تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بودجه

وزارت مالیه سند بودجۀ ملی سال آینده را به مجلس سنا ارایه کرد

سرپرست وزارت مالیه، امروز (یک‌شنبه، ۲۰ عقرب) سند بودجۀ ملی سال آینده را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد.

محمدهمایون قیومی در مجلس سنا گفت که این سند ‌معیاری است و پروژه‌های توسعه‌یی که دراین سند گنجانیده شده‌اند بربنیاد اولویت‌های ملی استند.

آقای قیومی افزود که در این سند، مجموع هزینۀ ملی در چارچوب سند بودجۀ ملی در سال آینده ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از این میان بیش از ۲۷۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۲۴میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی خواهد بود.

همایون قیومی در این باره اضافه کرد: «بخشی اعظم بودجۀ توسعه‌یی در پنج سکتور یعنی امینتی، زیربنا، زراعت و انکشاف دهات، صحت و حکومت داری و معارف اختصاص داده شده است که به ترتیب، ۵۲ میلیارد، ۲۳میلیارد، ۱۳میلیارد، ۸ اعشاریه ۸ میلیارد و ۶ اعشاریه ۸ میلیارد افغانی را در مجموع بودجه توسعه یی تشکیل می‌دهد.»

اما، شماری از سناتوران در نشست امروز، از وزارت مالیه انتقاد کردند. به گفتۀ آنان این وزارت همه ساله خواست‌های آنان در بارۀ بودجۀ ملی را نادیده می‌گیرد.

محمد عظیم قویاش گفت: «به نظر من، نیازی نیست که ما بالای مسودۀ بودجه بحث کنیم و یا نظریات مان را به حکومت بفرستیم، چون همیشه نظریات ما نادیده گرفته شده است و در این بخش وزارت مالیه هیچ کاری نکرده است.»

درهمین حال، سرپرست وزارت مالیه، درآمدهای ملی کشور را که از آغاز سال تاکنون گردآوری شده است بیش از ۱۵۲میلیارد افغانی می‌گوید. او امیدوار است که این درآمدها تا پایان امسال مالی، به ۱۷۳میلیارد برسد.

بودجه

وزارت مالیه سند بودجۀ ملی سال آینده را به مجلس سنا ارایه کرد

سرپرست وزارت مالیه، درآمدهای ملی کشور را که از آغاز سال تاکنون گردآوری شده است بیش از ۱۵۲میلیارد افغانی می‌گوید. او امیدوار است که این درآمدها تا پایان امسال مالی، به ۱۷۳میلیارد برسد.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت مالیه، امروز (یک‌شنبه، ۲۰ عقرب) سند بودجۀ ملی سال آینده را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد.

محمدهمایون قیومی در مجلس سنا گفت که این سند ‌معیاری است و پروژه‌های توسعه‌یی که دراین سند گنجانیده شده‌اند بربنیاد اولویت‌های ملی استند.

آقای قیومی افزود که در این سند، مجموع هزینۀ ملی در چارچوب سند بودجۀ ملی در سال آینده ۳۹۹ میلیارد افغانی است که از این میان بیش از ۲۷۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۲۴میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی خواهد بود.

همایون قیومی در این باره اضافه کرد: «بخشی اعظم بودجۀ توسعه‌یی در پنج سکتور یعنی امینتی، زیربنا، زراعت و انکشاف دهات، صحت و حکومت داری و معارف اختصاص داده شده است که به ترتیب، ۵۲ میلیارد، ۲۳میلیارد، ۱۳میلیارد، ۸ اعشاریه ۸ میلیارد و ۶ اعشاریه ۸ میلیارد افغانی را در مجموع بودجه توسعه یی تشکیل می‌دهد.»

اما، شماری از سناتوران در نشست امروز، از وزارت مالیه انتقاد کردند. به گفتۀ آنان این وزارت همه ساله خواست‌های آنان در بارۀ بودجۀ ملی را نادیده می‌گیرد.

محمد عظیم قویاش گفت: «به نظر من، نیازی نیست که ما بالای مسودۀ بودجه بحث کنیم و یا نظریات مان را به حکومت بفرستیم، چون همیشه نظریات ما نادیده گرفته شده است و در این بخش وزارت مالیه هیچ کاری نکرده است.»

درهمین حال، سرپرست وزارت مالیه، درآمدهای ملی کشور را که از آغاز سال تاکنون گردآوری شده است بیش از ۱۵۲میلیارد افغانی می‌گوید. او امیدوار است که این درآمدها تا پایان امسال مالی، به ۱۷۳میلیارد برسد.

هم‌رسانی کنید