Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی یوناما از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

چیریتی واتسن، مسوول بخش تغییرات اقلیمی یوناما در قندهار به طلوع‌نیوز گفته است که افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌‎پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و نیاز است تا در این زمینه به‌گونه‌ی مشترک کار شود.

خانم واتسن افزوده که افغانستان اکنون نیز با تهدید بلند تغییرات اقلیمی روبه‌رو است.

چیریتی واتسن گفته است: «ما موضوع تغییرات اقلیمی را از نزدیک دنبال می‌کنیم. ما نمی‌توانیم منتظر زیان‌های بیشتر تغییرات اقلیمی در افغانستان باشیم. ملل متحد به پایان تعلیق امکانات مالی در این زمینه تجدیدنظر خواهد کرد، اما تعهد سپرده نمی‌توانیم.»

از سویی‌هم، مسوولان اداره حفاظت محیط‌زیست از جامعه جهانی می‌خواهند که پروژه‌های تعلیق‌شده در زمینه کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان را دوباره آغاز کنند.

محب الله بهار، نماینده اداره ملی حفاظت محیط‌زیست گفته است: «۳۲ پروژه که در افغانستان در حال تطبیق بودند، نزدیک به ۸۲۶ میلیون دالر ارزش داشتند و در بخش تنوع حیات، جنگلات و مبارزه با خشک‌سالی بودند.»

شماری از شهروندان نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در کشور بیشتر تلاش کند.

تقی سادات، باشنده بامیان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما از جامعه جهانی و کشورهای دوست و همسایه، به‌ویژه سازمان ملل متحد خواهان هستیم که در این زمینه ما را همکاری کنند، چون ما در سرحدی نیستیم که به تنهایی این کارها را به پیش ببریم.»

جاوید احمد، باشنده قندهار می‌گوید: «یکی از دلایل عمده آن کم‌بود آب و نهال است که ما با آن روبه‌رو هستیم.»

به گفته‌ی آگاهان مسایل محیط‌زیستی، خشک‌سالی‌های پی‌هم، کاهش میزان باران‌ و پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در کشور محسوب می‌شوند.

نگرانی یوناما از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان

شماری از شهروندان نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در کشور بیشتر تلاش کند.

تصویر بندانگشتی

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

چیریتی واتسن، مسوول بخش تغییرات اقلیمی یوناما در قندهار به طلوع‌نیوز گفته است که افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌‎پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و نیاز است تا در این زمینه به‌گونه‌ی مشترک کار شود.

خانم واتسن افزوده که افغانستان اکنون نیز با تهدید بلند تغییرات اقلیمی روبه‌رو است.

چیریتی واتسن گفته است: «ما موضوع تغییرات اقلیمی را از نزدیک دنبال می‌کنیم. ما نمی‌توانیم منتظر زیان‌های بیشتر تغییرات اقلیمی در افغانستان باشیم. ملل متحد به پایان تعلیق امکانات مالی در این زمینه تجدیدنظر خواهد کرد، اما تعهد سپرده نمی‌توانیم.»

از سویی‌هم، مسوولان اداره حفاظت محیط‌زیست از جامعه جهانی می‌خواهند که پروژه‌های تعلیق‌شده در زمینه کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان را دوباره آغاز کنند.

محب الله بهار، نماینده اداره ملی حفاظت محیط‌زیست گفته است: «۳۲ پروژه که در افغانستان در حال تطبیق بودند، نزدیک به ۸۲۶ میلیون دالر ارزش داشتند و در بخش تنوع حیات، جنگلات و مبارزه با خشک‌سالی بودند.»

شماری از شهروندان نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند که در زمینه کاهش تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در کشور بیشتر تلاش کند.

تقی سادات، باشنده بامیان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما از جامعه جهانی و کشورهای دوست و همسایه، به‌ویژه سازمان ملل متحد خواهان هستیم که در این زمینه ما را همکاری کنند، چون ما در سرحدی نیستیم که به تنهایی این کارها را به پیش ببریم.»

جاوید احمد، باشنده قندهار می‌گوید: «یکی از دلایل عمده آن کم‌بود آب و نهال است که ما با آن روبه‌رو هستیم.»

به گفته‌ی آگاهان مسایل محیط‌زیستی، خشک‌سالی‌های پی‌هم، کاهش میزان باران‌ و پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در کشور محسوب می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره