تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی ده میلیون دالر را فردا به گونه لیلام به فروش می‌رساند

پس از کاهش بهای پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، به ویژه دالر، بانک مرکزی اعلام کرده است که فردا ده میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی در خبرنامه‌یی می‌گوید که این مقدار دالر فردا در یک داوطلبی به گونه لیلام به فروش خواهد رسید.

در خبرنامه آمده است: «د افغانستان بانک به سلسله سایر اقدامات موثر که تصمیم گرفته است که فردا لیلام اسعار را برگزار نماید.»

بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی خواسته است که در این داوطلبی شرکت کنند.

بانک مرکزی همچنان گفته است که تلاش دارند ثبات بهای پول افغانی را در بازار حفظ کند.

این لیلام در حالی قرار است انجام شود که بهای یک دالر در بازارهای ارزی کشوری به بیش از نود افغانی رسیده است.

بانک مرکزی ده میلیون دالر را فردا به گونه لیلام به فروش می‌رساند

بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی خواسته است که در این داوطلبی شرکت کنند.

تصویر بندانگشتی

پس از کاهش بهای پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، به ویژه دالر، بانک مرکزی اعلام کرده است که فردا ده میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی در خبرنامه‌یی می‌گوید که این مقدار دالر فردا در یک داوطلبی به گونه لیلام به فروش خواهد رسید.

در خبرنامه آمده است: «د افغانستان بانک به سلسله سایر اقدامات موثر که تصمیم گرفته است که فردا لیلام اسعار را برگزار نماید.»

بانک مرکزی از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی خواسته است که در این داوطلبی شرکت کنند.

بانک مرکزی همچنان گفته است که تلاش دارند ثبات بهای پول افغانی را در بازار حفظ کند.

این لیلام در حالی قرار است انجام شود که بهای یک دالر در بازارهای ارزی کشوری به بیش از نود افغانی رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره