Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازار تاریخی «چهارصوف» در کندهار در آستانۀ نابودی قرار دارد

در قلب شهر کندهار، بازاری وجود دارد که قدمت آن به بیش از دو سده می‌رسد.

این بازار که به‌نام «چهارصوف» شناخته می‌شود، یکی از بازمانده‌های باستانی ولایت کندهار به شمار می‌رود.

شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار، می‌گویند که این بازار در زمان احمدشاه درانی ساخته شده‌است و اکنون بدلیل بی‌توجهی حکومت به یک ویرانه مبدل شده‌است.

غلام رسول، باشندۀ کندهار گفت: «این بازار مربوط دورۀ احمدشاه بابا است؛ بخش‌هایی از این بازار در جنگ‌ها و بخش‌هایی هم بدلیل بی‌توجهی حکومت آسیب دیده‌است.»

باشنده‌گان کندهار، از نهادهای مسؤول می‌خواهند که برای جلوگیری ازنابود شدن این بازماندۀ باستانی دست به کار شوند.

در همین حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، می‌گوید با این‌که این بازار یکی از بازمانده‌های تاریخی شمرده می‌شود، اما تاکنون نام آن همچون یک بازماندۀ باستانی در این ریاست ثبت نشده‌است.

عبدالشکور سپاند، آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار گفت: «م تلاش می‌‎کنیم این بازار را دوباره احیا کنیم و از آن نگهداری کنیم؛ در پایین این بازار خانۀ احمدشاه بابا نیز است و باید اثرهای تاریخی ما حفظ شوند.»

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، می‌گوید که تلاش می‌کنند تا این نام این بازار را در فهرست بازمانده‌های باستانی این ولایت جا دهند و آن را دوباره احیا کنند.

بازار تاریخی «چهارصوف» در کندهار در آستانۀ نابودی قرار دارد

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، می‌گوید که تلاش می‌کنند تا این نام این بازار را در فهرست بازمانده‌های باستانی این ولایت جا دهند و آن را دوباره احیا کنند.

تصویر بندانگشتی

در قلب شهر کندهار، بازاری وجود دارد که قدمت آن به بیش از دو سده می‌رسد.

این بازار که به‌نام «چهارصوف» شناخته می‌شود، یکی از بازمانده‌های باستانی ولایت کندهار به شمار می‌رود.

شماری از باشنده‌گان ولایت کندهار، می‌گویند که این بازار در زمان احمدشاه درانی ساخته شده‌است و اکنون بدلیل بی‌توجهی حکومت به یک ویرانه مبدل شده‌است.

غلام رسول، باشندۀ کندهار گفت: «این بازار مربوط دورۀ احمدشاه بابا است؛ بخش‌هایی از این بازار در جنگ‌ها و بخش‌هایی هم بدلیل بی‌توجهی حکومت آسیب دیده‌است.»

باشنده‌گان کندهار، از نهادهای مسؤول می‌خواهند که برای جلوگیری ازنابود شدن این بازماندۀ باستانی دست به کار شوند.

در همین حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، می‌گوید با این‌که این بازار یکی از بازمانده‌های تاریخی شمرده می‌شود، اما تاکنون نام آن همچون یک بازماندۀ باستانی در این ریاست ثبت نشده‌است.

عبدالشکور سپاند، آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار گفت: «م تلاش می‌‎کنیم این بازار را دوباره احیا کنیم و از آن نگهداری کنیم؛ در پایین این بازار خانۀ احمدشاه بابا نیز است و باید اثرهای تاریخی ما حفظ شوند.»

ریاست اطلاعات و فرهنگ کندهار، می‌گوید که تلاش می‌کنند تا این نام این بازار را در فهرست بازمانده‌های باستانی این ولایت جا دهند و آن را دوباره احیا کنند.

هم‌رسانی کنید