تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز تخریب سینما پارک؛ فرهنگیان: این کار به نفع فرهنگ‌ستیزان است

شهرداری کابل، امروز یک‌شنبه با ویران کردن چوکی‌های تالار و پردۀ نمایش سینما پارک، تخریب این سینما را عملأ آغاز کرد.

شهرداری کابل می‌گوید که سینما پارک به دستور امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور تخریب می‌شود و این نهاد برای ساخت دوبارۀ آن هیچ طرحی ندارد.

سمیرا رسا، سخن‌گوی شهرداری کابل گفت: «این سینما گنجایش ترمیم دوباره را ندارد. بنأ تصمیم گرفته می‌شود تا این‌که نظر به پیشنهادهایی‌که رهبری شهرداری کابل و هم‌چنان هدایتی را که معاونیت نخست ریاست جمهوری داشته‌است این طرح را باید طرح پیشنهادی باشد و دیدگاۀ مردم نیز در اینجا دخیل باشد و این‌جا باید به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود، نه به یک مرکز تجارتی.»

خسرو روزبه، مسؤول گروۀ کارگران برای تخریب سینما پارک نیز افزود: «شش نفر استیم که امروز چوکی‌ها و دیوارهای آن را تخریب می‌کنیم که چوب‌هایش را ازبین ببریم. بعد دیگر کارهایش را ترتیب می‌کنیم و از طرف شب تخریب‌ را آغاز می‌کنیم.»

در همین حال، فرهنگیان کشور در شبکۀ اجتماعی تویتر با هشتگ سینما پارک را تخریب نکنید از معاون نخست رییس‌جمهور انتقاد کرده‌اند.

از این میان، صحرا کریمی، رییس افغان فلم در تویترش اقدام برای تخریب این سینما را شرم‌آور خوانده‌است: «چقدر شرم‌آور است که نام کسی با ویرانی یک مکان فرهنگی ثبت شود.»

صدیق برمک، فلم ساز افغانستان نیز در تویتی گفته‌است که هیچ توجیهی برای تخریب سیمنا وجود ندارد: «برای ویران کردن سینما پارک هیچ دلیل توجیه پذیر نیست.»

احمدناصر سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی هم در این باره واکنش نشان داده‌است: «تخریب سینما و هر بنای فرهنگی در شرایط کنونی که فرهنگ‌ستیزی بیداد می‌کند به نفع نیروهای عقب‌گرا و فرهنگ‌ستیز است.»

سینای پارک، تا هفتۀ پیش فعال بود و هشت کارمند داشت.

تیمورشاه بهاوی، سرپرست سینما پارک بیان داشت: «هفتۀ سه، چهار فلم انتخاب می‌شد و روزانه پوسترهایش بیرون تالار نصب می‌شد و بعد مردیم می آمدند و فلم می‌دیدند؛ اما بیننده آن کم بود.»

در دهۀ چهل، در دورۀ ظاهرشاه در سینما پارک پیش از نمایش هر فلم، برای ده دقیقه گزارش‌های تصویری از کارکردهای حکومت نمایش داده می‌شد، اما در یک و نیم دهه اخیر تالارهای سینما برای ترمیم و مرمت سازی نه تنها که حمایت حکومت را نداشتند، بل اکنون این سینما به دستور معاون نخست رییس جمهور در حال تخریب است.

مدیریت تالارهای سینماها در کشور به دست شهرداری است. در هفته‌های اخیر رییس افغان تلاش کرد تا مدیریت سینماها را بگیرد و مانع تخریب سینما پارک شود، اما به نظر می‌رسد که آواز وی جدی گرفته نشد.

آغاز تخریب سینما پارک؛ فرهنگیان: این کار به نفع فرهنگ‌ستیزان است

فرهنگیان و سینماگران کشور تخریب سینما پارک را در شرایط کنونی به نفع گروه‌های عقب‌گرا و فرهنگ‌ستیز می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل، امروز یک‌شنبه با ویران کردن چوکی‌های تالار و پردۀ نمایش سینما پارک، تخریب این سینما را عملأ آغاز کرد.

شهرداری کابل می‌گوید که سینما پارک به دستور امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور تخریب می‌شود و این نهاد برای ساخت دوبارۀ آن هیچ طرحی ندارد.

سمیرا رسا، سخن‌گوی شهرداری کابل گفت: «این سینما گنجایش ترمیم دوباره را ندارد. بنأ تصمیم گرفته می‌شود تا این‌که نظر به پیشنهادهایی‌که رهبری شهرداری کابل و هم‌چنان هدایتی را که معاونیت نخست ریاست جمهوری داشته‌است این طرح را باید طرح پیشنهادی باشد و دیدگاۀ مردم نیز در اینجا دخیل باشد و این‌جا باید به یک مرکز فرهنگی تبدیل شود، نه به یک مرکز تجارتی.»

خسرو روزبه، مسؤول گروۀ کارگران برای تخریب سینما پارک نیز افزود: «شش نفر استیم که امروز چوکی‌ها و دیوارهای آن را تخریب می‌کنیم که چوب‌هایش را ازبین ببریم. بعد دیگر کارهایش را ترتیب می‌کنیم و از طرف شب تخریب‌ را آغاز می‌کنیم.»

در همین حال، فرهنگیان کشور در شبکۀ اجتماعی تویتر با هشتگ سینما پارک را تخریب نکنید از معاون نخست رییس‌جمهور انتقاد کرده‌اند.

از این میان، صحرا کریمی، رییس افغان فلم در تویترش اقدام برای تخریب این سینما را شرم‌آور خوانده‌است: «چقدر شرم‌آور است که نام کسی با ویرانی یک مکان فرهنگی ثبت شود.»

صدیق برمک، فلم ساز افغانستان نیز در تویتی گفته‌است که هیچ توجیهی برای تخریب سیمنا وجود ندارد: «برای ویران کردن سینما پارک هیچ دلیل توجیه پذیر نیست.»

احمدناصر سرمست، رییس انستیتوت ملی موسیقی هم در این باره واکنش نشان داده‌است: «تخریب سینما و هر بنای فرهنگی در شرایط کنونی که فرهنگ‌ستیزی بیداد می‌کند به نفع نیروهای عقب‌گرا و فرهنگ‌ستیز است.»

سینای پارک، تا هفتۀ پیش فعال بود و هشت کارمند داشت.

تیمورشاه بهاوی، سرپرست سینما پارک بیان داشت: «هفتۀ سه، چهار فلم انتخاب می‌شد و روزانه پوسترهایش بیرون تالار نصب می‌شد و بعد مردیم می آمدند و فلم می‌دیدند؛ اما بیننده آن کم بود.»

در دهۀ چهل، در دورۀ ظاهرشاه در سینما پارک پیش از نمایش هر فلم، برای ده دقیقه گزارش‌های تصویری از کارکردهای حکومت نمایش داده می‌شد، اما در یک و نیم دهه اخیر تالارهای سینما برای ترمیم و مرمت سازی نه تنها که حمایت حکومت را نداشتند، بل اکنون این سینما به دستور معاون نخست رییس جمهور در حال تخریب است.

مدیریت تالارهای سینماها در کشور به دست شهرداری است. در هفته‌های اخیر رییس افغان تلاش کرد تا مدیریت سینماها را بگیرد و مانع تخریب سینما پارک شود، اما به نظر می‌رسد که آواز وی جدی گرفته نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره