Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان غزنی از کیفیت پایین خدمات انترنتی

شماری از باشندگان غزنی با شکایت از پایین بودن کیفیت خدمات انترنتی، از مسوولان می‌خواهند تا به چالش‌های مرتبط به خدمات انترنتی در این ولایت، رسیدگی کنند.

باشندگان می‌گویند که با وجود بهای بلند انترنت، کیفیت کاری آن ضعیف است.

جاوید، باشنده غزنی، به طلوع‌نیوز گفت: «خدمات انترنی در این ولایت بسیار پایین است و هیچ کدام توجه در این زمینه در اینجا نشده و در کاربرد آن بسیار ضعیف است.»

محمد الله، یکی دیگر از باشندگان غزنی، گفت: «انترنت بسیار کم کار است دولت باید در این زمینه توجه کند.»

شمار دیگری از باشندگان ولایت غزنی خواهان گسترش خدمات مخابراتی و انترنتی در بخش‌های دوردست این ولایت استند.

شاه زمان، باشنده غزنی، در این باره گفت: «خواست ما از دولت این است که بهای انترنت را پایین کند بخاطریکه اقتصاد مردم ضعیف است.»

در همین حال، عبدالولی طیب احمد رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت غزنی می‌گوید که به این چالش‌ها رسیدگی خواهد شد.

رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی غزنی گفت: «باشرکت‌های که خدمات انترنتی را ارایه می‌کنند ما نشست‌های را داشته‌ایم مشکلات که پیش می‌شود ما از شرکت‌ها می‌خواهیم که مشکلات مردم را حل کنند.»

این درحالی‌ است که در سال‌های پسین، بیش‌ترین کارهای شهروندان کشور به خدمات انترنتی وابسته است و هرزگاهی به خاطر سرعت در کارها، از خدمات انترنتی و تماس‌های تلفنی استفاده می‌کنند.

انتقاد باشندگان غزنی از کیفیت پایین خدمات انترنتی

در همین حال، عبدالولی طیب احمد رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت غزنی می‌گوید که به این چالش‌ها رسیدگی خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان غزنی با شکایت از پایین بودن کیفیت خدمات انترنتی، از مسوولان می‌خواهند تا به چالش‌های مرتبط به خدمات انترنتی در این ولایت، رسیدگی کنند.

باشندگان می‌گویند که با وجود بهای بلند انترنت، کیفیت کاری آن ضعیف است.

جاوید، باشنده غزنی، به طلوع‌نیوز گفت: «خدمات انترنی در این ولایت بسیار پایین است و هیچ کدام توجه در این زمینه در اینجا نشده و در کاربرد آن بسیار ضعیف است.»

محمد الله، یکی دیگر از باشندگان غزنی، گفت: «انترنت بسیار کم کار است دولت باید در این زمینه توجه کند.»

شمار دیگری از باشندگان ولایت غزنی خواهان گسترش خدمات مخابراتی و انترنتی در بخش‌های دوردست این ولایت استند.

شاه زمان، باشنده غزنی، در این باره گفت: «خواست ما از دولت این است که بهای انترنت را پایین کند بخاطریکه اقتصاد مردم ضعیف است.»

در همین حال، عبدالولی طیب احمد رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت غزنی می‌گوید که به این چالش‌ها رسیدگی خواهد شد.

رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی غزنی گفت: «باشرکت‌های که خدمات انترنتی را ارایه می‌کنند ما نشست‌های را داشته‌ایم مشکلات که پیش می‌شود ما از شرکت‌ها می‌خواهیم که مشکلات مردم را حل کنند.»

این درحالی‌ است که در سال‌های پسین، بیش‌ترین کارهای شهروندان کشور به خدمات انترنتی وابسته است و هرزگاهی به خاطر سرعت در کارها، از خدمات انترنتی و تماس‌های تلفنی استفاده می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره