Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محرومیت آموزشی بسیاری از کودکان در ارزگان

محمد علی جان احمد والی ارزگان می‌گوید که از ۶۰ تا ۷۰ درصد کودکان در این ولایت، به آموزش دست‌رسی ندارند.

به گفته‌ی او، در اثر جنگ‌های پسین، ۷۱ مکتب در این ولایت تخریب شده و تلاش می‌کنند به کمک مالی نهادهای مددرسان، مکتب‌های تخریب شده را بازسازی کنند.

والی ارزگان افزود: «در حدود ۶۰ الی ۷۰ فیصد کودکان ما قشر خردسال ما بی تعلیم مانده‌اند و به تعلیم دست‌رسی ندارند.»

ولایت ارزگان در جنوب کشور موقعیت دارد، در دو دهه پسین، گواه نبردهای شدید بوده که این نبرد‌ها نه تنها برای مردم عام زیان‌های جانی و مالی رسانده؛ بل‌ مکتب‌ها و تاسیسات عامه را نیز، ویران کرده است.

باشنده‌های این ولایت می‌گویند که به علت جنگ‌های اخیر در کشور یک نسل آنان از آموزش محروم مانده‌ و اکنون از آینده‌ای نامعلوم فرزندان‌شان، نگران اند.

سید محمد باشنده‌ ارزگان گفت: «در اینجا هیچ درسی و سبقی نیست، همان مکتب و مدرسه که وجود دارد با ما ۸ الی ۹ کیلومتر فاصله دارد.»

عبدالباری باشنده‌ دیگر ارزگان گفت: «نگرانی از این دارم که در این ساحه مکتب نیست و این کودکان بی‌سواد بمانند.»

براساس معلومات مسوولان محلی ارزگان، در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ۲۰ باب مکتب که در جنگ‌های پسین تخریب شده بودند را دوباره بازسازی کرده‌اند و کار بازسازی ۱۴ باب مکتب دیگر، نیز ادامه دارد.

محرومیت آموزشی بسیاری از کودکان در ارزگان

باشنده‌های این ولایت می‌گویند که به علت جنگ‌های اخیر در کشور یک نسل آنان از آموزش محروم مانده‌ و اکنون از آینده‌ای نامعلوم فرزندان‌شان، نگران اند.

تصویر بندانگشتی

محمد علی جان احمد والی ارزگان می‌گوید که از ۶۰ تا ۷۰ درصد کودکان در این ولایت، به آموزش دست‌رسی ندارند.

به گفته‌ی او، در اثر جنگ‌های پسین، ۷۱ مکتب در این ولایت تخریب شده و تلاش می‌کنند به کمک مالی نهادهای مددرسان، مکتب‌های تخریب شده را بازسازی کنند.

والی ارزگان افزود: «در حدود ۶۰ الی ۷۰ فیصد کودکان ما قشر خردسال ما بی تعلیم مانده‌اند و به تعلیم دست‌رسی ندارند.»

ولایت ارزگان در جنوب کشور موقعیت دارد، در دو دهه پسین، گواه نبردهای شدید بوده که این نبرد‌ها نه تنها برای مردم عام زیان‌های جانی و مالی رسانده؛ بل‌ مکتب‌ها و تاسیسات عامه را نیز، ویران کرده است.

باشنده‌های این ولایت می‌گویند که به علت جنگ‌های اخیر در کشور یک نسل آنان از آموزش محروم مانده‌ و اکنون از آینده‌ای نامعلوم فرزندان‌شان، نگران اند.

سید محمد باشنده‌ ارزگان گفت: «در اینجا هیچ درسی و سبقی نیست، همان مکتب و مدرسه که وجود دارد با ما ۸ الی ۹ کیلومتر فاصله دارد.»

عبدالباری باشنده‌ دیگر ارزگان گفت: «نگرانی از این دارم که در این ساحه مکتب نیست و این کودکان بی‌سواد بمانند.»

براساس معلومات مسوولان محلی ارزگان، در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ۲۰ باب مکتب که در جنگ‌های پسین تخریب شده بودند را دوباره بازسازی کرده‌اند و کار بازسازی ۱۴ باب مکتب دیگر، نیز ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره