Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حماد: بالای حقوق خبرنگاران تجارت نشود

عبدالحق حماد رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ روز پنج‌شنبه در نشستی در کابل ‌گفته است که شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها به نام خبرنگاران، پول‌های هنگفتی دریافت می‌کنند.

آقای حماد هشدار داده است که اگر نهادهای پشتیبان رسانه‌ها زیر یک چتر یکجا نشوند و حقوق خبرنگاران به همین گونه ضایع شود، تمامی این نهادها لغو خواهد شد.

این نشست از سوی فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان به هدف جست‌وجوی راه‌های تقویت رسانه‌ها در کشور برگزار شده بود.

عبدالحق حماد در این نشست از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها خواست که پول‌های دریافت شده به نام خبرنگاران را به گونه شفاف به خبرنگاران بپردازند.

عبدالحق حماد، رييس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «یا همه‌ی تان با هم یکی شوید و یا ما تمام‌اش را لغو می‌کنیم و نهادهای جدیدی ایجاد می‌کنیم. بخاطر این‌که بالای حقوق خبرنگار بیچاره تجارت نشود، بر سر خبرنگار بیچاره معامله صورت نگیرد، به هر اندازه پروژه‌ و "فندهای" که می‌آید باید به گونه شفاف در مقابل کمره و مردم به حقدارها برسد.»

رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست از پشتیبانی رسانه‌ها و خبرنگاران اطمینان داد.

در گزارش فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌ها آمده است که دست‌رسی به اطلاعات نسبت به گذشته زیادتر شده است.

تاج محمد احمدزاده، مسوول فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، گفت: «دسترسی به اطلاعات در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ بهتر شده است و سخنگویان ادارات دولتی بیش از پیش اطلاعات و معلومات را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند.»

اما شماری از خبرنگاران می‌گویند که هنوزهم مشکلات زیادی در بخش دست‌رسی به اطلاعات وجود دارد و خبرنگاران همواره مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

شکیب احمد نظری، خبرنگار، گفت: «یکی از محدودیت‌های بزرگ ما دسترسی به اطلاعات است که متاسفانه ما دسترسی به اطلاعات بیش‌تر نداریم.»

یلدا جهانگیر افغان، یکی دیگر از خبرنگاران، گفت: «برای ما مشکل است که برای تهیه گزارش هر بار وزارت رفته و مکتوب گرفته شود.»

شرکت کننده گان این نشست در قطع‌نامه مشترک از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته‌اند که جلو مداخله نهادهای غیرمسوول را در کار رسانه‌ها بگیرد.  

حماد: بالای حقوق خبرنگاران تجارت نشود

در گزارش فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌ها آمده است که دست‌رسی به اطلاعات نسبت به گذشته زیادتر شده است.

تصویر بندانگشتی

عبدالحق حماد رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ روز پنج‌شنبه در نشستی در کابل ‌گفته است که شماری از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها به نام خبرنگاران، پول‌های هنگفتی دریافت می‌کنند.

آقای حماد هشدار داده است که اگر نهادهای پشتیبان رسانه‌ها زیر یک چتر یکجا نشوند و حقوق خبرنگاران به همین گونه ضایع شود، تمامی این نهادها لغو خواهد شد.

این نشست از سوی فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان به هدف جست‌وجوی راه‌های تقویت رسانه‌ها در کشور برگزار شده بود.

عبدالحق حماد در این نشست از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها خواست که پول‌های دریافت شده به نام خبرنگاران را به گونه شفاف به خبرنگاران بپردازند.

عبدالحق حماد، رييس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «یا همه‌ی تان با هم یکی شوید و یا ما تمام‌اش را لغو می‌کنیم و نهادهای جدیدی ایجاد می‌کنیم. بخاطر این‌که بالای حقوق خبرنگار بیچاره تجارت نشود، بر سر خبرنگار بیچاره معامله صورت نگیرد، به هر اندازه پروژه‌ و "فندهای" که می‌آید باید به گونه شفاف در مقابل کمره و مردم به حقدارها برسد.»

رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست از پشتیبانی رسانه‌ها و خبرنگاران اطمینان داد.

در گزارش فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌ها آمده است که دست‌رسی به اطلاعات نسبت به گذشته زیادتر شده است.

تاج محمد احمدزاده، مسوول فدراسیون نهادهای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، گفت: «دسترسی به اطلاعات در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ بهتر شده است و سخنگویان ادارات دولتی بیش از پیش اطلاعات و معلومات را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند.»

اما شماری از خبرنگاران می‌گویند که هنوزهم مشکلات زیادی در بخش دست‌رسی به اطلاعات وجود دارد و خبرنگاران همواره مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

شکیب احمد نظری، خبرنگار، گفت: «یکی از محدودیت‌های بزرگ ما دسترسی به اطلاعات است که متاسفانه ما دسترسی به اطلاعات بیش‌تر نداریم.»

یلدا جهانگیر افغان، یکی دیگر از خبرنگاران، گفت: «برای ما مشکل است که برای تهیه گزارش هر بار وزارت رفته و مکتوب گرفته شود.»

شرکت کننده گان این نشست در قطع‌نامه مشترک از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته‌اند که جلو مداخله نهادهای غیرمسوول را در کار رسانه‌ها بگیرد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره