Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفتگوهای دوحه: تاکنون روی کاهش خشونت‌ها توافق نشده است

گفتگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان به گونه سری و پشت درهای بسته به پیش می‌روند، اما آنچه که از زبان برخی از شرکت کننده‌گان این نشست بیرون شده است این است که امریکا و طالبان  در باره کاهش خشونت‌ها، آتش بس و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به توافقی دست نیافته اند.

یک منبع آگاه از این گفتگوها در قطر می‌گوید که طالبان هنوز هم اعلام آتش بس را پیش از وقت می‌دانند و تنها پذیرفته اند که اگر توافقنامه با امریکا امضا شود، گروه طالبان در ۱۰ کیلومتری مرکزهای نظامی نیروهای امریکایی عملیات نخواهند کرد.

سمیع یوسفزی،خبرنگار آزاد در این باره می گوید: «طالبان بر ایجاد یک دولت اسلامی تاکید دارند و همرای دولت افغانستان به حیث دولت مذاکره نمی‌کنند و در این مرحله برای اعلام یک آتش بس عمومی حاضر نیستند.» 

یکی از مقام‌های حکومت افغانستان می‌گوید که اگر دو طرف به توافق برسند، در کنار توافقنامه صلح موضوعاتی چون موضوع آتش بس، گفت‌وگوها میان افغانان و کاهش خشونت‌ها در ضمیمهء این توافقنامه جا خواهند گرفت.
 
برخی از منابع نزدیک به طالبان امیدوار استند که این گفت وگو ها سر انجام به نتیجه برسند.

سید اکبر آغا،  فرمانده پیشین طالبان می‌گوید:« توافقنامه تقریبا نهایی است و تنها موضوعات حاشیه‌یی مانده است که دو طرف روی آن بحث می‌کنند که آتش بس نیز یکی از این حاشیه‌ها است و دیده شود که آیا در روزهای بعد روی کاهش خشونت‌ها، آتش بس و گفت‌وگوهای بین الافغانی یک توافق به میان خواهد آمد یا نه.»

با این همه حکومت وحدت ملی می‌گوید که تلاش‌های کابل و واشنگتن در گفت‌وگوهای صلح با طالبان هماهنگ استند و بحث در باره کاهش خشونت‌ها، آتش بس و گفت‌وگوهای میان افغانان از خواست‌های مهم حکومت افغانستان در گفت‌وگوهای قطر استند.

مجیب رحیمی،  سخنگوی رییس اجراییه در این باره می‌گوید:«بحث کاهش خشونت، رفتن به طرف آتش بس، تشکیل یک هیات همه شمول برای مذاکره و آغاز مذاکرات بین الافغانی از خواست‌های مشترک ما و همپیمانان ما استند.»

کاهش خشونت‌ها که یکی از بحث‌های مهم میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر است به این معنا است که پس از توافق در باره کاهش خشونت‌ها، طالبان از راه اندازی عملیات‌های بزرگ، عملیات‌ها در برابر شهرهای بزرگ و عملیات ها در شاهراه‌ها خود داری خواهند کرد.

گفتگوهای دوحه: تاکنون روی کاهش خشونت‌ها توافق نشده است

یک منبع آگاه از این گفتگوها در قطر می‌گوید که طالبان هنوز هم اعلام آتش بس را پیش از وقت می‌دانند. 

تصویر بندانگشتی

گفتگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان به گونه سری و پشت درهای بسته به پیش می‌روند، اما آنچه که از زبان برخی از شرکت کننده‌گان این نشست بیرون شده است این است که امریکا و طالبان  در باره کاهش خشونت‌ها، آتش بس و آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به توافقی دست نیافته اند.

یک منبع آگاه از این گفتگوها در قطر می‌گوید که طالبان هنوز هم اعلام آتش بس را پیش از وقت می‌دانند و تنها پذیرفته اند که اگر توافقنامه با امریکا امضا شود، گروه طالبان در ۱۰ کیلومتری مرکزهای نظامی نیروهای امریکایی عملیات نخواهند کرد.

سمیع یوسفزی،خبرنگار آزاد در این باره می گوید: «طالبان بر ایجاد یک دولت اسلامی تاکید دارند و همرای دولت افغانستان به حیث دولت مذاکره نمی‌کنند و در این مرحله برای اعلام یک آتش بس عمومی حاضر نیستند.» 

یکی از مقام‌های حکومت افغانستان می‌گوید که اگر دو طرف به توافق برسند، در کنار توافقنامه صلح موضوعاتی چون موضوع آتش بس، گفت‌وگوها میان افغانان و کاهش خشونت‌ها در ضمیمهء این توافقنامه جا خواهند گرفت.
 
برخی از منابع نزدیک به طالبان امیدوار استند که این گفت وگو ها سر انجام به نتیجه برسند.

سید اکبر آغا،  فرمانده پیشین طالبان می‌گوید:« توافقنامه تقریبا نهایی است و تنها موضوعات حاشیه‌یی مانده است که دو طرف روی آن بحث می‌کنند که آتش بس نیز یکی از این حاشیه‌ها است و دیده شود که آیا در روزهای بعد روی کاهش خشونت‌ها، آتش بس و گفت‌وگوهای بین الافغانی یک توافق به میان خواهد آمد یا نه.»

با این همه حکومت وحدت ملی می‌گوید که تلاش‌های کابل و واشنگتن در گفت‌وگوهای صلح با طالبان هماهنگ استند و بحث در باره کاهش خشونت‌ها، آتش بس و گفت‌وگوهای میان افغانان از خواست‌های مهم حکومت افغانستان در گفت‌وگوهای قطر استند.

مجیب رحیمی،  سخنگوی رییس اجراییه در این باره می‌گوید:«بحث کاهش خشونت، رفتن به طرف آتش بس، تشکیل یک هیات همه شمول برای مذاکره و آغاز مذاکرات بین الافغانی از خواست‌های مشترک ما و همپیمانان ما استند.»

کاهش خشونت‌ها که یکی از بحث‌های مهم میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر است به این معنا است که پس از توافق در باره کاهش خشونت‌ها، طالبان از راه اندازی عملیات‌های بزرگ، عملیات‌ها در برابر شهرهای بزرگ و عملیات ها در شاهراه‌ها خود داری خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره