تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای نخستین‌بار یک قطار ایران از طریق راه آهن وارد هرات شد

مقامهای محلی هرات می‌‌گویند که برای نخستین‌بار یک قطار کوچک مسافربری ایرانی از طریق خط آهن هرات- خواف وارد این ولایت شده‌است. 

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات می‌گوید که در این قطار یک‌ هیئت ایرانی وارد کشور شده‌است و به‌منظور نهایی‌سازی کار ساخت خط آهن هرات- خواف با مقام‌های محلی هرات گفت‌وگو کرده‌است.

به گفتۀ سخن‌گوی والی هرات، کارهای نهایی بخش سوم خط آهن هرات- خواف جریان دارند و در هفته‌های آینده به‌بهره‌برداری خواهد رسید. 

خط آهن هرات- خواف، چهار بخش دارد که دو بخش آن در خاک ایران و دوبخش دیگر آن که بیش از ۱۵۰ کیلومتر درازا دارد در خاک افغانستان واقع شده‌است. 

هزینۀ سه بخش این خط آهن را حکومت ایران پرداخت کرده‌است.

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که کار بخش چهارم این خط آهن که بیش از ۸۰ کیلومتر درازا دارد و تا شهرک صنعتی این ولایت می‌رسد قرار است در ماۀ آینده آغاز شود.

برای نخستین‌بار یک قطار ایران از طریق راه آهن وارد هرات شد

خط آهن هرات- خواف، چهار بخش دارد که دو بخش آن در خاک ایران و دوبخش دیگر آن که بیش از ۱۵۰ کیلومتر درازا دارد در خاک افغانستان واقع شده‌است. 

تصویر بندانگشتی

مقامهای محلی هرات می‌‌گویند که برای نخستین‌بار یک قطار کوچک مسافربری ایرانی از طریق خط آهن هرات- خواف وارد این ولایت شده‌است. 

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات می‌گوید که در این قطار یک‌ هیئت ایرانی وارد کشور شده‌است و به‌منظور نهایی‌سازی کار ساخت خط آهن هرات- خواف با مقام‌های محلی هرات گفت‌وگو کرده‌است.

به گفتۀ سخن‌گوی والی هرات، کارهای نهایی بخش سوم خط آهن هرات- خواف جریان دارند و در هفته‌های آینده به‌بهره‌برداری خواهد رسید. 

خط آهن هرات- خواف، چهار بخش دارد که دو بخش آن در خاک ایران و دوبخش دیگر آن که بیش از ۱۵۰ کیلومتر درازا دارد در خاک افغانستان واقع شده‌است. 

هزینۀ سه بخش این خط آهن را حکومت ایران پرداخت کرده‌است.

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که کار بخش چهارم این خط آهن که بیش از ۸۰ کیلومتر درازا دارد و تا شهرک صنعتی این ولایت می‌رسد قرار است در ماۀ آینده آغاز شود.

هم‌رسانی کنید