Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بلوچ‌ها خواهان غنامندی فرهنگ شان هستند

از روز فرهنگ بلوچی در نیمروز با برگزاری نمایش‌گاه صنایع دستی و غذاهای بلوچی گرامی داشت شد.

بزرگان قوم بلوچ در این مراسم از حکومت خواستند تا زبان بلوچی را در مکتب‌های مناطق بلوچ نشین، آموزش دهند و بر غنامندی فرهنگ آنان نیز توجه کنند.

دوم مارچ برابر با روز گرامی داشت از فرهنگ بلوچ‌ها است.

عبدالاحد خطیبی رییس شورای سرتاسری بلوچ‌های افغانستان گفت: «در ولایت‌های مختلف بلوچ داریم الحمدالله  آن‌ها هم می‌توانند در آینده چنین مراسم داشته باشند مسایل را بیان کنند.»

سردار عبدالرزاق رییس شورای بلوچ‌های نیمروز گفت: «اقوام که در افغانستان هستند هر کدام فرهنگ عنعنات از خود را دارند بلوچ‌ها هم همین‌طور بسیار غنی هستند در فرهنگ خود از بلوچ‌های که اینجا بودن و مردمان دیگر در شادی، غم همیشه شریک بودند.»

جوانان و فرهنگیان بلوچ نیز خواهان پشتیبانی حکومت سرپرست، از صنایع دستی و غنامندی فرهنگ‌شان، هستند.

حمیدالله بلوچ فعال فرهنگی گفت: «ما می‌خواهیم از طریق رسانه‌ها و نمایش‌گاه‌های فرهنگ خود را به دنیا معرفی بکنیم.»

خلیل بلوچ فعال فرهنگی دیگر می‌گوید: «جوان‌های نخبه زیادی ما داریم  توانایی و مهارت‌های خیلی بلند دارند هم دختران و هم پسران ما.»

مسوولان محلی نیمروز می‌گویند که از تمام فرهنگ‌های اقوام کشور که با قوانین اسلامی در تضاد نباشند، پشتیبانی می‌کنند.

حبیب‌الله الهام رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: «فرهنگ و کلتوری که در چوکات اسلام و فرهنگ افغانی ما باشد برای تقویت و غنامندی آن ما تلاش کردیم و می‌کنیم.»

براساس معلومات مسوولان، بیش‌تر بلوچ‌ها در ولایت‌های نیمروز، فراه، قندهار، سرپل و هرات زندگی می‌کنند.

بلوچ‌ها خواهان غنامندی فرهنگ شان هستند

جوانان و فرهنگیان بلوچ نیز خواهان پشتیبانی حکومت سرپرست، از  صنایع دستی و غنامندی فرهنگ‌شان، هستند.

تصویر بندانگشتی

از روز فرهنگ بلوچی در نیمروز با برگزاری نمایش‌گاه صنایع دستی و غذاهای بلوچی گرامی داشت شد.

بزرگان قوم بلوچ در این مراسم از حکومت خواستند تا زبان بلوچی را در مکتب‌های مناطق بلوچ نشین، آموزش دهند و بر غنامندی فرهنگ آنان نیز توجه کنند.

دوم مارچ برابر با روز گرامی داشت از فرهنگ بلوچ‌ها است.

عبدالاحد خطیبی رییس شورای سرتاسری بلوچ‌های افغانستان گفت: «در ولایت‌های مختلف بلوچ داریم الحمدالله  آن‌ها هم می‌توانند در آینده چنین مراسم داشته باشند مسایل را بیان کنند.»

سردار عبدالرزاق رییس شورای بلوچ‌های نیمروز گفت: «اقوام که در افغانستان هستند هر کدام فرهنگ عنعنات از خود را دارند بلوچ‌ها هم همین‌طور بسیار غنی هستند در فرهنگ خود از بلوچ‌های که اینجا بودن و مردمان دیگر در شادی، غم همیشه شریک بودند.»

جوانان و فرهنگیان بلوچ نیز خواهان پشتیبانی حکومت سرپرست، از صنایع دستی و غنامندی فرهنگ‌شان، هستند.

حمیدالله بلوچ فعال فرهنگی گفت: «ما می‌خواهیم از طریق رسانه‌ها و نمایش‌گاه‌های فرهنگ خود را به دنیا معرفی بکنیم.»

خلیل بلوچ فعال فرهنگی دیگر می‌گوید: «جوان‌های نخبه زیادی ما داریم  توانایی و مهارت‌های خیلی بلند دارند هم دختران و هم پسران ما.»

مسوولان محلی نیمروز می‌گویند که از تمام فرهنگ‌های اقوام کشور که با قوانین اسلامی در تضاد نباشند، پشتیبانی می‌کنند.

حبیب‌الله الهام رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: «فرهنگ و کلتوری که در چوکات اسلام و فرهنگ افغانی ما باشد برای تقویت و غنامندی آن ما تلاش کردیم و می‌کنیم.»

براساس معلومات مسوولان، بیش‌تر بلوچ‌ها در ولایت‌های نیمروز، فراه، قندهار، سرپل و هرات زندگی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره