Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی هنرمندان از بازرگانی شدن ساختمان تئاتر در هرات

شماری از هنرمندان تئاتر هرات می‌گویند که شهرداری ساختمان تئاتر این ولایت را مارکیت بازرگانی می‌سازد.

ساختمان تئاتر هرات نزدیک به ده سال پیش به خاطر توسعه جاده مرکزی شهر، از سوی شهرداری تخریب شد و از آن زمان تاکنون، هنرمندان تئاتر بی‌سرنوشت مانده و سالن برای اجرای نمایش ندارند.

نعمت‌الله حسین‌زاده، بازیگر تئاتر و سینما، گفت: «امیدواریم که به خیر، خوبی و سلامتی هر چی زودتر یک سالن تئاتر داشته باشیم. سالن تئاتر که داشته باشیم، تمام هنرمندان در کنار هم ان‌شاءالله به امید خدا می‌توانند نمایش‌های خوبی داشته باشند.»

غلام سخی غلامی، بازیگر تئاتر و سینما، گفت: «مشکلاتی داریم، بخصوص مشکلات اصلی ما یک جای یا مکان است، چون سالن تئاتر تخریب شد.»

تا پیش از تخریب این ساختمان، هنرمندان تئاتر هرات در روزهای رخصتی، برای مردم هنرنمایی می‌کردند، اما با تخریب ساختمان تئاتر در جریان توسعه جاده مرکزی شهر هرات، هنرمندان  بی‌مکان و بی‌سرنوشت ماندند.

محمد یعقوب امینی، بازیگر تئاتر و سینما، گفت: «برای مردم به صورت رایگان نمایش اجرا می کردیم که از جوانان گرفته، تا اطفال و حتی آدم‌های کهن سال می‌آمدند از تئاتر ما دیدن می‌کردند. متأسفانه از زمانی‌که آن تخریب شده است، تا حالا مردم تئاتر را ندیده اند.»

فریدون فکوری بازیگر تئاتر و سینما، گفت: «سالن که هنرمندان اجرای نمایش زنده به طور رایگان برای مردم داشتند، امیدی برای فرهنگیان و هنرپروران بود که متأسفانه تخریب شد.»

در همین حال، شهرداری هرات می‌گوید که ساختمان تئاتر ملکیت این اداره است و پس از یک دهه، آن را مارکیت بازرگانی می‌سازد.

عبدالاله قاضی‌زاده، مسوول بخش تخنیکی و مسلکی شهرداری هرات، گفت: «از سال ها متأسفانه در طی چندین سال متروک بوده و اداره شاروالی یک ابتکار کرد با هماهنگی ادارات ذیربط و مقام محترم ولایت، خواستیم از این یک بحره و نفع اقتصادی برده شود.»

عبدالکریم محمدیار، مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «ریاست اطلاعات و فرهنگ سخت درگیر است که سالن اطلاعات و فرهنگ با مقام محترم ولایت و وزارت اطلاعات و فرهنگ که زمینه مساعد شود و هر چه زودتر سالن تئاتر ساخته شود که هنرمندان بتوانند دوباره برای مردم اجرا داشته باشند.»

تیاتر هرات حدود یک قرن پیشینه دارد و این هنر در طول عمرش در این ولایت فراز ونشیب‌های زیادی را گواه بوده است.

به گفته‌ی هنرمندان، هنر تیاتر در کشور وضعیت خوبی ندارد و نیاز است تا دولت در این زمینه همکاری کند.

نگرانی هنرمندان از بازرگانی شدن ساختمان تئاتر در هرات

در همین حال، شهرداری هرات می‌گوید که ساختمان تئاتر ملکیت این اداره است و پس از یک دهه، آن را مارکیت بازرگانی می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از هنرمندان تئاتر هرات می‌گویند که شهرداری ساختمان تئاتر این ولایت را مارکیت بازرگانی می‌سازد.

ساختمان تئاتر هرات نزدیک به ده سال پیش به خاطر توسعه جاده مرکزی شهر، از سوی شهرداری تخریب شد و از آن زمان تاکنون، هنرمندان تئاتر بی‌سرنوشت مانده و سالن برای اجرای نمایش ندارند.

نعمت‌الله حسین‌زاده، بازیگر تئاتر و سینما، گفت: «امیدواریم که به خیر، خوبی و سلامتی هر چی زودتر یک سالن تئاتر داشته باشیم. سالن تئاتر که داشته باشیم، تمام هنرمندان در کنار هم ان‌شاءالله به امید خدا می‌توانند نمایش‌های خوبی داشته باشند.»

غلام سخی غلامی، بازیگر تئاتر و سینما، گفت: «مشکلاتی داریم، بخصوص مشکلات اصلی ما یک جای یا مکان است، چون سالن تئاتر تخریب شد.»

تا پیش از تخریب این ساختمان، هنرمندان تئاتر هرات در روزهای رخصتی، برای مردم هنرنمایی می‌کردند، اما با تخریب ساختمان تئاتر در جریان توسعه جاده مرکزی شهر هرات، هنرمندان  بی‌مکان و بی‌سرنوشت ماندند.

محمد یعقوب امینی، بازیگر تئاتر و سینما، گفت: «برای مردم به صورت رایگان نمایش اجرا می کردیم که از جوانان گرفته، تا اطفال و حتی آدم‌های کهن سال می‌آمدند از تئاتر ما دیدن می‌کردند. متأسفانه از زمانی‌که آن تخریب شده است، تا حالا مردم تئاتر را ندیده اند.»

فریدون فکوری بازیگر تئاتر و سینما، گفت: «سالن که هنرمندان اجرای نمایش زنده به طور رایگان برای مردم داشتند، امیدی برای فرهنگیان و هنرپروران بود که متأسفانه تخریب شد.»

در همین حال، شهرداری هرات می‌گوید که ساختمان تئاتر ملکیت این اداره است و پس از یک دهه، آن را مارکیت بازرگانی می‌سازد.

عبدالاله قاضی‌زاده، مسوول بخش تخنیکی و مسلکی شهرداری هرات، گفت: «از سال ها متأسفانه در طی چندین سال متروک بوده و اداره شاروالی یک ابتکار کرد با هماهنگی ادارات ذیربط و مقام محترم ولایت، خواستیم از این یک بحره و نفع اقتصادی برده شود.»

عبدالکریم محمدیار، مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «ریاست اطلاعات و فرهنگ سخت درگیر است که سالن اطلاعات و فرهنگ با مقام محترم ولایت و وزارت اطلاعات و فرهنگ که زمینه مساعد شود و هر چه زودتر سالن تئاتر ساخته شود که هنرمندان بتوانند دوباره برای مردم اجرا داشته باشند.»

تیاتر هرات حدود یک قرن پیشینه دارد و این هنر در طول عمرش در این ولایت فراز ونشیب‌های زیادی را گواه بوده است.

به گفته‌ی هنرمندان، هنر تیاتر در کشور وضعیت خوبی ندارد و نیاز است تا دولت در این زمینه همکاری کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره