Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چپن اله چه؛ صنعتی با سه قرن قدمت در خطر فراموشی

صنعت چپن "اله چه"  که  بیش از ۳۰۰ سال قدمت تاریخی دارد و با تار ابریشم و پنبه بافته می‌شود، در معرض نابودی قرار دارد.

شماری از عالمان دین فرهنگیان و بافنده‌های این صنعت قدیمی در سرپل خواهان حمایت حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان هستند.

زنان در روستای بلغلی در ولایت سرپل چپن "اله چه" را با ظرافت و دقت می‌دوختند، اما اکنون این صنعت قدیمی که شهرت جهانی نیز دارد رو به فراموشی است.

عین‌الله  بافنده "اله چه" چپن گفت: «همین یک دو تا دست‌گاه این صنعت به جا مانده، در بلغلی رو به سقوط است. از امارت اسلامی همین را می‌خواهیم در ‌این باره توجه بکند از این دست‌گاه باید زیاد‌تر شود که آثار قدیم از بین نروند.»

نعمت‌الله حنفی عالم دین گفت:‌ «در او زمان‌هایی که افغانستان ازهیچ کشور بیرونی کالای وارداتی نداشت از همو صنایع دستی ساخت کالا‌های وطنی مردم استفاده می‌کرد از همان تاریخ به‌این طرف صنعت اله چه بافی رواج پیدا کرده.»

لطف‌الله ندیم فعال فرهنگی گفت: «خواسته‌ی ما از امارت اسلامی افغانستان همین است که بر سازنده‌های همین صنایع دستی وسایل آماده کنند از هر نگاه حمایت کنند.»

اما مسوولان محلی سرپل از بهر بازاریابی و زنده نگه‌داشتن این صنعت قدیمی اطمینان می‌دهند.

محمد شاکر شهاب رییس صنعت و تجارت سرپل گفت: «موسساتی که به صنایع دستی کار می‌کنند در ارتباط اله چه به همرای‌شان صحبت می‌کنیم که به دیگر شاگرد‌ها هم آن‌ها آموزش بدهند تا این بازار این در ولایت ما در دیگر ولایت‌ها و خارج از کشور رونق بیابد.»

عبدالغفار حقنما رییس اطلاعات و فرهنگ سرپل گفت: «از ۳۰۰ سال به این‌سو فرهنگ، هنر و کار مردم سرپل است که آن‌ها چپن اله چه را از تار ابریشم می‌بافند و بسیار خاری و زحمت را می‌بینند ما در برابر آن‌ها از هیچ هم‌کاری دریغ نمی‌کنیم.»

اله چه یکی از صنایع دستی قدیمی مردم بلغلی ولایت سرپل است که از چندی به این‌سو با رکود روبه‌رو شده، اما باشنده‌های این محل خواهان رشد دوباره این صنعت قدیمی هستند.

چپن اله چه؛ صنعتی با سه قرن قدمت در خطر فراموشی

زنان در روستای بلغلی در ولایت سرپل چپن "اله چه" را با ظرافت و دقت می‌دوختند، اما اکنون این صنعت قدیمی که شهرت جهانی نیز دارد رو به فراموشی است.

تصویر بندانگشتی

صنعت چپن "اله چه"  که  بیش از ۳۰۰ سال قدمت تاریخی دارد و با تار ابریشم و پنبه بافته می‌شود، در معرض نابودی قرار دارد.

شماری از عالمان دین فرهنگیان و بافنده‌های این صنعت قدیمی در سرپل خواهان حمایت حکومت سرپرست و نهادهای مددرسان هستند.

زنان در روستای بلغلی در ولایت سرپل چپن "اله چه" را با ظرافت و دقت می‌دوختند، اما اکنون این صنعت قدیمی که شهرت جهانی نیز دارد رو به فراموشی است.

عین‌الله  بافنده "اله چه" چپن گفت: «همین یک دو تا دست‌گاه این صنعت به جا مانده، در بلغلی رو به سقوط است. از امارت اسلامی همین را می‌خواهیم در ‌این باره توجه بکند از این دست‌گاه باید زیاد‌تر شود که آثار قدیم از بین نروند.»

نعمت‌الله حنفی عالم دین گفت:‌ «در او زمان‌هایی که افغانستان ازهیچ کشور بیرونی کالای وارداتی نداشت از همو صنایع دستی ساخت کالا‌های وطنی مردم استفاده می‌کرد از همان تاریخ به‌این طرف صنعت اله چه بافی رواج پیدا کرده.»

لطف‌الله ندیم فعال فرهنگی گفت: «خواسته‌ی ما از امارت اسلامی افغانستان همین است که بر سازنده‌های همین صنایع دستی وسایل آماده کنند از هر نگاه حمایت کنند.»

اما مسوولان محلی سرپل از بهر بازاریابی و زنده نگه‌داشتن این صنعت قدیمی اطمینان می‌دهند.

محمد شاکر شهاب رییس صنعت و تجارت سرپل گفت: «موسساتی که به صنایع دستی کار می‌کنند در ارتباط اله چه به همرای‌شان صحبت می‌کنیم که به دیگر شاگرد‌ها هم آن‌ها آموزش بدهند تا این بازار این در ولایت ما در دیگر ولایت‌ها و خارج از کشور رونق بیابد.»

عبدالغفار حقنما رییس اطلاعات و فرهنگ سرپل گفت: «از ۳۰۰ سال به این‌سو فرهنگ، هنر و کار مردم سرپل است که آن‌ها چپن اله چه را از تار ابریشم می‌بافند و بسیار خاری و زحمت را می‌بینند ما در برابر آن‌ها از هیچ هم‌کاری دریغ نمی‌کنیم.»

اله چه یکی از صنایع دستی قدیمی مردم بلغلی ولایت سرپل است که از چندی به این‌سو با رکود روبه‌رو شده، اما باشنده‌های این محل خواهان رشد دوباره این صنعت قدیمی هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره