تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۷۰ درصد از اعضای مجلس نماینده‌گان چهره‌های تازه و جوانان استند

در حدود هفتاد درصد از اعضای دور هفدهم مجلس نماینده‌گان، چهره‌های تازه  و بیشتر جوانان استند.

دبیرخانه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در انتخابات مجلس نماینده‌گان زنان خود توانسته اند، سهم بیست‌وهفت درصدی را که قانون برای زنان اختصاص داده است، بدست بیاورند.

درهمین حال شماری از اعضای تازه مجلس نماینده‌گان امیدوار استند که با پایان مشکلات برخاسته از انتخاب رییس این مجلس، بتوانند کارهای عادی شان را آغاز نمایند.

شماری از چهره‌های تازه که در انتخابات بیست‌وهشت و بیست‌‌ونهم ماه میزان سال پار همچون نماینده‌گان مردم به مجلس راه یافته اند، از تعهد شان به انجام مسؤولیت‌های قانونی شان و نیز زنده کردن نام مجلس نماینده‌گان سخن میزنند.

نرندر خالصه، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:« امیدواراستیم که وکیلای جوان به فکر نو خود کوشش کنند و کوشش می کنیم که قانون را در افغانستان عملی کنیم.»

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« اگر تنش های که در هیات اداری بوجود آمد، به پیش نمی آمد ما از یک طرف توانسته بودیم هیات اداری را تعین بکنیم از جانبی کمیسیون های تعیین می شد و ما میتوانستیم بعد از عید برویم روی موضوعات بسیار مهم و اساسی که امروز ملت به او نیاز دارد به اونها رسیده گی بکنیم.»

تاکنون که انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی برگزار نشده است، اما به گفته معاون دبیرخانه مجلس نماینده‌گان از سی و پنج حوزه انتخاباتی دیگر در حدود هفتاد درصد اعضای مجلس چهره جدید استند و بیشتر آنان را جوانان می سازد.

 رحیم الله غالب، معاون دبیرخانه مجلس نماینده گان گفت:« در این دور چیزی که بیشتر دیده میشه، دو چیز مثبت در این جا ما می بینیم یکی تعداد جوانان بیشتر شدند که ممکن است انگیزه های کاربیشتر داشته باشند و از جانب دیگر جوانان ما تحصیل بیشتر و خوبتر دارند و ما این را دلیل مثبت میدانیم که انشالله پارلمان آینده موفقتر از دور شانزدهم باشد.»

هرچند دردورهای گذشته مجلس نماینده گان دوصدو چهل نه عضو داشت اما  این بار با اختصاص یک کرسی به شهروندان اهل هنود وسیک شمار اعضای مجلس به دوصدوپنجاه تن رسیده است.

۷۰ درصد از اعضای مجلس نماینده‌گان چهره‌های تازه و جوانان استند

شماری از چهره‌های تازه که در انتخابات بیست‌وهشت و بیست‌‌ونهم ماه میزان سال پار همچون نماینده‌گان مردم به مجلس راه یافته اند، از تعهد شان به انجام مسؤولیت‌های قانونی شان و نیز زنده کردن نام مجلس نماینده‌گان سخن میزنند.

Thumbnail

در حدود هفتاد درصد از اعضای دور هفدهم مجلس نماینده‌گان، چهره‌های تازه  و بیشتر جوانان استند.

دبیرخانه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در انتخابات مجلس نماینده‌گان زنان خود توانسته اند، سهم بیست‌وهفت درصدی را که قانون برای زنان اختصاص داده است، بدست بیاورند.

درهمین حال شماری از اعضای تازه مجلس نماینده‌گان امیدوار استند که با پایان مشکلات برخاسته از انتخاب رییس این مجلس، بتوانند کارهای عادی شان را آغاز نمایند.

شماری از چهره‌های تازه که در انتخابات بیست‌وهشت و بیست‌‌ونهم ماه میزان سال پار همچون نماینده‌گان مردم به مجلس راه یافته اند، از تعهد شان به انجام مسؤولیت‌های قانونی شان و نیز زنده کردن نام مجلس نماینده‌گان سخن میزنند.

نرندر خالصه، عضو مجلس نماینده‌گان گفته است:« امیدواراستیم که وکیلای جوان به فکر نو خود کوشش کنند و کوشش می کنیم که قانون را در افغانستان عملی کنیم.»

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« اگر تنش های که در هیات اداری بوجود آمد، به پیش نمی آمد ما از یک طرف توانسته بودیم هیات اداری را تعین بکنیم از جانبی کمیسیون های تعیین می شد و ما میتوانستیم بعد از عید برویم روی موضوعات بسیار مهم و اساسی که امروز ملت به او نیاز دارد به اونها رسیده گی بکنیم.»

تاکنون که انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی برگزار نشده است، اما به گفته معاون دبیرخانه مجلس نماینده‌گان از سی و پنج حوزه انتخاباتی دیگر در حدود هفتاد درصد اعضای مجلس چهره جدید استند و بیشتر آنان را جوانان می سازد.

 رحیم الله غالب، معاون دبیرخانه مجلس نماینده گان گفت:« در این دور چیزی که بیشتر دیده میشه، دو چیز مثبت در این جا ما می بینیم یکی تعداد جوانان بیشتر شدند که ممکن است انگیزه های کاربیشتر داشته باشند و از جانب دیگر جوانان ما تحصیل بیشتر و خوبتر دارند و ما این را دلیل مثبت میدانیم که انشالله پارلمان آینده موفقتر از دور شانزدهم باشد.»

هرچند دردورهای گذشته مجلس نماینده گان دوصدو چهل نه عضو داشت اما  این بار با اختصاص یک کرسی به شهروندان اهل هنود وسیک شمار اعضای مجلس به دوصدوپنجاه تن رسیده است.

هم‌رسانی کنید