Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معادن: در قراردادها به شرکت‌های داخلی اولویت می‌دهیم

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در واگذاری قراردادهای معادن به شرکت‌های داخلی اولویت داده می‌شود.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن، در نشستی می‌گوید که در تلاش است تا با جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش استخراج معادن، زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم سازد.

شهاب الدین دلاور گفته است: «سرمایه خارجی را باید جذب کنیم از این جهت ما کاری کنیم که سرمایه ترکیه بیاید در پهلوی شما باشد سوم این است که نزدیک بلاک که شما می‌گیرید آن بلاک ترکی‌ها است ۵۱ فیصد از حکومت است ۴۹ فیصد از این‌ها است.»

مسوول شرکت گریولف که برنده داوطلبی سنگ فلوریت شده است، تعهد می‌کند که روند پروسس این سنگ را در داخل کشور انجام دهد.

زاهدالله اسماعیل‌زی، مسوول شرکت گریولف، گفت: «در افغانستان ما ۴۰۰ عراده ماشینری داریم در بخش ساختمانی و معادن ان‌شاءالله کوشش می‌کنیم که پروسس و تمام چیز‌های که لازم است در داخل کشور انجام شود تا زمینه کار برای دیگران هم فراهم شود.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که باید در واگذاری قرارداد استخراج معدن‌ها، اولویت برای شرکت‌های داده شود که پروسس آن را در داخل کشور انجام می‌دهند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «از سر گیری  داوطلبی در وزارت معدن از جانب وزارت اقدام نیک است امیدوار استیم شرکت‌های که در کشور برای پروسس معادن سرمایه‌گذاری کرده در اولویت قرار داده شود تا اکثر معادن ما در خود افغانستان پروسس شود و از افغانستان صادر شود.»

افغانستان منابع زیاد زیرزمینی دارد؛ اما تا هنوز معادن بزرگ کشور به بهره برداری نرسیده است.

در داوطلبی قرارداد سنگ فلوریت ۴۹ شرکت حضور داشتند که قرارداد ‌آن را یک شرکت داخلی برنده شد.

وزارت معادن: در قراردادها به شرکت‌های داخلی اولویت می‌دهیم

افغانستان منابع زیاد زیرزمینی دارد؛ اما تا هنوز معادن بزرگ کشور به بهره برداری نرسیده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در واگذاری قراردادهای معادن به شرکت‌های داخلی اولویت داده می‌شود.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن، در نشستی می‌گوید که در تلاش است تا با جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش استخراج معادن، زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم سازد.

شهاب الدین دلاور گفته است: «سرمایه خارجی را باید جذب کنیم از این جهت ما کاری کنیم که سرمایه ترکیه بیاید در پهلوی شما باشد سوم این است که نزدیک بلاک که شما می‌گیرید آن بلاک ترکی‌ها است ۵۱ فیصد از حکومت است ۴۹ فیصد از این‌ها است.»

مسوول شرکت گریولف که برنده داوطلبی سنگ فلوریت شده است، تعهد می‌کند که روند پروسس این سنگ را در داخل کشور انجام دهد.

زاهدالله اسماعیل‌زی، مسوول شرکت گریولف، گفت: «در افغانستان ما ۴۰۰ عراده ماشینری داریم در بخش ساختمانی و معادن ان‌شاءالله کوشش می‌کنیم که پروسس و تمام چیز‌های که لازم است در داخل کشور انجام شود تا زمینه کار برای دیگران هم فراهم شود.»

از سویی هم، اتاق صنایع و معادن می‌گوید که باید در واگذاری قرارداد استخراج معدن‌ها، اولویت برای شرکت‌های داده شود که پروسس آن را در داخل کشور انجام می‌دهند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «از سر گیری  داوطلبی در وزارت معدن از جانب وزارت اقدام نیک است امیدوار استیم شرکت‌های که در کشور برای پروسس معادن سرمایه‌گذاری کرده در اولویت قرار داده شود تا اکثر معادن ما در خود افغانستان پروسس شود و از افغانستان صادر شود.»

افغانستان منابع زیاد زیرزمینی دارد؛ اما تا هنوز معادن بزرگ کشور به بهره برداری نرسیده است.

در داوطلبی قرارداد سنگ فلوریت ۴۹ شرکت حضور داشتند که قرارداد ‌آن را یک شرکت داخلی برنده شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره