Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرد شدن بازار کتاب؛ ۳۰ درصد کتاب‌فروشان در کشور ترک پیشه کردند

کمیسیون ارزیابی و حل مشکلات ناشران گفته است که ۳۰ درصد کتاب‌فروشان به علت نبود بازار از کار دست کشیده‌اند.

عبدالودود مختارزاده، عضو این کمیسیون با شکایت از نبود بازار و مالیات بلند، گفته است که از میان ۵۰۰ کتاب‌فروش در کشور ۳۰ درصد آنان کار و بارهای شان را ترک کرده‌اند.

او باور دارد که بازار چاپ و نشر کتاب در کشور، با توجه به وضعیت کنونی روزهای سخت‌تر از این را هم در پیش خواهد داشت.

عبدالودود مختارزاده گفت: «ما بیش‌تر از ۵۰۰ کتاب‌فروش داشتیم و تا ۲۰۰ ناشر داشتیم. به گونه تخمینی گفته می‌توانم تعداد زیاد ناشر و کتاب‌فروش را از دست دادیم و ترک پیشه کردند.»

همزمان با این، کتاب‌فروشان نیز از نبود بازار و مالیات بلند شکایت می‌کنند. به باور آنان، فرهنگ کتاب‌خوانی تاهنوز در کشور نهادینه نشده است.

شریف الله، کتاب فروش به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات برخی دانشگاه‌ها هم است که دختران حالا به دانشگاه نمی‌روند، این موضوع هم روی فروش کتاب تاثیر داشته است.»

منصور قاضی‌زاده، ناشر گفت: «برای شما معلوم است که بازار نیست و مردم توان خریدن کتاب را ندارند. در کنار این، چندین نوع مالیه است که وزارت مالیه و شهرداری نماینده‌های شان را روان می‌کنند.»

در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای پشتیبانی از ناشران می‌کوشد تا مالیات بالای کتاب‌فروشان معاف ساخته شود.

وزارت اطلاعات فرهنگ از تلاش‌ها برای ایجاد یک بازار دایمی برای کتاب‌فروشان در کشور سخن می‌زند.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «کوشش ما این است که مالیات کتاب را معاف کنیم و به همین شکل فرهنگ کتاب‌خوانی ترویج شود. ما تا کنون نمایشگاه‌های گوناگون برگزار کردیم.»

این در حالی‌ست که شمار زیادی از شهروندان و کتاب‌فروشان در کابل همواره از کم‌رنگ شدن فرهنگ مطالعه در کشور شکایت کرده‌اند.

سرد شدن بازار کتاب؛ ۳۰ درصد کتاب‌فروشان در کشور ترک پیشه کردند

در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای پشتیبانی از ناشران می‌کوشد تا مالیات بالای کتاب‌فروشان معاف ساخته شود.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون ارزیابی و حل مشکلات ناشران گفته است که ۳۰ درصد کتاب‌فروشان به علت نبود بازار از کار دست کشیده‌اند.

عبدالودود مختارزاده، عضو این کمیسیون با شکایت از نبود بازار و مالیات بلند، گفته است که از میان ۵۰۰ کتاب‌فروش در کشور ۳۰ درصد آنان کار و بارهای شان را ترک کرده‌اند.

او باور دارد که بازار چاپ و نشر کتاب در کشور، با توجه به وضعیت کنونی روزهای سخت‌تر از این را هم در پیش خواهد داشت.

عبدالودود مختارزاده گفت: «ما بیش‌تر از ۵۰۰ کتاب‌فروش داشتیم و تا ۲۰۰ ناشر داشتیم. به گونه تخمینی گفته می‌توانم تعداد زیاد ناشر و کتاب‌فروش را از دست دادیم و ترک پیشه کردند.»

همزمان با این، کتاب‌فروشان نیز از نبود بازار و مالیات بلند شکایت می‌کنند. به باور آنان، فرهنگ کتاب‌خوانی تاهنوز در کشور نهادینه نشده است.

شریف الله، کتاب فروش به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مشکلات برخی دانشگاه‌ها هم است که دختران حالا به دانشگاه نمی‌روند، این موضوع هم روی فروش کتاب تاثیر داشته است.»

منصور قاضی‌زاده، ناشر گفت: «برای شما معلوم است که بازار نیست و مردم توان خریدن کتاب را ندارند. در کنار این، چندین نوع مالیه است که وزارت مالیه و شهرداری نماینده‌های شان را روان می‌کنند.»

در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که برای پشتیبانی از ناشران می‌کوشد تا مالیات بالای کتاب‌فروشان معاف ساخته شود.

وزارت اطلاعات فرهنگ از تلاش‌ها برای ایجاد یک بازار دایمی برای کتاب‌فروشان در کشور سخن می‌زند.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «کوشش ما این است که مالیات کتاب را معاف کنیم و به همین شکل فرهنگ کتاب‌خوانی ترویج شود. ما تا کنون نمایشگاه‌های گوناگون برگزار کردیم.»

این در حالی‌ست که شمار زیادی از شهروندان و کتاب‌فروشان در کابل همواره از کم‌رنگ شدن فرهنگ مطالعه در کشور شکایت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره