تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق نخستین ترکیه و قطر در باره مدیریت میدان هوایی کابل

در این هفته امارت اسلامی در باره واگذاری میدان‌های هوایی کشور به ترکیه و قطر، با هیات های بلند پایه این دو کشور گفتگوهای فشرده داشته است

معاون دوم ریاست الوزراء و مسوولان بلندپایه دیگر امارت اسلامی با نماینده ویژه قطر، سفیر ترکیه و گروه فنی این دو کشور در باره امنیت هوانوردی، خدمات زمینی و خدمات حریم هوایی پنج میدان هوایی کشور گفتگو کرده اند.

در همین حال ترکیه و قطر بر سر ارایه خدمات در میدان هوایی کابل به توافق ابتدایی رسیده اند. 

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید که امارت اسلامی در باره امنیت هوانوردی میدان‌های هوایی کشور با گروه فنی ترکیه و قطر نیز به توافق عمومی دست پیدا کرده است و انتظار می رود، هفته‌ آینده گروه فنی این وزارت برای ادامه این گفتگوها به دوحه سفر کند.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت:«در باره "اویشن سکیورتی" یا امنیت هوانوردی یک توافق عمومی شد و باید تعریف شود که چه نوع است کدام بخش ها؛ بخش فنی اش باید پیش برده شود.»

وزارت خارجه قطر نیز در تویترش نگاشته است که هیات های قطر و ترکیه با امارت اسلامی، گفتگوهای دو روزه فشرده در باره مدیریت میدان‌ هوایی کابل انجام داده اند.

در بیانیه این وزارت آمده است که سه جانب توافق کرده اند که هفته آینده در دوحه قطر دور دیگر گفتگوهای شان را به پایان برسانند.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس پیشین اداره هوانوردی ملکی، گفت:«مدیریت میدان هوایی کابل را همچنان اداره هوانوردی افغانستان و دولت به  پیش ببرد و تنها خدمات را که در آنجا دچار کمبود ظرفیت های فنی هستیم به شرکت های خارجی واگذار کنیم.»

در این میان برخی از سرمایه گذاران از نبود پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی، در روند انتقال کالاهای مهم بازرگانی، سخن می زنند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«هرچه زودتر بهترتر، می تواند مفیدیت خاص به افغانستان از لحاظ تجارتی، حمل و نقل کالاها و حمل و نقل افراد ایجاد می کند.»

با این حال رویترز به نقل از منابع دیپلوماتیک ترک نگاشته است که انقره و دوحه توافق کرده اند تا امنیت میدان های هوایی افغانستان را  در هماهنگی با کابل تامین کنند.

رویترز همچنان افزوده است که امارات متحده عربی نیز با طالبان بر سر باز نگهداشتن میدان‌‌های هوایی افغانستان گفتگو کرده است

توافق نخستین ترکیه و قطر در باره مدیریت میدان هوایی کابل

در این میان برخی از سرمایه گذاران از نبود پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی، در روند انتقال کالاهای مهم بازرگانی، سخن می زنند.

تصویر بندانگشتی

در این هفته امارت اسلامی در باره واگذاری میدان‌های هوایی کشور به ترکیه و قطر، با هیات های بلند پایه این دو کشور گفتگوهای فشرده داشته است

معاون دوم ریاست الوزراء و مسوولان بلندپایه دیگر امارت اسلامی با نماینده ویژه قطر، سفیر ترکیه و گروه فنی این دو کشور در باره امنیت هوانوردی، خدمات زمینی و خدمات حریم هوایی پنج میدان هوایی کشور گفتگو کرده اند.

در همین حال ترکیه و قطر بر سر ارایه خدمات در میدان هوایی کابل به توافق ابتدایی رسیده اند. 

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید که امارت اسلامی در باره امنیت هوانوردی میدان‌های هوایی کشور با گروه فنی ترکیه و قطر نیز به توافق عمومی دست پیدا کرده است و انتظار می رود، هفته‌ آینده گروه فنی این وزارت برای ادامه این گفتگوها به دوحه سفر کند.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت:«در باره "اویشن سکیورتی" یا امنیت هوانوردی یک توافق عمومی شد و باید تعریف شود که چه نوع است کدام بخش ها؛ بخش فنی اش باید پیش برده شود.»

وزارت خارجه قطر نیز در تویترش نگاشته است که هیات های قطر و ترکیه با امارت اسلامی، گفتگوهای دو روزه فشرده در باره مدیریت میدان‌ هوایی کابل انجام داده اند.

در بیانیه این وزارت آمده است که سه جانب توافق کرده اند که هفته آینده در دوحه قطر دور دیگر گفتگوهای شان را به پایان برسانند.

محمد قاسم وفایی زاده، رییس پیشین اداره هوانوردی ملکی، گفت:«مدیریت میدان هوایی کابل را همچنان اداره هوانوردی افغانستان و دولت به  پیش ببرد و تنها خدمات را که در آنجا دچار کمبود ظرفیت های فنی هستیم به شرکت های خارجی واگذار کنیم.»

در این میان برخی از سرمایه گذاران از نبود پرواز شرکت‌های بزرگ هوانوردی، در روند انتقال کالاهای مهم بازرگانی، سخن می زنند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«هرچه زودتر بهترتر، می تواند مفیدیت خاص به افغانستان از لحاظ تجارتی، حمل و نقل کالاها و حمل و نقل افراد ایجاد می کند.»

با این حال رویترز به نقل از منابع دیپلوماتیک ترک نگاشته است که انقره و دوحه توافق کرده اند تا امنیت میدان های هوایی افغانستان را  در هماهنگی با کابل تامین کنند.

رویترز همچنان افزوده است که امارات متحده عربی نیز با طالبان بر سر باز نگهداشتن میدان‌‌های هوایی افغانستان گفتگو کرده است

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره