Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ماه رمضان و بی‌کاری شهروندان کشور

شماری از شهروندان کشور که به دلیل چالش‌های اقتصادی هم‌زمان با ماه رمضان به پایتخت از بهر کار آمده‌اند، از نبود کار انتقاد دارند.

آنان می‌گویند که با فرا رسیدن این ماه چالش‌های اقتصادی آنان چند برابر شد و ناگزیر شدند تا به پایتخت کشور بیایند.

عبدالمطلب که از پنجشیر برای تامین هزینه‌ی خانواده خود به کابل آمده می‌گوید که روزها و شب‌های رمضان را به سختی سپری می‌کند.

عبدالمطلب جوان بی‌کار به طلوع‌نیوز می‌گوید: «از پنجشیر بخاطر نفقه‌ی خانواده‌ام آمدم تا کار کنم، اما یک و نیم ماه می‌شود این‌جا کار نیست من بی‌کار هستم.»

شماری دیگری از جوانانی که از بهر کار به کابل آمده‌اند می‌گویند که باید حکومت سرپرست به چالش‌های شان رسیدگی و هرچه زودتر با ایجاد کارخانه‌ها زمینه‌ی کار را برای‌شان فراهم کند.

سید غفور یک تن از بی‌کاران گفت: «این‌جا نه کار است نه زندگی یک‌سال می‌شود من بی‌کار هستم کرایه موتر پرداخت می‌کنم تا شام منتظر کار می‌باشم ولی کار نیست دوباره خانه می‌روم.»

نجیب‌الله بی‌کار دیگر گفت: «در این ماه مبارک رمضان کار نیست در وطن هم کار نیست ما این‌جا آمدیم کار کنیم تا روزگار خوب تیر شود.»

وزارت کار و امور اجتماعی از تلاش‌های این وزارت از بهر فراهم کردن زمینه‌های کاری به شهروندان کشور سخن می‌زند.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار وامور اجتماعی گفت: «وزارت کار و امور اجتماعی برا اساس مسوولیت خود در ۱۲ ماه سال برای فراهم کردن زمینه‌های کاری بهتر کار می‌کند و به یک ماه این تلاش‌ها وابسته نیست.»

پیش از این، وزارت کارو امور اجتماعی گفته بود که در سال جاری برای بیش از صد هزار نفر در کشور زمینه‌ی کار فراهم شده است و در تلاش‌اند تا زمینه‌های کاری بیش‌تر دیگر را نیز فراهم کنند.

ماه رمضان و بی‌کاری شهروندان کشور

وزارت کار و امور اجتماعی از تلاش‌های این وزارت از بهر فراهم کردن زمینه‌های کاری به شهروندان کشور سخن می‌زند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور که به دلیل چالش‌های اقتصادی هم‌زمان با ماه رمضان به پایتخت از بهر کار آمده‌اند، از نبود کار انتقاد دارند.

آنان می‌گویند که با فرا رسیدن این ماه چالش‌های اقتصادی آنان چند برابر شد و ناگزیر شدند تا به پایتخت کشور بیایند.

عبدالمطلب که از پنجشیر برای تامین هزینه‌ی خانواده خود به کابل آمده می‌گوید که روزها و شب‌های رمضان را به سختی سپری می‌کند.

عبدالمطلب جوان بی‌کار به طلوع‌نیوز می‌گوید: «از پنجشیر بخاطر نفقه‌ی خانواده‌ام آمدم تا کار کنم، اما یک و نیم ماه می‌شود این‌جا کار نیست من بی‌کار هستم.»

شماری دیگری از جوانانی که از بهر کار به کابل آمده‌اند می‌گویند که باید حکومت سرپرست به چالش‌های شان رسیدگی و هرچه زودتر با ایجاد کارخانه‌ها زمینه‌ی کار را برای‌شان فراهم کند.

سید غفور یک تن از بی‌کاران گفت: «این‌جا نه کار است نه زندگی یک‌سال می‌شود من بی‌کار هستم کرایه موتر پرداخت می‌کنم تا شام منتظر کار می‌باشم ولی کار نیست دوباره خانه می‌روم.»

نجیب‌الله بی‌کار دیگر گفت: «در این ماه مبارک رمضان کار نیست در وطن هم کار نیست ما این‌جا آمدیم کار کنیم تا روزگار خوب تیر شود.»

وزارت کار و امور اجتماعی از تلاش‌های این وزارت از بهر فراهم کردن زمینه‌های کاری به شهروندان کشور سخن می‌زند.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار وامور اجتماعی گفت: «وزارت کار و امور اجتماعی برا اساس مسوولیت خود در ۱۲ ماه سال برای فراهم کردن زمینه‌های کاری بهتر کار می‌کند و به یک ماه این تلاش‌ها وابسته نیست.»

پیش از این، وزارت کارو امور اجتماعی گفته بود که در سال جاری برای بیش از صد هزار نفر در کشور زمینه‌ی کار فراهم شده است و در تلاش‌اند تا زمینه‌های کاری بیش‌تر دیگر را نیز فراهم کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره