Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وست در تاشکند؛ ازبکستان به صادرات برق به افغانستان ادامه می‌دهد

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان پ از دیدار با وزیر خارجه ازبکستان، گفته است که ازبکستان به صادرات برق به افغانستان ادامه خواهد داد.

آقای وست در سفراش به تاشکند با شماری از مقام‌های ازبکستانی دیدار کرده است. پس از این دیدار، توماس وست در رشته تویت‌هایی گفت: «صادرات برق ازبکستان به افغانستان ادامه خواهد یافت. ازبکستان نقش مهمی در فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه، موضوع حقوق بشر و ثبات در افغانستان بازی می‌کند.»

در همین حال، شرکت برشنا می‌گوید با آنکه بیش از هشتاد درصد برق افغانستان از بیرون وارد می‌شود، اما هنوز هم در پایتخت کمبود برق وجود دارد.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «رهبری شرکت برشنا در تلاش است تا بتواند از میزان تولید برق را از داخل کشور بلند ببرد که برق وارداتی کمتر استفاده شود.»

کمبود برق تاثیر منفی بر کارخانه‌های تولیدی کشور نیز گذاشته است. صنایع و معادن کابل می‌گوید که بیشتر کارخانه‌ها به دلیل کمبود برق، از فعالیت باز مانده اند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «هر وقت که جریان برق در پارک‌های صنعتی قطع می‌شود، هزاران تن از هموطنان ما کار شان را از دست می‌دهند. ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی و مسوولان شرکت برشنا روی برنامه‌های درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت کار کنند تا مشکلات کمبود برق در پارک های صنعتی حل شود.»

افغانستان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران برق وارد می‌کند و منابع داخلی نمی‌تواند برق مورد نیاز پایتخت را برآورده کند.

وست در تاشکند؛ ازبکستان به صادرات برق به افغانستان ادامه می‌دهد

در همین حال، شرکت برشنا می‌گوید با آنکه بیش از هشتاد درصد برق افغانستان از بیرون وارد می‌شود، اما هنوز هم در پایتخت کمبود برق وجود دارد.

تصویر بندانگشتی

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان پ از دیدار با وزیر خارجه ازبکستان، گفته است که ازبکستان به صادرات برق به افغانستان ادامه خواهد داد.

آقای وست در سفراش به تاشکند با شماری از مقام‌های ازبکستانی دیدار کرده است. پس از این دیدار، توماس وست در رشته تویت‌هایی گفت: «صادرات برق ازبکستان به افغانستان ادامه خواهد یافت. ازبکستان نقش مهمی در فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه، موضوع حقوق بشر و ثبات در افغانستان بازی می‌کند.»

در همین حال، شرکت برشنا می‌گوید با آنکه بیش از هشتاد درصد برق افغانستان از بیرون وارد می‌شود، اما هنوز هم در پایتخت کمبود برق وجود دارد.

حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «رهبری شرکت برشنا در تلاش است تا بتواند از میزان تولید برق را از داخل کشور بلند ببرد که برق وارداتی کمتر استفاده شود.»

کمبود برق تاثیر منفی بر کارخانه‌های تولیدی کشور نیز گذاشته است. صنایع و معادن کابل می‌گوید که بیشتر کارخانه‌ها به دلیل کمبود برق، از فعالیت باز مانده اند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایوی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «هر وقت که جریان برق در پارک‌های صنعتی قطع می‌شود، هزاران تن از هموطنان ما کار شان را از دست می‌دهند. ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی و مسوولان شرکت برشنا روی برنامه‌های درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت کار کنند تا مشکلات کمبود برق در پارک های صنعتی حل شود.»

افغانستان از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران برق وارد می‌کند و منابع داخلی نمی‌تواند برق مورد نیاز پایتخت را برآورده کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره