Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گروه چهارده صد: قاتلان غیرنظامیان نباید برادر خطاب شوند

شماری از اعضای گروه افغانستان چهارده صد روز یک شنبه گفته اند کسانی که غیرنظامیان را می کشند، نباید برادر خطاب شوند.

اعضای این گروه که برای همدردی با قربانیان رویداد روز چهاردهم ماه حمل به ولایت فراه رفته اند، گفته اند که پس از این در برابر چنین رویداد ها خاموش نخواهند بود.

اعضای این گروه به نشانه همدردی با قربانیان وبازمانده گان آنان به زخمی شده گان این رویداد خون دادند ولوح یادبودی را به نشانه همبستگی با قربانیان درمحل این رویداد نصب کردند.

آنان نخست با بازمانده گان قربانیان این رویداد دیدار نموده وابراز همدردی کردند.

رئیس گروه افغانستان چهارده صد، شهزاد اکبری گفت:« يک پرژوه بزرگی است که ازسوی دشمنان افغانستان راه اندازی شده است و این پروژه بخاطریکه مردم افغانستان را همیشه مزدور، اسیر و بدبخت بمانند وما جوانان و مردم افغانستان این را درک کردیم. نمیدانیم که حکومت درک کرده یا نه و ما این را که درک کردیم میخواهیم که به دشمنان افغانستان بگویم که دیگر ما در مقابل این پروژه ها جواب خواهیم داد.»

رئیس شورای ولایتی هرات، سید وحید قتالی گفت:« اعضا گروه افغانستان چهارده صد در سفرش با خانواده های قربانیان اخیر، مقام های محلی و شورای ولایتی این ولایت دیدار و گفتگو کرده است ما می خواهیم که صدای آنان را به سطح حکومت بلند کنیم.»

شماری از اعضای این گروه به زخمیان این رویداد خون دادند وتاکید ورزیده اند که اگر افرادی برای بربادی افغانستان خون غیرنظامیان را می ریزند اما آنان برای حیات وآینده بهتر کشور خون می دهند.

عضو گروه افغانستان چهارده ص، وحید عمر گفت:« تمام مردم افغانستان در چند روزی که حادثه فراه اتفاق افتاد درماتم بودند و ما میخواهیم که به مردم فراه بگویم که مردم افغانستان درکنار شما است. انان تنها نیستند وما یک پیام مقاومت و ایستاده گی را در برابر این حمله وحیشانه وعاملان شان با مردم فراه برسانیم.»

عضو گروه افغانستان چهارده صد، حسیب همایون گفت:« درعین حال با مردم پیام ما این بود کسیکه با مردم افغانستان دشمن است و انان برادر ما نیست.»

درهمین حال شماری از خانواده های قربانیان این رویداد از جدی بودن تهدید های امنیتی نگران اند.

والی فراه، محمد اکرم خپلواک نیز این رویداد را سازماندهی شده از سوی حلقه های استخباراتی کشور های همسایه می داند.

وی گفت:« این مردان به نقشه بلند بودن و هنگامی که به داخل ساختمان های دولتی میشدند تمامی راه های انان را بلند بودند و ازهمین رو با اینان کمک استخباراتی منطقه بوده است.»

هرچند مسئولان امنیتی گفته اند که بررسی ها درباره چگونگی دست داشتن احتمالی شماری از مسئولان محلی این ولایت با مهاجمان انتحاری ادامه دارند اما به نظر می رسد که تاکنون این بررسی ها به نتیجه نرسیده اند.

گزارش های وجود دارند که ولایت فراه اکنون به پایگاه بزرگ هراس افگنان مبدل شده است، هرچند حکومت مرکزی نیز از این چالش ها باخبر است اما مشخص شوند که نهادهای امنیتی برای برطرف ساختن این مشکلات چی خواهند کرد.

 

گروه چهارده صد: قاتلان غیرنظامیان نباید برادر خطاب شوند

شماری از اعضای گروه افغانستان چهارده صد روز یک شنبه گفته اند کسانی که غیرنظامیان را می کشند، نباید

Thumbnail

شماری از اعضای گروه افغانستان چهارده صد روز یک شنبه گفته اند کسانی که غیرنظامیان را می کشند، نباید برادر خطاب شوند.

اعضای این گروه که برای همدردی با قربانیان رویداد روز چهاردهم ماه حمل به ولایت فراه رفته اند، گفته اند که پس از این در برابر چنین رویداد ها خاموش نخواهند بود.

اعضای این گروه به نشانه همدردی با قربانیان وبازمانده گان آنان به زخمی شده گان این رویداد خون دادند ولوح یادبودی را به نشانه همبستگی با قربانیان درمحل این رویداد نصب کردند.

آنان نخست با بازمانده گان قربانیان این رویداد دیدار نموده وابراز همدردی کردند.

رئیس گروه افغانستان چهارده صد، شهزاد اکبری گفت:« يک پرژوه بزرگی است که ازسوی دشمنان افغانستان راه اندازی شده است و این پروژه بخاطریکه مردم افغانستان را همیشه مزدور، اسیر و بدبخت بمانند وما جوانان و مردم افغانستان این را درک کردیم. نمیدانیم که حکومت درک کرده یا نه و ما این را که درک کردیم میخواهیم که به دشمنان افغانستان بگویم که دیگر ما در مقابل این پروژه ها جواب خواهیم داد.»

رئیس شورای ولایتی هرات، سید وحید قتالی گفت:« اعضا گروه افغانستان چهارده صد در سفرش با خانواده های قربانیان اخیر، مقام های محلی و شورای ولایتی این ولایت دیدار و گفتگو کرده است ما می خواهیم که صدای آنان را به سطح حکومت بلند کنیم.»

شماری از اعضای این گروه به زخمیان این رویداد خون دادند وتاکید ورزیده اند که اگر افرادی برای بربادی افغانستان خون غیرنظامیان را می ریزند اما آنان برای حیات وآینده بهتر کشور خون می دهند.

عضو گروه افغانستان چهارده ص، وحید عمر گفت:« تمام مردم افغانستان در چند روزی که حادثه فراه اتفاق افتاد درماتم بودند و ما میخواهیم که به مردم فراه بگویم که مردم افغانستان درکنار شما است. انان تنها نیستند وما یک پیام مقاومت و ایستاده گی را در برابر این حمله وحیشانه وعاملان شان با مردم فراه برسانیم.»

عضو گروه افغانستان چهارده صد، حسیب همایون گفت:« درعین حال با مردم پیام ما این بود کسیکه با مردم افغانستان دشمن است و انان برادر ما نیست.»

درهمین حال شماری از خانواده های قربانیان این رویداد از جدی بودن تهدید های امنیتی نگران اند.

والی فراه، محمد اکرم خپلواک نیز این رویداد را سازماندهی شده از سوی حلقه های استخباراتی کشور های همسایه می داند.

وی گفت:« این مردان به نقشه بلند بودن و هنگامی که به داخل ساختمان های دولتی میشدند تمامی راه های انان را بلند بودند و ازهمین رو با اینان کمک استخباراتی منطقه بوده است.»

هرچند مسئولان امنیتی گفته اند که بررسی ها درباره چگونگی دست داشتن احتمالی شماری از مسئولان محلی این ولایت با مهاجمان انتحاری ادامه دارند اما به نظر می رسد که تاکنون این بررسی ها به نتیجه نرسیده اند.

گزارش های وجود دارند که ولایت فراه اکنون به پایگاه بزرگ هراس افگنان مبدل شده است، هرچند حکومت مرکزی نیز از این چالش ها باخبر است اما مشخص شوند که نهادهای امنیتی برای برطرف ساختن این مشکلات چی خواهند کرد.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره