Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به سفر محمد محقق به پاکستان

سفر اخیر محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی به پاکستان با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

ریاست اجراییه، می‌گوید که آقای محقق به دعوت نهاد تحقیقاتی «صلح لاهور» برای شرکت در نشست «دورنمای صلح افغانستان» به پاکستان سفر کرده‌است.

امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست‌اجراییه می‌گوید که محمد محقق در این سفر با شماری از مقام‌های پاکستانی نیز دربارۀ صلح گفت‌وگو کرده‌است: «بنابر دعوت نهاد تحقیقاتی صلح لاهور، این سفر صورت گرفته و موضوع سفر هم گفت‌وگوهای صلح بوده. آقای محقق به صراحت تأکید کردند که تشریک مساعی و تلاش‌های پاکستان و منطقه می‌تواند بسیار مهم باشد.»

از سویی دیگر، برخلاف امریکا که از ابتکار چین در برنامۀ «کمربند و راه» انتقاد کرده‌است، محمد محقق از این ابتکار و به ویژه از دهلیز اقتصادی چین - پاکستان استقبال می‌کند و از آن همچون تغییردهندۀ واقعی بازی در کُل منطقه یاد می‌کند: «دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یک پروژۀ بسیار مهم است. این پایه و اساس موفقیت طرح کمربند و جاده را فراهم می‌کند. این همچنین می‌تواند یک تغییر واقعی بازی برای کل منطقه باشد.»

محقق در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌های پاکستانی، از تصمیم طالبان برای کاهش خشونت‌ها استقبال کرده‌است.

شورای عالی صلح، می‌گوید که این سفر آقای محقق هیچ سودی برای روند صلح نخواهد داشت و باید دربارۀ این سفرش به مردم توضیح بدهد.

عبدالحق حقیار، عضو شورای عالی صلح بیان داشت: «واضح باید بگویم که اینان هیچ حقی و هیچ مسؤولیتی ندارند در این عرصه. معاون ریاست اجراییه بود از سوی رییس‌جمهور عزل شد و حالا که رفته، باید وقتی آمد به مردم و حکومت افغانستان باید وضاحت بدهد.»

این سفر آقای محقق به پاکستان با پرسش‌هایی بسیاری روبه‌رو شده‌است.

طاهر خان، خبرنگار در پاکستان در این باره اظهار داشت: «او با جان کمال، وزیر اعلای بلوچستان دیدار کرده بود و او برایش مهمانی تدارک دیده بود. سپس با یک وزیر هزاره که در کابینه است دیدار کرده بود و همچنان با جامعۀ هزاره‌ها نیز در کویته، مرکز بلوچستان، دیدار کرده... سخن اخیر را می‌توانم بگویم که حکومت نیز با مرکز لاهور همکاری دارد و باید مذاکرات بین‌الافغانی باشد و باید تمام گروه‌های افغان در آن شامل باشد.»

با این‌که از دیدار محقق و با عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز سخن گفته شده‌است اما ریاست اجراییه می‌گوید که این دیدار صورت نگرفته‌است.

واکنش‌ها به سفر محمد محقق به پاکستان

محقق در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌های پاکستانی، از تصمیم طالبان برای کاهش خشونت‌ها استقبال کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

سفر اخیر محمد محقق، معاون دوم ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی به پاکستان با واکنش‌هایی روبه‌رو شده‌است.

ریاست اجراییه، می‌گوید که آقای محقق به دعوت نهاد تحقیقاتی «صلح لاهور» برای شرکت در نشست «دورنمای صلح افغانستان» به پاکستان سفر کرده‌است.

امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست‌اجراییه می‌گوید که محمد محقق در این سفر با شماری از مقام‌های پاکستانی نیز دربارۀ صلح گفت‌وگو کرده‌است: «بنابر دعوت نهاد تحقیقاتی صلح لاهور، این سفر صورت گرفته و موضوع سفر هم گفت‌وگوهای صلح بوده. آقای محقق به صراحت تأکید کردند که تشریک مساعی و تلاش‌های پاکستان و منطقه می‌تواند بسیار مهم باشد.»

از سویی دیگر، برخلاف امریکا که از ابتکار چین در برنامۀ «کمربند و راه» انتقاد کرده‌است، محمد محقق از این ابتکار و به ویژه از دهلیز اقتصادی چین - پاکستان استقبال می‌کند و از آن همچون تغییردهندۀ واقعی بازی در کُل منطقه یاد می‌کند: «دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یک پروژۀ بسیار مهم است. این پایه و اساس موفقیت طرح کمربند و جاده را فراهم می‌کند. این همچنین می‌تواند یک تغییر واقعی بازی برای کل منطقه باشد.»

محقق در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌های پاکستانی، از تصمیم طالبان برای کاهش خشونت‌ها استقبال کرده‌است.

شورای عالی صلح، می‌گوید که این سفر آقای محقق هیچ سودی برای روند صلح نخواهد داشت و باید دربارۀ این سفرش به مردم توضیح بدهد.

عبدالحق حقیار، عضو شورای عالی صلح بیان داشت: «واضح باید بگویم که اینان هیچ حقی و هیچ مسؤولیتی ندارند در این عرصه. معاون ریاست اجراییه بود از سوی رییس‌جمهور عزل شد و حالا که رفته، باید وقتی آمد به مردم و حکومت افغانستان باید وضاحت بدهد.»

این سفر آقای محقق به پاکستان با پرسش‌هایی بسیاری روبه‌رو شده‌است.

طاهر خان، خبرنگار در پاکستان در این باره اظهار داشت: «او با جان کمال، وزیر اعلای بلوچستان دیدار کرده بود و او برایش مهمانی تدارک دیده بود. سپس با یک وزیر هزاره که در کابینه است دیدار کرده بود و همچنان با جامعۀ هزاره‌ها نیز در کویته، مرکز بلوچستان، دیدار کرده... سخن اخیر را می‌توانم بگویم که حکومت نیز با مرکز لاهور همکاری دارد و باید مذاکرات بین‌الافغانی باشد و باید تمام گروه‌های افغان در آن شامل باشد.»

با این‌که از دیدار محقق و با عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز سخن گفته شده‌است اما ریاست اجراییه می‌گوید که این دیدار صورت نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید