Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت اقتصاد: تلاش‌ها برای دور ساختن تحریم‌ها جریان دارد

وزارت اقتصاد می‌گوید که تحریم‌های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا بیش‌ترین آسیب را به شهروندان کشور رسانده و بحران اقتصادی را در کشور افزایش داده‌است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت می‌گوید که امارت اسلامی در تلاش برطرف شدن این تحریم‌ها از راه‌های دیپلوماتیک است.

آقای نظری گفت: «تلاش امارت اسلامی این است که از مجاری دپلوماتیک و دیپلماسی اقتصادی در واقع کشورهای تحریم کننده را متقاعد بسازد که با هر بهای سیاسی اهداف اقتصادی را دنبال نکنند و این ضرر اش به مردم افغانستان است.» 

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که تحریم‌ها بر افغانستان، میزان بی‌کاری در کشور را افزایش داده‌است.

منصور هدایت، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در حالیکه امروز ما و شما سالانه در حدود چهارصد تا پنجصد هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند و متاسفانه می‌بینم حال که زمنیۀ کار به اینان فراهم نمی‌شود، ما شاهد این استیم که استخدام به شکل سرسام‌آور در افغانستان کاهش کرده‌است.»

از سویی دیگر، وزارت خارجه روسیه از بسته ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی امریکا انتقاد کرده و خواهان آزادسازی این دارایی‌ها شده‌است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌گوید که انتقال دارایی‌های افغانستان به صندوق امانی در سویس بر ثبات اقتصاد افغانستان بسنده نیست.

خانم زاخارووا گفت: «ما از کشورهای غربی می‌خواهیم که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را هرچه زودتر آزاد کنند ما به این باور هستیم که ایجاد یک صندوق امانی از پول دزدیده شده‌ی افغانستان، اقدام نیمه‌کاره و ریاکارانه است این اقدامات برای بازسازی زیربناها و ثبات اقتصادی افغانستان کافی نیستند.»

افزون بر این، نخست‌وزیر کانادا می‌گوید که کشورش در تلاش فراهم کردن کمک به مردم افغانستان است.

جستن توردو، نخست‌وزیر کانادا، گفت: «ما می‌دانیم که حمایت از مردم افغانستان چقدر مهم است شمار زیاد از شهروندان کانادایی روابط مستقیم با این کشور دارند و در آنجا برای حمایت از آزادی و فرصت‌سازی برای افغان‌ها به ویژه زنان و دختران افغان، خدمت کرده‌اند. ما در جستجو راهی استیم که تا بتوانیم مردم افغانستان را کمک کنیم.»

بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند و انتظار می‌رود سه و نیم میلیارد دالر آن به صندوق امانی در سویس انتقال یابد.

وزارت اقتصاد: تلاش‌ها برای دور ساختن تحریم‌ها جریان دارد

عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت می‌گوید که امارت اسلامی در تلاش برطرف شدن این تحریم‌ها از راه‌های دیپلوماتیک است.

Thumbnail

وزارت اقتصاد می‌گوید که تحریم‌های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا بیش‌ترین آسیب را به شهروندان کشور رسانده و بحران اقتصادی را در کشور افزایش داده‌است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت می‌گوید که امارت اسلامی در تلاش برطرف شدن این تحریم‌ها از راه‌های دیپلوماتیک است.

آقای نظری گفت: «تلاش امارت اسلامی این است که از مجاری دپلوماتیک و دیپلماسی اقتصادی در واقع کشورهای تحریم کننده را متقاعد بسازد که با هر بهای سیاسی اهداف اقتصادی را دنبال نکنند و این ضرر اش به مردم افغانستان است.» 

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باوراند که تحریم‌ها بر افغانستان، میزان بی‌کاری در کشور را افزایش داده‌است.

منصور هدایت، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «در حالیکه امروز ما و شما سالانه در حدود چهارصد تا پنجصد هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند و متاسفانه می‌بینم حال که زمنیۀ کار به اینان فراهم نمی‌شود، ما شاهد این استیم که استخدام به شکل سرسام‌آور در افغانستان کاهش کرده‌است.»

از سویی دیگر، وزارت خارجه روسیه از بسته ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی امریکا انتقاد کرده و خواهان آزادسازی این دارایی‌ها شده‌است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌گوید که انتقال دارایی‌های افغانستان به صندوق امانی در سویس بر ثبات اقتصاد افغانستان بسنده نیست.

خانم زاخارووا گفت: «ما از کشورهای غربی می‌خواهیم که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را هرچه زودتر آزاد کنند ما به این باور هستیم که ایجاد یک صندوق امانی از پول دزدیده شده‌ی افغانستان، اقدام نیمه‌کاره و ریاکارانه است این اقدامات برای بازسازی زیربناها و ثبات اقتصادی افغانستان کافی نیستند.»

افزون بر این، نخست‌وزیر کانادا می‌گوید که کشورش در تلاش فراهم کردن کمک به مردم افغانستان است.

جستن توردو، نخست‌وزیر کانادا، گفت: «ما می‌دانیم که حمایت از مردم افغانستان چقدر مهم است شمار زیاد از شهروندان کانادایی روابط مستقیم با این کشور دارند و در آنجا برای حمایت از آزادی و فرصت‌سازی برای افغان‌ها به ویژه زنان و دختران افغان، خدمت کرده‌اند. ما در جستجو راهی استیم که تا بتوانیم مردم افغانستان را کمک کنیم.»

بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد شده‌اند و انتظار می‌رود سه و نیم میلیارد دالر آن به صندوق امانی در سویس انتقال یابد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره