شدن نزدیک به ۱۰۰ هراس‌افگنان در ۸ ولایت کشور، خبر داده‌است.
 
دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که این جنگجویان در ۲۴ساعت گذشته در ولایت‌های کندهار، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند و میدان وردک و لوگر کشته شده‌اند.
 
او می‌افزاید که نیروهای دولتی در این عملیات‌ها، دستاورد‌های خوبی داشته‌اند.
 
به‌گفتۀ وزیری، مقداری جنگ‌افزار هراس‌افگنان نیز به‌دست نیروهای دولتی افتاده‌است.
 
او از تلفات نظامیان در این عملیات‌ها، چیزی نگفته‌است.
 
طالبان نیز تاکنون در این باره، چیزی نگفته‌اند.

کشته‌شدن ۱۰۰هراس‌افگن درعملیات‌های نیروهای افغان

وزارت دفاع ملی گفته‌است که درنتیجۀ عملیات‌های نیروهای افغان در ولایت‌های گونه‌گون، تلفات سنگینی به شورشیان وارد شده‌است.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی امروز (یک‌شنبه ۱۵دلو) از کشته‌شدن نزدیک به ۱۰۰ هراس‌افگنان در ۸ ولایت کشور، خبر داده‌است.
 
دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که این جنگجویان در ۲۴ساعت گذشته در ولایت‌های کندهار، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند و میدان وردک و لوگر کشته شده‌اند.
 
او می‌افزاید که نیروهای دولتی در این عملیات‌ها، دستاورد‌های خوبی داشته‌اند.
 
به‌گفتۀ وزیری، مقداری جنگ‌افزار هراس‌افگنان نیز به‌دست نیروهای دولتی افتاده‌است.
 
او از تلفات نظامیان در این عملیات‌ها، چیزی نگفته‌است.
 
طالبان نیز تاکنون در این باره، چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید