Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش داد و ستد با ارز های خارجی همزمان با افت ارزش افغانی

همزمان با افزایش ناامنی ها در کشور، نوسان جدی در ارزش افغانی در برابر ارز های خارجی یک بار دیگر زمینه ها را برای افزایش دادوستد با ارز های خارجی در بازارها فراهم ساخته و سبب کاهش به کار گیری از پول افغانی شده است.

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که در ماه های اخیر حتا بیشترین سپرده گذاران در بانک ها تلاش دارند به جای باز کردن حساب های افغانی، حساب های دالری در بانک ها باز نمایند.

به گفته این منابع، درشش ماه اخیر۷۰ درصد حساب های بانکی در کشور از افغانی به ارز های  خارجی از جمله به حساب های دالری، مبدل شده اند.

سید مسعود، یکی از استادان اقتصاد گفت: "روز تا روز این کاهش پیدا می‌کند. شاید چند وقت بعد بیشتر کاهش بیابد و زیادتر وسایل پولی خارجی مثل پوند، یورو، دالر و کلدار داخل بازار شود."

گر چند بانک مرکزی از تلاش ها برای ترویج افغانی در بازارها سخن می‌گوید؛ اما شماری از آگاهان بخش بانکداری، با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی برای ترویج پول افغانی دربازارها، می‌گویند که در بیست سال گذشته این بانک نتوانسته این پول را در تمام بخش های کشور ترویج  کند.

آنان میافزایند که در کنار رُشد منفی اقتصاد کشور، بیکاری، ناامنی ها و سیاست های ناکارآمد بانک مرکزی برای ترویج افغانی و تنظیم بازار ارز در کشور سبب شده اند تا مردم بیشترنسبت به پول افغانی بی‌باور شوند.

سیر قریشی، کارشناس امور بانکی در لندن گفت: "طبقه متوسط بیشتر تحت تاثیر کاهش ارزش پول قرار می‌گیرند. از نظر اینکه چه چیزی و چه مقداری می‌توانند به درآمد خود خریداری کنند."

حسیب الله، یکتن از مسوولان بخش نشرات بانک مرکزی اظهار کرد: "در این اواخر ارزش مبادلوی افغانی در مقابل دالر امریکایی تفاوت اندکی نموده که عامل اقتصادی نداشته و متاثر از وضعیت موجود سیاسی و امنیتی در کشور می‌باشد."

اطلاعات داده شده پس از سال های جنگ نشان می‌دهد که همواره از افغانی کمتر در دادوستد های روزمره استفاده شده است؛ اما در سال ۲۰۰۲ میلادی با چاپ بانک نوت های جدید و روی کار آمدن دوره نوین بانک داری در کشور، تلاش ها برای ترویج افغانی بیشتر شده اند.

با وجود تلاش های زیاد و عملی شدن برنامه های بانک مرکزی، در حال حاضر در کنار پول افغانی، دالر، یورو و حتی کلدار و تومان نیز در دادوستد های روزمره در کشور در گردش استند.

افزایش داد و ستد با ارز های خارجی همزمان با افت ارزش افغانی

شماری از آگاهان بخش بانکداری، با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی، می‌گویند که در بیست سال گذشته این بانک نتوانسته پول افغانی را در تمام بخش های کشور ترویج  کند.

Thumbnail

همزمان با افزایش ناامنی ها در کشور، نوسان جدی در ارزش افغانی در برابر ارز های خارجی یک بار دیگر زمینه ها را برای افزایش دادوستد با ارز های خارجی در بازارها فراهم ساخته و سبب کاهش به کار گیری از پول افغانی شده است.

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که در ماه های اخیر حتا بیشترین سپرده گذاران در بانک ها تلاش دارند به جای باز کردن حساب های افغانی، حساب های دالری در بانک ها باز نمایند.

به گفته این منابع، درشش ماه اخیر۷۰ درصد حساب های بانکی در کشور از افغانی به ارز های  خارجی از جمله به حساب های دالری، مبدل شده اند.

سید مسعود، یکی از استادان اقتصاد گفت: "روز تا روز این کاهش پیدا می‌کند. شاید چند وقت بعد بیشتر کاهش بیابد و زیادتر وسایل پولی خارجی مثل پوند، یورو، دالر و کلدار داخل بازار شود."

گر چند بانک مرکزی از تلاش ها برای ترویج افغانی در بازارها سخن می‌گوید؛ اما شماری از آگاهان بخش بانکداری، با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی برای ترویج پول افغانی دربازارها، می‌گویند که در بیست سال گذشته این بانک نتوانسته این پول را در تمام بخش های کشور ترویج  کند.

آنان میافزایند که در کنار رُشد منفی اقتصاد کشور، بیکاری، ناامنی ها و سیاست های ناکارآمد بانک مرکزی برای ترویج افغانی و تنظیم بازار ارز در کشور سبب شده اند تا مردم بیشترنسبت به پول افغانی بی‌باور شوند.

سیر قریشی، کارشناس امور بانکی در لندن گفت: "طبقه متوسط بیشتر تحت تاثیر کاهش ارزش پول قرار می‌گیرند. از نظر اینکه چه چیزی و چه مقداری می‌توانند به درآمد خود خریداری کنند."

حسیب الله، یکتن از مسوولان بخش نشرات بانک مرکزی اظهار کرد: "در این اواخر ارزش مبادلوی افغانی در مقابل دالر امریکایی تفاوت اندکی نموده که عامل اقتصادی نداشته و متاثر از وضعیت موجود سیاسی و امنیتی در کشور می‌باشد."

اطلاعات داده شده پس از سال های جنگ نشان می‌دهد که همواره از افغانی کمتر در دادوستد های روزمره استفاده شده است؛ اما در سال ۲۰۰۲ میلادی با چاپ بانک نوت های جدید و روی کار آمدن دوره نوین بانک داری در کشور، تلاش ها برای ترویج افغانی بیشتر شده اند.

با وجود تلاش های زیاد و عملی شدن برنامه های بانک مرکزی، در حال حاضر در کنار پول افغانی، دالر، یورو و حتی کلدار و تومان نیز در دادوستد های روزمره در کشور در گردش استند.

هم‌رسانی کنید