Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد وزارت اطلاعات و فرهنگ در حفظ و بازسازی مکان‌های تاریخی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کار بازسازی مکان‌های تاریخی در ولایت‌های گوناگون آغاز شده است و پس از این به کسی اجازه غصب بخش‌های باستانی و تاریخی داده نخواهد شد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که کار بازسازی منطقه تاریخی "ستوپه شیوکی" که در ولسوالی بگرامی کابل موقعیت دارد، به پایان رسیده است.

کار بازسازی این منطقه تاریخی ۸۰هزار دالر هزینه برداشته است.

عتیق الله عزیزی، معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما در کندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و در ولایات دیگر و به ویژه در ولایت غزنی که ضرورت اشد است رسیده‌گی کردیم.»

عبدالجلیل ریان، مسوول موسسه مشورتی و حفظ میراث‌های فرهنگ افغان، می‌گوید: «در این پروژه به حجم سنگ کاری‌ها در مجموع ۴۱۰۷ مترمکعب سنگ کار گردید.»

آنان می‌افزایند که جلو غصب بخش‌های باستانی و تاریخی را خواهند گرفت.

آقای عزیزی افزود: «وقت آن صحبت‌ها رفته که آنها در این فکر بود که ممکن اینجا یک موقعی پیدا خواهد شد تا سوء‌استفاده کنند آنان میفهمند و دولت شان، اما ما به کسی ساحه باستانی و حریم شان به کسی نمی‌دهیم.»

کتاب خان فیضی، رییس تحقیقات کوشانی اکادمی علوم، می‌گوید: «ما و شما باید دست به دست هم دهیم در حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی خود و کوشش زیاد به عملی بیاوریم تا حفاظت شان شود.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان می‌گوید که ستوپه شیوکی از بخش‌های باستانی کشور است و در گذشته پادشاهان در همین جا مراسم تاج گذاری برپا می‌کردند.

تعهد وزارت اطلاعات و فرهنگ در حفظ و بازسازی مکان‌های تاریخی

مسوولان این وزارت می‌گویند که کار بازسازی منطقه تاریخی "ستوپه شیوکی" که در ولسوالی بگرامی کابل موقعیت دارد، به پایان رسیده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که کار بازسازی مکان‌های تاریخی در ولایت‌های گوناگون آغاز شده است و پس از این به کسی اجازه غصب بخش‌های باستانی و تاریخی داده نخواهد شد.

مسوولان این وزارت می‌گویند که کار بازسازی منطقه تاریخی "ستوپه شیوکی" که در ولسوالی بگرامی کابل موقعیت دارد، به پایان رسیده است.

کار بازسازی این منطقه تاریخی ۸۰هزار دالر هزینه برداشته است.

عتیق الله عزیزی، معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «ما در کندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و در ولایات دیگر و به ویژه در ولایت غزنی که ضرورت اشد است رسیده‌گی کردیم.»

عبدالجلیل ریان، مسوول موسسه مشورتی و حفظ میراث‌های فرهنگ افغان، می‌گوید: «در این پروژه به حجم سنگ کاری‌ها در مجموع ۴۱۰۷ مترمکعب سنگ کار گردید.»

آنان می‌افزایند که جلو غصب بخش‌های باستانی و تاریخی را خواهند گرفت.

آقای عزیزی افزود: «وقت آن صحبت‌ها رفته که آنها در این فکر بود که ممکن اینجا یک موقعی پیدا خواهد شد تا سوء‌استفاده کنند آنان میفهمند و دولت شان، اما ما به کسی ساحه باستانی و حریم شان به کسی نمی‌دهیم.»

کتاب خان فیضی، رییس تحقیقات کوشانی اکادمی علوم، می‌گوید: «ما و شما باید دست به دست هم دهیم در حفاظت آثار فرهنگی و تاریخی خود و کوشش زیاد به عملی بیاوریم تا حفاظت شان شود.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان می‌گوید که ستوپه شیوکی از بخش‌های باستانی کشور است و در گذشته پادشاهان در همین جا مراسم تاج گذاری برپا می‌کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره