Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی نمایشگاه یک روزه سنگ قیمتی و نیمه‌ قیمتی در بدخشان

اتاق صنایع و معادن بدخشان، نمایشگاه یک روزه سنگ قیمتی و نیمه‌ قیمتی را در این ولایت راه‌اندازی کرده است.

مسوولان اتاق صنایع و معادن هدف از راه‌اندازی این نمایشگاه را بازاریابی به ساخته‌های دستی و ده‌ها نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی بدخشان عنوان می‌کنند.

هدایت الله حکیمی، رییس اتاق صنایع و معادن بدخشان، گفت: «ایجاد این محفل ما این بود که ساختار سکتور خصوصی با تجار و دولت هماهنگ شود که مرکز فروش سنگ‌های قیمتی را در اینجا ایجاد کنیم.»

با این حال، شماری از اشتراک کنندگان این نماشگاه می‌گویند که راه‌اندازی صنایع دستی و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در راستای توسعه تجارت این بخش سودمند می‌دانند

انوش، بازرگان، گفت: «امروز یک تعداد چیزهای را که به نمایش گذاشتیم در اینجا ساخته‌های خود بدخشان است که از جمله گلدان، نقشه‌های افغانستان، قاب، غوری، کجکول، ظرف‌شوی و آفتابه است.»

حجت الله مجددی، بازرگان می‌گوید: «لعل سرخ است نیمه سرخ و دیگر‌اش بادنجانی است که در اینجا به نمایش گذاشته شده است.»

عبدالعلی، بازرگان دیگر گفت: «توشک پشتی و این‌ها را که می‌سازند ما به نمایش آورده‌ایم اینجا آوردیم و نمایش این‌ها برای ما بازاریابی خوب می‌شود که مردم بخرند.»

بر بنیاداطلاعات اتاق صنایع و معادن بدخشان، در این نمایشگاه، زیور‌ها، قالین، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از جمله لعل و لاجورد به نمایش گذاشته شده است.

راه‌اندازی نمایشگاه یک روزه سنگ قیمتی و نیمه‌ قیمتی در بدخشان

با این حال، شماری از اشتراک کنندگان این نماشگاه می‌گویند که راه‌اندازی صنایع دستی و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در راستای توسعه تجارت این بخش سودمند می‌دانند

تصویر بندانگشتی

اتاق صنایع و معادن بدخشان، نمایشگاه یک روزه سنگ قیمتی و نیمه‌ قیمتی را در این ولایت راه‌اندازی کرده است.

مسوولان اتاق صنایع و معادن هدف از راه‌اندازی این نمایشگاه را بازاریابی به ساخته‌های دستی و ده‌ها نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی بدخشان عنوان می‌کنند.

هدایت الله حکیمی، رییس اتاق صنایع و معادن بدخشان، گفت: «ایجاد این محفل ما این بود که ساختار سکتور خصوصی با تجار و دولت هماهنگ شود که مرکز فروش سنگ‌های قیمتی را در اینجا ایجاد کنیم.»

با این حال، شماری از اشتراک کنندگان این نماشگاه می‌گویند که راه‌اندازی صنایع دستی و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در راستای توسعه تجارت این بخش سودمند می‌دانند

انوش، بازرگان، گفت: «امروز یک تعداد چیزهای را که به نمایش گذاشتیم در اینجا ساخته‌های خود بدخشان است که از جمله گلدان، نقشه‌های افغانستان، قاب، غوری، کجکول، ظرف‌شوی و آفتابه است.»

حجت الله مجددی، بازرگان می‌گوید: «لعل سرخ است نیمه سرخ و دیگر‌اش بادنجانی است که در اینجا به نمایش گذاشته شده است.»

عبدالعلی، بازرگان دیگر گفت: «توشک پشتی و این‌ها را که می‌سازند ما به نمایش آورده‌ایم اینجا آوردیم و نمایش این‌ها برای ما بازاریابی خوب می‌شود که مردم بخرند.»

بر بنیاداطلاعات اتاق صنایع و معادن بدخشان، در این نمایشگاه، زیور‌ها، قالین، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از جمله لعل و لاجورد به نمایش گذاشته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره