Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لاله‌زار سرپل؛ طنین ادب و فرهنگ در دامنه‌های سبز

یک برنامه فرهنگی و ادبی زیرنام لاله‌زار سرپل از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، راه‌اندازی شده است.

در این برنامه که شاعران، نویسنده‌ها، مسوولان محلی و جوانان شرکت کرده‌اند به هدف تقویت برنامه‌های فرهنگی و ادبی در این ولایت برگزار شده است.

عبدالغفار حقنما رییس اطلاعات و فرهنگ سرپل گفت: «ما کوشش داریم که این فرهنگ را زنده کنیم و رشد بدهیم اگر جریان نداشته باشد همان فرهنگ و رسم‌ورواج افغانی ما هم متوقف می‌شود.»

مالک بلوچ آمر فرهنگ و گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل گفت: «ریاست اطلاعات و فرهنگ این برنامه را برای شاعران و نویسنده‌ها تا پایان سال جاری به هدف تشویق آنان راه‌انداخته است.»

این برنامه‌ای فرهنگی و ادبی در دامنه‌های سرسبز تپه‌ی شور که در ۱۰ کیلومتری مرکز ولایت سرپل موقعیت دارد و در این روزهای بهاری، پر از گل‌های لاله است به راه‌انداخته شده است.

شرکت کننده‌های این برنامه از مسوولان خواستار راه‌اندازی دوام‌دار این گونه برنامه‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی در این ولایت هستند.

صفی‌الله ندیم شاعر گفت: « وين راز سر به مهر به عالم سمر شود جانا بگو خطای من است یا خطای اشک.»

عبدالحی علمی شاعر و نویسنده گفت: «امیدوار هستم که در برگزاری این نوع برنامه‌ها توجه جدی صورت گیرد تا فرهنگ ما رشد کند با رشد فرهنگ ما می‌توانیم خود را در سطح ملی و بین‌المللی به معرفی بگیریم.»

بسم‌الله ادیب اشتراک کننده گفت: «این گونه برنامه‌ها باید در آثار نویسنده‌ها و شاعران به ثبت برسد.»

بر اساس معلومات مسوولان محلی، سالانه در فصل بهار حدود ۷۰ گونه گل در دشت‌ها و تپه‌های ولایت سرپل می‌رویند و برنامه ادبی وفرهنگی لاله‌زار سرپل  از سال‌های زیادی به این‌سو، در این ولایت تجلیل می‌شود.

لاله‌زار سرپل؛ طنین ادب و فرهنگ در دامنه‌های سبز

شرکت کننده‌های این برنامه از مسوولان خواستار راه‌اندازی دوام‌دار این گونه برنامه‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی در این ولایت هستند.

تصویر بندانگشتی

یک برنامه فرهنگی و ادبی زیرنام لاله‌زار سرپل از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، راه‌اندازی شده است.

در این برنامه که شاعران، نویسنده‌ها، مسوولان محلی و جوانان شرکت کرده‌اند به هدف تقویت برنامه‌های فرهنگی و ادبی در این ولایت برگزار شده است.

عبدالغفار حقنما رییس اطلاعات و فرهنگ سرپل گفت: «ما کوشش داریم که این فرهنگ را زنده کنیم و رشد بدهیم اگر جریان نداشته باشد همان فرهنگ و رسم‌ورواج افغانی ما هم متوقف می‌شود.»

مالک بلوچ آمر فرهنگ و گردش‌گری ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل گفت: «ریاست اطلاعات و فرهنگ این برنامه را برای شاعران و نویسنده‌ها تا پایان سال جاری به هدف تشویق آنان راه‌انداخته است.»

این برنامه‌ای فرهنگی و ادبی در دامنه‌های سرسبز تپه‌ی شور که در ۱۰ کیلومتری مرکز ولایت سرپل موقعیت دارد و در این روزهای بهاری، پر از گل‌های لاله است به راه‌انداخته شده است.

شرکت کننده‌های این برنامه از مسوولان خواستار راه‌اندازی دوام‌دار این گونه برنامه‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی در این ولایت هستند.

صفی‌الله ندیم شاعر گفت: « وين راز سر به مهر به عالم سمر شود جانا بگو خطای من است یا خطای اشک.»

عبدالحی علمی شاعر و نویسنده گفت: «امیدوار هستم که در برگزاری این نوع برنامه‌ها توجه جدی صورت گیرد تا فرهنگ ما رشد کند با رشد فرهنگ ما می‌توانیم خود را در سطح ملی و بین‌المللی به معرفی بگیریم.»

بسم‌الله ادیب اشتراک کننده گفت: «این گونه برنامه‌ها باید در آثار نویسنده‌ها و شاعران به ثبت برسد.»

بر اساس معلومات مسوولان محلی، سالانه در فصل بهار حدود ۷۰ گونه گل در دشت‌ها و تپه‌های ولایت سرپل می‌رویند و برنامه ادبی وفرهنگی لاله‌زار سرپل  از سال‌های زیادی به این‌سو، در این ولایت تجلیل می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره