Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویا سادات جایزۀ جایگزین اسکار را گرفت

 رویا سادات، فلم ساز افغانستان دیروز (جمعه، ۱۱حوت) جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور»، به‌دست آورد. 

 این جایزه در مراسمی‌که از سوی وزارت خارجۀ هالند و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، به بانو سادات اهدا شد. 

 وزارت خارجۀ هالند در توییترش نوشته‌است: «وزارت خارجۀ هالند افتخار دارد که جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم عالی بانو رویا، اهدا می‌کند.»

وزارت خارجه هالند می‌گوید که بانو سادات نخستین کارگردان زن در افغانستان، پس‌از دورۀ طالبان است و توانسته که به بهبود زنده‌گی زنان، کمک کند.

این فلم نود دقیقه‌یی، دوسال برای تمام‌شدنش زمان برده‌است.

این فلم در بارۀ بدرفتاری‌ها با زنان در افغانستان و همچنان تبعیض و خشونت علیه زنان در افغانستان است.

بانو سادات گفت: «این فلم چیزهای زیادی برای گفتن دارد. تضادهای اجتماعی، چالش‌ها و تفاوت‌ها در این فلم از طریق یک زنده‌گی خانواده‌گی به‌تصویر کشیده شده‌است.»

او افزود: «این نخستین فلم طولانی است که همه بازیگران آن، از افغانستان استند. تمام کارهای آن در کشور انجام شده، به‌جز یک یا دو مورد فنی‌که در این‌جا موجود نبود.»

لینا علم، در نقش مرکزی این فلم بازی کرده و عزیز دلدار، نویسنده این فلم است. نامه ای به رییس جمهور، توسط شرکت رویا فلم و کابورا، تهیه شده‌است.

رویا سادات جایزۀ جایگزین اسکار را گرفت

رویا سادات، فلم‌ساز کشور جایزۀ جایگزین اسکار برای فیلم نود دقیقه‌ای «نامه‌ای به رییس‌جمهور» را به‌دست آورد. 

Thumbnail

 رویا سادات، فلم ساز افغانستان دیروز (جمعه، ۱۱حوت) جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور»، به‌دست آورد. 

 این جایزه در مراسمی‌که از سوی وزارت خارجۀ هالند و شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، به بانو سادات اهدا شد. 

 وزارت خارجۀ هالند در توییترش نوشته‌است: «وزارت خارجۀ هالند افتخار دارد که جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم عالی بانو رویا، اهدا می‌کند.»

وزارت خارجه هالند می‌گوید که بانو سادات نخستین کارگردان زن در افغانستان، پس‌از دورۀ طالبان است و توانسته که به بهبود زنده‌گی زنان، کمک کند.

این فلم نود دقیقه‌یی، دوسال برای تمام‌شدنش زمان برده‌است.

این فلم در بارۀ بدرفتاری‌ها با زنان در افغانستان و همچنان تبعیض و خشونت علیه زنان در افغانستان است.

بانو سادات گفت: «این فلم چیزهای زیادی برای گفتن دارد. تضادهای اجتماعی، چالش‌ها و تفاوت‌ها در این فلم از طریق یک زنده‌گی خانواده‌گی به‌تصویر کشیده شده‌است.»

او افزود: «این نخستین فلم طولانی است که همه بازیگران آن، از افغانستان استند. تمام کارهای آن در کشور انجام شده، به‌جز یک یا دو مورد فنی‌که در این‌جا موجود نبود.»

لینا علم، در نقش مرکزی این فلم بازی کرده و عزیز دلدار، نویسنده این فلم است. نامه ای به رییس جمهور، توسط شرکت رویا فلم و کابورا، تهیه شده‌است.

هم‌رسانی کنید