Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی آزادی مطبوعات؛ بیش از ۳۰۰ رسانه در کشور از فعالیت بازماندند

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، برخی از نهادهای پشتیبان خبرنگاران می‌گویند که بیش از ۳۰۰ رسانه در نزدیک به دو سال پسین در افغانستان از فعالیت بازمانده و بیش از ۵هزار خبرنگار بی‌کار شده است.

عدم دست‌رسی به اطلاعات، روبه‌رو بودن خبرنگاران با خشونت‌ها و مشکلات اقتصادی رسانه از چالش‌های اند که خبرنگاران و رسانه‌ها از موجودیت آن شکایت دارند.

حجت الله مجددی، رییس اجرایه انجمن ژورنالستان آزاد افغانستان؛ به طلوع‌نیوز گفت: «هم مسلکان ما سرگردان پشت اطلاعات می‌گردند اما اطلاعاتی که نیازاست که به رسانه‌ها داده شود، متاسفانه به موقع و دقیق داده نمی‌شود. اگر هم ارائه می‌شود، تعداد اندک و معدودی از سخنگویان امارت اسلامی در این عرصه همکاری دارند.»

عبدالقدیم ویار، مسوول کمیته مصوونیت می‌گوید: «حکومت‌ها مکلف‌اند که برای رسانه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ها زمینه را فراهم سازند. همانگونه که قوانین در این باره رهنمایی کرده است.»

از سویی‌هم، مسوولان برخی از رسانه‌ها از آن‌چه چالش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور عنوان می‌دانند، انتقاد می‌کنند.

ذبیح الله سادات، مسوول طلوع‌نیوز، می‌گوید: «بسیاری از وقت‌ها، به تلفون‌های همکاران ما جواب داده نمی‌شود و زمانی‌که و زمانی تماس برقرار می‌شود که دیگر ارزش خبر از دست رفته و یا هم از رسانه‌های خارجی به آن معلومات دسترسی پیدا می‌کنیم.»

عبدالقدیر منصف، مسوول آژانس خبری پژواک، گفت: «خبرنگار گرفتار می‌شود. آزار و اذیت می‌شود و برای ساعت‌ها زندانی می‌شود و بعدا از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ هر ولایت رها می‌شود.»

برخی از خبرنگاران می‌گویند که به اطلاعات به موقع از سوی حکومت دست‌رسی ندارند و در کنار افزایش خشونت‌ها، مشکلات مالی روند کاری آنان را با مختل کرده است.

داوود، خبرنگار، گفت: «دست‌رسی به اطلاعات به گونۀ بی‌پیشینه کاهش یافته است و همین‌گونه کار اطلاع رسانی و کار خبرنگاری توام با مشکلات و چالش‌های نظیر عدم مصوونیت در برابر کار و سانسورهای اجباری مواجه است.»

با این همه، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که امارت اسلامی در چارچوب قوانین نافذه کشور از فعالیت رسانه‌ها پشتیبانی می‌کند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: « حکومت در چارچوب ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و مصالح علیای کشور همیشه حمایت کامل خویش را از رسانه‌های همگانی چه چاپی باشد، چه هم صوتی و تصویری اعلام کرده و می‌کند.»

هیات معاونت سازمان ملل (یوناما) نیز در یک اعلامیه گفته است که آینده مطبوعات آزاد در افغانستان به دلیل وضع محدودیت‌ها و فشارها ناروشن است. یوناما افزوده است که افغانستان در فهرست آزادی مطبوعات در جهان از رتبه ۱۲۲ به ۱۵۶ سقوط کرده کرده است

روز جهانی آزادی مطبوعات؛ بیش از ۳۰۰ رسانه در کشور از فعالیت بازماندند

از سویی‌هم، مسوولان برخی از رسانه‌ها از آن‌چه چالش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور عنوان می‌دانند، انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، برخی از نهادهای پشتیبان خبرنگاران می‌گویند که بیش از ۳۰۰ رسانه در نزدیک به دو سال پسین در افغانستان از فعالیت بازمانده و بیش از ۵هزار خبرنگار بی‌کار شده است.

عدم دست‌رسی به اطلاعات، روبه‌رو بودن خبرنگاران با خشونت‌ها و مشکلات اقتصادی رسانه از چالش‌های اند که خبرنگاران و رسانه‌ها از موجودیت آن شکایت دارند.

حجت الله مجددی، رییس اجرایه انجمن ژورنالستان آزاد افغانستان؛ به طلوع‌نیوز گفت: «هم مسلکان ما سرگردان پشت اطلاعات می‌گردند اما اطلاعاتی که نیازاست که به رسانه‌ها داده شود، متاسفانه به موقع و دقیق داده نمی‌شود. اگر هم ارائه می‌شود، تعداد اندک و معدودی از سخنگویان امارت اسلامی در این عرصه همکاری دارند.»

عبدالقدیم ویار، مسوول کمیته مصوونیت می‌گوید: «حکومت‌ها مکلف‌اند که برای رسانه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ها زمینه را فراهم سازند. همانگونه که قوانین در این باره رهنمایی کرده است.»

از سویی‌هم، مسوولان برخی از رسانه‌ها از آن‌چه چالش‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور عنوان می‌دانند، انتقاد می‌کنند.

ذبیح الله سادات، مسوول طلوع‌نیوز، می‌گوید: «بسیاری از وقت‌ها، به تلفون‌های همکاران ما جواب داده نمی‌شود و زمانی‌که و زمانی تماس برقرار می‌شود که دیگر ارزش خبر از دست رفته و یا هم از رسانه‌های خارجی به آن معلومات دسترسی پیدا می‌کنیم.»

عبدالقدیر منصف، مسوول آژانس خبری پژواک، گفت: «خبرنگار گرفتار می‌شود. آزار و اذیت می‌شود و برای ساعت‌ها زندانی می‌شود و بعدا از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ هر ولایت رها می‌شود.»

برخی از خبرنگاران می‌گویند که به اطلاعات به موقع از سوی حکومت دست‌رسی ندارند و در کنار افزایش خشونت‌ها، مشکلات مالی روند کاری آنان را با مختل کرده است.

داوود، خبرنگار، گفت: «دست‌رسی به اطلاعات به گونۀ بی‌پیشینه کاهش یافته است و همین‌گونه کار اطلاع رسانی و کار خبرنگاری توام با مشکلات و چالش‌های نظیر عدم مصوونیت در برابر کار و سانسورهای اجباری مواجه است.»

با این همه، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که امارت اسلامی در چارچوب قوانین نافذه کشور از فعالیت رسانه‌ها پشتیبانی می‌کند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: « حکومت در چارچوب ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و مصالح علیای کشور همیشه حمایت کامل خویش را از رسانه‌های همگانی چه چاپی باشد، چه هم صوتی و تصویری اعلام کرده و می‌کند.»

هیات معاونت سازمان ملل (یوناما) نیز در یک اعلامیه گفته است که آینده مطبوعات آزاد در افغانستان به دلیل وضع محدودیت‌ها و فشارها ناروشن است. یوناما افزوده است که افغانستان در فهرست آزادی مطبوعات در جهان از رتبه ۱۲۲ به ۱۵۶ سقوط کرده کرده است

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره