Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند توزیع کتاب به ۴۰۷ باب مکتب در جوزجان

روند توزیع نزدیک به چهارصد جلد کتاب آموزشی به ۴۰۷ باب مکتب، در مرکز و ولسوالی‌های ولایت جوزجان آغاز شد.

مسوولان معارف در این ولایت می‌گویند که تلاش می‌کنند تا این کتاب‌ها را پیش از آغاز سال آموزشی جدید، در اختیار دانش‌آموزان، قرار دهند.

به گفته‌ی مسوولان، از مجموع ۴۰۷ باب مکتب در این ولایت، ۱۲۰ باب مکتب ساختمان ندارند.

محمد طاهر جواد رییس معارف جوزجان گفت: «بیش از ۳۷۰ جلد کتاب است و ما تصمیم گرفتیم که به زودترین فرصت همه‌ای این کتاب‌ها را به ولسوالی‌های این ولایت بفرستیم که قبل از شروع سال آموزشی در دست‌رس دانش‌آموزان ما قرار گیرد.»

هم‌زمان با این، برخی از دانش‌آموزان در جوزجان می‌گویند که آنان در سال‌های گذشته کتاب‌های مورد نیاز شان را از بازار خریداری می‌کردند.

آنان از فراهم شدن کتاب‌های جدید به معارف این ولایت خرسند هستند و از مسوولان می‌خواهند که نیازمندی دانش‌آموزان در این ولایت را به گونه‌ی کامل بر طرف کنند.

روح‌الله دانش‌آموز گفت: «من خرسند هستم که فعلن در ولایت ما کتاب جدید رسیده و از وزارت معارف می‌خواهیم که ما را در این عرصه هم‌کاری کند هر سالی که ما کتاب می‌گیرم در حدود ۸ الی ۱۰ کتاب را نمی‌گیرم و ناگزیر به تهیه آن از بیرون می‌شویم.»

نصیب‌الله دانش‌آموز دیگر گفت: «از وزارت معارف می‌خواهیم که برای ما کتاب را تکمیل بدهند کتاب در شهر هم پیدا نمی‌شود که بخریم.»

مسوولان و برخی ازعالمان دین درجوجان می گویند که توزیع این کتاب ها، تنها می تواند ۷۰ درصد مشکل کمبود کتاب درمکتب های این ولایت را، برطرف سازد.

محمد امین مدیر اجراییه معارف ولسوالی درزاب جوزجان گفت: «مشکلات ما به این کتاب حل نمی‌شود من توقع دارم که کمک بیش‌تری با ما در این زمینه صورت گیرد تا همه‌ای دانش‌آموزان کتاب درسی دریافت کنند.»

شمس‌الله عالم دین گفت: «بدون قلم، کتاب و قرطاسیه هیچ دانش‌آموزی به جایی نمی‌رسد.»

بر بنیاد معلومات ریاست معارف جوزجان، در دو سال پسین ۸۰۰ هزار جلد کتاب آموزشی، در مکتب‌های مرکز و ولسوالی‌های این ولایت توزیع شده است.

روند توزیع کتاب به ۴۰۷ باب مکتب در جوزجان

مسوولان و برخی ازعالمان دین درجوجان می گویند که توزیع این کتاب ها، تنها می تواند ۷۰ درصد مشکل کمبود کتاب درمکتب های این ولایت را، برطرف سازد.

تصویر بندانگشتی

روند توزیع نزدیک به چهارصد جلد کتاب آموزشی به ۴۰۷ باب مکتب، در مرکز و ولسوالی‌های ولایت جوزجان آغاز شد.

مسوولان معارف در این ولایت می‌گویند که تلاش می‌کنند تا این کتاب‌ها را پیش از آغاز سال آموزشی جدید، در اختیار دانش‌آموزان، قرار دهند.

به گفته‌ی مسوولان، از مجموع ۴۰۷ باب مکتب در این ولایت، ۱۲۰ باب مکتب ساختمان ندارند.

محمد طاهر جواد رییس معارف جوزجان گفت: «بیش از ۳۷۰ جلد کتاب است و ما تصمیم گرفتیم که به زودترین فرصت همه‌ای این کتاب‌ها را به ولسوالی‌های این ولایت بفرستیم که قبل از شروع سال آموزشی در دست‌رس دانش‌آموزان ما قرار گیرد.»

هم‌زمان با این، برخی از دانش‌آموزان در جوزجان می‌گویند که آنان در سال‌های گذشته کتاب‌های مورد نیاز شان را از بازار خریداری می‌کردند.

آنان از فراهم شدن کتاب‌های جدید به معارف این ولایت خرسند هستند و از مسوولان می‌خواهند که نیازمندی دانش‌آموزان در این ولایت را به گونه‌ی کامل بر طرف کنند.

روح‌الله دانش‌آموز گفت: «من خرسند هستم که فعلن در ولایت ما کتاب جدید رسیده و از وزارت معارف می‌خواهیم که ما را در این عرصه هم‌کاری کند هر سالی که ما کتاب می‌گیرم در حدود ۸ الی ۱۰ کتاب را نمی‌گیرم و ناگزیر به تهیه آن از بیرون می‌شویم.»

نصیب‌الله دانش‌آموز دیگر گفت: «از وزارت معارف می‌خواهیم که برای ما کتاب را تکمیل بدهند کتاب در شهر هم پیدا نمی‌شود که بخریم.»

مسوولان و برخی ازعالمان دین درجوجان می گویند که توزیع این کتاب ها، تنها می تواند ۷۰ درصد مشکل کمبود کتاب درمکتب های این ولایت را، برطرف سازد.

محمد امین مدیر اجراییه معارف ولسوالی درزاب جوزجان گفت: «مشکلات ما به این کتاب حل نمی‌شود من توقع دارم که کمک بیش‌تری با ما در این زمینه صورت گیرد تا همه‌ای دانش‌آموزان کتاب درسی دریافت کنند.»

شمس‌الله عالم دین گفت: «بدون قلم، کتاب و قرطاسیه هیچ دانش‌آموزی به جایی نمی‌رسد.»

بر بنیاد معلومات ریاست معارف جوزجان، در دو سال پسین ۸۰۰ هزار جلد کتاب آموزشی، در مکتب‌های مرکز و ولسوالی‌های این ولایت توزیع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره