تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جشنوارۀ سینمای افغانستان گشایش یافت

پس از روزها انتظار، سرانجام جشنوارۀ سینمای افغانستان، به روز شنبه (۱۲ اسد) در کابل گشایش یافت.

این جشنوارۀ هشت روزه، از سوی «افغان فلم» ازبهر تشویق مردم به فلم دیدن برگزار شده‌است.

در مراسم گشایش این جشنواره، دست اندرکاران سینما، شماری از مقام‌های دولتی و شماری از فرهنگیان شرکت کرده بودند.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم در مراسم گفت: «خوشحالم به‌خاطر این‌که اولین آرزویم جامۀ عمل پوشید؛ من دوست داشتم جشنواره برگزار بکنیم، در سالون‌های سینما در بیرون برگزار کنیم، تکت بفروشیم و مردم بیایند و مطمین هستم که در هشت روز آینده مردم زیادی خواهند آمد و این صد فلم را که پنجاه فلم آن کوتاه هست و پنجاه فلم بلند مستند هست از فلم سازان خود افغانستان را ببینند و قصه‌های افغانستان را ببینند که ما در گذشته چه داشتیم و ما چه را از دست دادیم.»

این جشنواره که به مناسبت صدمین سال‌روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شده‌است، چهارمیلیون هزینۀ آن را حکومت می‌پردازد.

این نخستین جشنوارۀ سینمای افغانستان است که از سوی حکومت روی آن سرمایه‌گذاری شده‌است. قرار است صدفلم در هشت روز آینده در چهار محل در کابل - تالار سینمای آی خانم در پل سرخ، نما رسانه در دشت برچی، تالار سینمای دانشکده هنرهای زیبای در دانشگاه کابل و تالار سینمای افغان فلم – به نمایش گذاشته شوند.

هزینۀ تکت این جشنواره، برای دانشجویان بیست افغانی و برای دیگر شهروندان پنچاه افغانی درنظر گرفته شده‌است.

این رویداد بی‌پیشینه، با استقبال سینماگران و شهروندان کشور همراه شده‌است.

عزیز دلدار، سینماگر افغانستان در این باره گفت: «جشنوارۀ سینمای افغانستان، البته، یک نوید بسیار نیک است برای تمام سینماگران و فلم سازان افغانستان. من خودم خیلی خوشحال استم که در سال‌های اخیر برای اولین بار یک جشنواره مختص برای سینمای افغانستان اتفاق می‌افتد.»

رویا موسوی، شهروند کابل نیز افزود: «برگزاری این جشنواره در حقیقت ارج‌گزاری به ارزش‌های فرهنگی و ملی افغانستان است. این اتفاق بسیار امیدوار کننده است.»

صد فلمی‌که برای این جشنواره برگزیده شده‌اند، فلم‌هایی استند که پنجاه و یک سال فلم سازی و پرداختن به سینما را در افغانستان در اذهان زنده می‌سازند.

جشنوارۀ سینمای افغانستان گشایش یافت

در مراسم گشایش این جشنواره، دست اندرکاران سینما، شماری از مقام‌های دولتی و شماری از فرهنگیان شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

پس از روزها انتظار، سرانجام جشنوارۀ سینمای افغانستان، به روز شنبه (۱۲ اسد) در کابل گشایش یافت.

این جشنوارۀ هشت روزه، از سوی «افغان فلم» ازبهر تشویق مردم به فلم دیدن برگزار شده‌است.

در مراسم گشایش این جشنواره، دست اندرکاران سینما، شماری از مقام‌های دولتی و شماری از فرهنگیان شرکت کرده بودند.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم در مراسم گفت: «خوشحالم به‌خاطر این‌که اولین آرزویم جامۀ عمل پوشید؛ من دوست داشتم جشنواره برگزار بکنیم، در سالون‌های سینما در بیرون برگزار کنیم، تکت بفروشیم و مردم بیایند و مطمین هستم که در هشت روز آینده مردم زیادی خواهند آمد و این صد فلم را که پنجاه فلم آن کوتاه هست و پنجاه فلم بلند مستند هست از فلم سازان خود افغانستان را ببینند و قصه‌های افغانستان را ببینند که ما در گذشته چه داشتیم و ما چه را از دست دادیم.»

این جشنواره که به مناسبت صدمین سال‌روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شده‌است، چهارمیلیون هزینۀ آن را حکومت می‌پردازد.

این نخستین جشنوارۀ سینمای افغانستان است که از سوی حکومت روی آن سرمایه‌گذاری شده‌است. قرار است صدفلم در هشت روز آینده در چهار محل در کابل - تالار سینمای آی خانم در پل سرخ، نما رسانه در دشت برچی، تالار سینمای دانشکده هنرهای زیبای در دانشگاه کابل و تالار سینمای افغان فلم – به نمایش گذاشته شوند.

هزینۀ تکت این جشنواره، برای دانشجویان بیست افغانی و برای دیگر شهروندان پنچاه افغانی درنظر گرفته شده‌است.

این رویداد بی‌پیشینه، با استقبال سینماگران و شهروندان کشور همراه شده‌است.

عزیز دلدار، سینماگر افغانستان در این باره گفت: «جشنوارۀ سینمای افغانستان، البته، یک نوید بسیار نیک است برای تمام سینماگران و فلم سازان افغانستان. من خودم خیلی خوشحال استم که در سال‌های اخیر برای اولین بار یک جشنواره مختص برای سینمای افغانستان اتفاق می‌افتد.»

رویا موسوی، شهروند کابل نیز افزود: «برگزاری این جشنواره در حقیقت ارج‌گزاری به ارزش‌های فرهنگی و ملی افغانستان است. این اتفاق بسیار امیدوار کننده است.»

صد فلمی‌که برای این جشنواره برگزیده شده‌اند، فلم‌هایی استند که پنجاه و یک سال فلم سازی و پرداختن به سینما را در افغانستان در اذهان زنده می‌سازند.

هم‌رسانی کنید