Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بنیاد فرهنگی آقاخان کارهای نُخستین بازسازی منار هرات را آغاز کرد

مسؤولان بنیاد فرهنگی آقاخان می‌گویند که کارهای نُخستین را برای بازسازی منار پنجم هرات آغاز کرده‌اند.

مسؤولان این بنیاد افزودند که از این منار، نمونه گیری شده‌است و قرار است این نمونه‌ها برای پژوهش به ایتالیا فرستاده شوند.

به‌گفتۀ آنان، یک گروه جهانی از باستان شناسان روی منار پنجم هرات پژوهش خواهند کرد تا مستحکم سازی این منار به‌گونۀ  معیاری به پیش برود.

پس از سال‌ها انتظار سرانجام تلاش‌ها برای نجات منار پنجم هرات از خطر فروریختن آغاز شده‌اند.

آرش بوستانی مدیر پروژه بنیاد فرهنگی آقاخان افزود: "نمونه‌ها باید به کشور ایتالیا برای تست مواد ارسال شود. یک تیم زبده محقیقین جهانی روی این منار کار می‌کند و باید تحلیل شود."

از سویی دیگر، وزارت اطلاعات‌و فرهنگ می‌گوید که پس از پژوهش‌های لازم، کار مستحکم سازی و مرمت‌کاری منار پنجم هرات آغاز خواهد شد.

عبدالاحد عباسی رییس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ هرات افزود: "ما امید داریم که این منار پا برجا باشد با توجه به استحکامات که انجام می‌شود."

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که بودجۀ کافی برای بازسازی منار پنجم این ولایت وجود دارد.

به‌گفتۀ سید وحید قتالی والی هرات، حکومت بیشتر بازمانده‌های باستنی این ولایت را که در حالت نابودی اند، بازسازی کرده‌است.

منار پنجم هرات سال‌ها می‌شود که توسط کیبل‌ها، نگهداری می‌شود.

بر بنیاد پژوهش‌ها، در سال‌های پسین این منار کجتر شده و احتمال فروریختن آن، بیشتر شده‌است.

اما وزارت اطلاعات‌و فرهنگ و بنیاد فرهنگی آقاخان می‌گویند که این منار را از فروریزی، نجات می‌دهند.

بنیاد فرهنگی آقاخان کارهای نُخستین بازسازی منار هرات را آغاز کرد

مسؤولان بنیاد فرهنگی آقاخان می‌گویند که از این منار، نمونه گیری شده‌است و قرار است این نمونه‌ها برای پژوهش به ایتالیا فرستاده شوند. 

Thumbnail

مسؤولان بنیاد فرهنگی آقاخان می‌گویند که کارهای نُخستین را برای بازسازی منار پنجم هرات آغاز کرده‌اند.

مسؤولان این بنیاد افزودند که از این منار، نمونه گیری شده‌است و قرار است این نمونه‌ها برای پژوهش به ایتالیا فرستاده شوند.

به‌گفتۀ آنان، یک گروه جهانی از باستان شناسان روی منار پنجم هرات پژوهش خواهند کرد تا مستحکم سازی این منار به‌گونۀ  معیاری به پیش برود.

پس از سال‌ها انتظار سرانجام تلاش‌ها برای نجات منار پنجم هرات از خطر فروریختن آغاز شده‌اند.

آرش بوستانی مدیر پروژه بنیاد فرهنگی آقاخان افزود: "نمونه‌ها باید به کشور ایتالیا برای تست مواد ارسال شود. یک تیم زبده محقیقین جهانی روی این منار کار می‌کند و باید تحلیل شود."

از سویی دیگر، وزارت اطلاعات‌و فرهنگ می‌گوید که پس از پژوهش‌های لازم، کار مستحکم سازی و مرمت‌کاری منار پنجم هرات آغاز خواهد شد.

عبدالاحد عباسی رییس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ هرات افزود: "ما امید داریم که این منار پا برجا باشد با توجه به استحکامات که انجام می‌شود."

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که بودجۀ کافی برای بازسازی منار پنجم این ولایت وجود دارد.

به‌گفتۀ سید وحید قتالی والی هرات، حکومت بیشتر بازمانده‌های باستنی این ولایت را که در حالت نابودی اند، بازسازی کرده‌است.

منار پنجم هرات سال‌ها می‌شود که توسط کیبل‌ها، نگهداری می‌شود.

بر بنیاد پژوهش‌ها، در سال‌های پسین این منار کجتر شده و احتمال فروریختن آن، بیشتر شده‌است.

اما وزارت اطلاعات‌و فرهنگ و بنیاد فرهنگی آقاخان می‌گویند که این منار را از فروریزی، نجات می‌دهند.

هم‌رسانی کنید