Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها در افغانستان به درگذشت محمد رضا شجریان

درگذشت محمدرضا شجریان، هنرمند ایرانی محبوب در کشورهای فارسی زبان، در افغانستان نیز واکنش‌هایی را برانگیخته‌است.

وزارت امور خارجه افغانستان، درگذشت شجریان را به حوزۀ زبان فارسی تسلیت گفته‌است و از متأثر شدن حوزۀ زبان فارسی از این رویداد سخن زده‌است.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه در این بار گفت: «آقای شجریان یک هنرمند معروف و بلند دست زبان فارسی بود. وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان درگذشت آقای شجریان را به فامیل او و فامیل هنر موسیقی حوزۀ زبان فارسی تسلیت می‌گوید.»

با پخش خبر درگذشت محمدرضا شجریان، در افغانستان هم، آن کاربران شبکه‌های اجتماعی که با کار وی آشنا بوده‌اند در این باره چیزهایی نوشته‌اند.

در این میان، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه در اعلامیه‌یی، محمدرضا شجریان را هنرمند بزرگ در حوزۀ زبان فارسی خوانده‌است و وی را «میراث مشترک فرهنگی» کشورهای منطقه و معرفِ اشعار شاعران بزرگ زبان فارسی از جمله مولانا، حافظ، سعدی و فردوسی گفته‌است.

فرهاد دریا، آوازخوان شناخته‌شدۀ کشور، احمدناصر سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی و صحرا کریمی، رییس افغان فلم از چهره‌های دیگری استند که در صفحات فسبوک و تویترشان به درگذشت شجریان واکنش نشان داده‌اند.

وحید پیمان، روزنامه‌نگار گفت: «آواز او مربوط به جغرافیایی به‌نام ایران نیست بل‌که حوزۀ تمدنی زبانی که او به او می‌سراید و با او آواز می‌خواند، این صدا و این هنر متعلق به همۀ این حوزه بود .»

تصویرهایی هم دست بدست می‌شوند که نشان می‌دهند شماری از فرهنگیان و دوست‌داران محمدرضا‌ شجریان در کابل جمعه‌شب به یادبود از او در بخشی از شهر، شمع افروختند.

محمد رضا شجریان، به‌روز جمعه، به عمر هشتاد ساله‌گی در شفاخانه‌یی در تهران درگذشت. وی از چندسال بدین‌سو بیمار بود.

واکنش‌ها در افغانستان به درگذشت محمد رضا شجریان

عبدالله عبدالله، رییس شورای مصالحه ملی، شجریان را «میراث مشترک فرهنگی» کشورهای منطقه می‌داند.

تصویر بندانگشتی

درگذشت محمدرضا شجریان، هنرمند ایرانی محبوب در کشورهای فارسی زبان، در افغانستان نیز واکنش‌هایی را برانگیخته‌است.

وزارت امور خارجه افغانستان، درگذشت شجریان را به حوزۀ زبان فارسی تسلیت گفته‌است و از متأثر شدن حوزۀ زبان فارسی از این رویداد سخن زده‌است.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه در این بار گفت: «آقای شجریان یک هنرمند معروف و بلند دست زبان فارسی بود. وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان درگذشت آقای شجریان را به فامیل او و فامیل هنر موسیقی حوزۀ زبان فارسی تسلیت می‌گوید.»

با پخش خبر درگذشت محمدرضا شجریان، در افغانستان هم، آن کاربران شبکه‌های اجتماعی که با کار وی آشنا بوده‌اند در این باره چیزهایی نوشته‌اند.

در این میان، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه در اعلامیه‌یی، محمدرضا شجریان را هنرمند بزرگ در حوزۀ زبان فارسی خوانده‌است و وی را «میراث مشترک فرهنگی» کشورهای منطقه و معرفِ اشعار شاعران بزرگ زبان فارسی از جمله مولانا، حافظ، سعدی و فردوسی گفته‌است.

فرهاد دریا، آوازخوان شناخته‌شدۀ کشور، احمدناصر سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی و صحرا کریمی، رییس افغان فلم از چهره‌های دیگری استند که در صفحات فسبوک و تویترشان به درگذشت شجریان واکنش نشان داده‌اند.

وحید پیمان، روزنامه‌نگار گفت: «آواز او مربوط به جغرافیایی به‌نام ایران نیست بل‌که حوزۀ تمدنی زبانی که او به او می‌سراید و با او آواز می‌خواند، این صدا و این هنر متعلق به همۀ این حوزه بود .»

تصویرهایی هم دست بدست می‌شوند که نشان می‌دهند شماری از فرهنگیان و دوست‌داران محمدرضا‌ شجریان در کابل جمعه‌شب به یادبود از او در بخشی از شهر، شمع افروختند.

محمد رضا شجریان، به‌روز جمعه، به عمر هشتاد ساله‌گی در شفاخانه‌یی در تهران درگذشت. وی از چندسال بدین‌سو بیمار بود.

هم‌رسانی کنید