Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته‌شدن ۹شورشی درحملات هوایی نیروهای افغان

وزارت دفاع ملی امروز (یک‌شنبه، ۲۲دلو) در خبرنامۀ اعلام کرده‌است که در تازه‌ترین حملات هوایی بر پناهگاه‌هایی هراس‌افگنان در شهر ترینکوت ولایت ارزگان و ولایت تخار، ۹هراس‌افگن کشته شدند.
 
خبرنامه می‌افزاید که در حملۀ هوایی نخست که در منطقۀ شرق تپۀ شهر ترینکوت راه‌ندازی شد و یک پناهگاه هراس‌افگنان همراه با جنگ‌افزارهای‌شان از بین رفت، چهار شورشی نیز کشته شدند.

در همین‌حال، در حملۀ دومی‌که در ولسوالی درقد ولایت تخار راه اندازی شده بود، پنج‌تن هراس‌افگن به‌شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان، به‌نام ملا میرولی کشته و سه‌تن به‌شمول قاری صفت و مولوی آرام، زخم برداشته‌اند.

این وزارت دربارۀ جزئیات بیشتری این حملات، چیزی نیافزده‌است.

کشته‌شدن ۹شورشی درحملات هوایی نیروهای افغان

وزارت فاع گفته‌است که این حملات هوایی در ولایت‎های تخار و ارزگان انجام شده‌اند که درنتیجۀ آن، ۹ شورشی کشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی امروز (یک‌شنبه، ۲۲دلو) در خبرنامۀ اعلام کرده‌است که در تازه‌ترین حملات هوایی بر پناهگاه‌هایی هراس‌افگنان در شهر ترینکوت ولایت ارزگان و ولایت تخار، ۹هراس‌افگن کشته شدند.
 
خبرنامه می‌افزاید که در حملۀ هوایی نخست که در منطقۀ شرق تپۀ شهر ترینکوت راه‌ندازی شد و یک پناهگاه هراس‌افگنان همراه با جنگ‌افزارهای‌شان از بین رفت، چهار شورشی نیز کشته شدند.

در همین‌حال، در حملۀ دومی‌که در ولسوالی درقد ولایت تخار راه اندازی شده بود، پنج‌تن هراس‌افگن به‌شمول یک تن از قوماندانان محلی طالبان، به‌نام ملا میرولی کشته و سه‌تن به‌شمول قاری صفت و مولوی آرام، زخم برداشته‌اند.

این وزارت دربارۀ جزئیات بیشتری این حملات، چیزی نیافزده‌است.

هم‌رسانی کنید