Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهرداری هرات: بیش از صد پروژه‌ توسعه‌یی متوقف شده است

شهرداری هرات می‌گوید که به علت تصویب نشدن بودجه این اداره از سوی حکومت، بیش‌ از صد پروژه کلان و کوچک توسعه‌یی در شهر هرات متوقف است.

این پروژه‌ها در زمینه توسعه شهری و فراهم شدن سهولت به مردم مهم گفته می‌شود.

عبدالاله قاضی‌زاده، رییس خدمات مسلکی و تخنیکی شهرداری هرات، گفت: «اداره شهرداری اسناد و پروژه‌ها را در طی مراحل دارد اسناد تخنیکی و اسناد تدارکاتی پروژه‌ها را آماده کرده‌اند و ان‌شاء‌الله بودجه منظور شود به اعلام می‌دهیم و با شرکت‌های مربوطه مطابق طرزالعمل و تدارکات ملی قرارداد خواهد شد.»

بودجه توسعه‌یی امسال شهرداری هرات، ۷۰۰ میلیون افغانی است و این اداره همچنان ۳۰۰ میلیون افغانی بودجه ذخیره دارد که می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه کند.

در همین حال، باشندگان هرات از حکومت سرپرست می‌خواهند که بودجه مورد نیاز را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد تا شهر‌های کشور توسعه یابند.

فیصل، باشنده هرات، گفت: «از مرکز می‌خواهیم که بودجه شهرداری هرات را تامین کند تا کار پروژه‌ها آغاز و پروژه‌های نیم‌کاره نیز تکمیل شود.»

عبدالرازق جامی، باشنده دیگر هرات، گفت: «بودجه برای شهرداری اختصاص بدهند که کار پروژه‌ها آغاز شود و برای یکتعداد از هم‌وطنان ما زمینه کار فراهم شود.»

بودجه شهرداری‌ها از مالیات مردمی به دست می‌آید و مردم با پرداخت پول صفایی بخش کلان این بودجه را فراهم می‌سازند.

محمد رفیق شهیر، رییس شورای متخصصان هرات، گفت: «مردم در ولایت هرات وقتی پول صفایی و مالیات خود را تحویل می‌کند به بودجه شهرداری می‌رود و به شهرداری ولایت هرات باید این صلاحیت را بدهند که در پروژه‌های عام المنفعه که به نفع مردم است و سهولت به زندگی مردم می‌آورد باید به مصرف برساند.»

پروژه‌های امسال شهرداری هرات شامل توسعه جاده‌های ورودی شهر، آسفالت جاده‌های داخل شهری، ساخت آب‌رو‌ها و زیباسازی شهر می‌شوند.

شهرداری هرات: بیش از صد پروژه‌ توسعه‌یی متوقف شده است

در همین حال، باشندگان هرات از حکومت سرپرست می‌خواهند که بودجه مورد نیاز را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد تا شهر‌های کشور توسعه یابند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری هرات می‌گوید که به علت تصویب نشدن بودجه این اداره از سوی حکومت، بیش‌ از صد پروژه کلان و کوچک توسعه‌یی در شهر هرات متوقف است.

این پروژه‌ها در زمینه توسعه شهری و فراهم شدن سهولت به مردم مهم گفته می‌شود.

عبدالاله قاضی‌زاده، رییس خدمات مسلکی و تخنیکی شهرداری هرات، گفت: «اداره شهرداری اسناد و پروژه‌ها را در طی مراحل دارد اسناد تخنیکی و اسناد تدارکاتی پروژه‌ها را آماده کرده‌اند و ان‌شاء‌الله بودجه منظور شود به اعلام می‌دهیم و با شرکت‌های مربوطه مطابق طرزالعمل و تدارکات ملی قرارداد خواهد شد.»

بودجه توسعه‌یی امسال شهرداری هرات، ۷۰۰ میلیون افغانی است و این اداره همچنان ۳۰۰ میلیون افغانی بودجه ذخیره دارد که می‌تواند در پروژه‌های توسعه‌ای هزینه کند.

در همین حال، باشندگان هرات از حکومت سرپرست می‌خواهند که بودجه مورد نیاز را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد تا شهر‌های کشور توسعه یابند.

فیصل، باشنده هرات، گفت: «از مرکز می‌خواهیم که بودجه شهرداری هرات را تامین کند تا کار پروژه‌ها آغاز و پروژه‌های نیم‌کاره نیز تکمیل شود.»

عبدالرازق جامی، باشنده دیگر هرات، گفت: «بودجه برای شهرداری اختصاص بدهند که کار پروژه‌ها آغاز شود و برای یکتعداد از هم‌وطنان ما زمینه کار فراهم شود.»

بودجه شهرداری‌ها از مالیات مردمی به دست می‌آید و مردم با پرداخت پول صفایی بخش کلان این بودجه را فراهم می‌سازند.

محمد رفیق شهیر، رییس شورای متخصصان هرات، گفت: «مردم در ولایت هرات وقتی پول صفایی و مالیات خود را تحویل می‌کند به بودجه شهرداری می‌رود و به شهرداری ولایت هرات باید این صلاحیت را بدهند که در پروژه‌های عام المنفعه که به نفع مردم است و سهولت به زندگی مردم می‌آورد باید به مصرف برساند.»

پروژه‌های امسال شهرداری هرات شامل توسعه جاده‌های ورودی شهر، آسفالت جاده‌های داخل شهری، ساخت آب‌رو‌ها و زیباسازی شهر می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره