Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رسیدن نخستین بسته بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده به کابل

منابع از بانک مرکزی افغانستان به طلوع‌نیوز تایید می‌کنند که نخستین محموله‌ی بانکنوت‌های تازه چاپ شده امروز (چهارشنبه) به کابل رسیده است اما در باره مقدار این پول چیزی نگفته‌اند.

منابع افزوده اند که قرار است فردا (پنج‌شنبه) محموله‌ی دیگری بانکنوت‌های تازه چاپ شده نیز وارد کشور شود.

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که پول تازه چاپ شده در کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی اثر ندارد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل در این باره می‌گوید: ««شهروندان تشویش نکنند و این کار ارزش افغانی را پایین نمی‌آورد و ارزش افغانی در برابر تمام اسعار خارجی بالا است. بانک مرکزی حاکم است و هر هفته دالر را به مارکیت لیلام می‌کند و برای بلند بردن ارزش افغانی تلاش می‌کند.»

از سویی هم، برخی از باشندگان پایتخت رسیدن بانکنوت‌های تازه چاپ شده را می‌ستایند و می‌گویند که باید این پول‌ها وارد بازارهای کشور شوند زیرا بانکنوت‌های فرسوده آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

سمیر، باشنده کابل گفت: «باید همین پیسه نو به زودترین فرصت توزیع گردد و به مردم برسد که پیسه نو جای پیسه کهنه را بگیرد و پیسه‌های فرسوده همه‌اش از بازار جمع شود.»

رحم الدین، باشنده کابل گفت: «پیسه‌های فرسوده را از بازار جمع کند و پیسه‌های جدید را در بازار تیت کند بخاطر که بسیار مشکل زیاد را به بار می‌آورد.»

از این میان، وزارت اقتصاد می‌گوید که چاپ نشدن پول در یک سال پسین به اعتبار بانک مرکزی افغانستان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «اکنون که پول جدید چاپ شده است، یک نوع زمانت بین‌المللی است و اعتبار بانک مرکزی افغانستان را ارتقال می‌بخشد و باعث رونق و تحرک اقتصادی افغانستان می‌شود.»

پیش از این کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان گفته است که ۳۸۰ میلیون بانک‌نوت تازه که ۱۰میلیارد افغانی می‌شود از سوی "شرکت امنیتی چاپ پول پولند" چاپ شده‌اند و تا کمتر از یک ماه دیگر به افغانستان انتقال خواهند یافت.

رسیدن نخستین بسته بانک‌نوت‌های تازه چاپ شده به کابل

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که پول تازه چاپ شده در کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی اثر ندارد.

تصویر بندانگشتی

منابع از بانک مرکزی افغانستان به طلوع‌نیوز تایید می‌کنند که نخستین محموله‌ی بانکنوت‌های تازه چاپ شده امروز (چهارشنبه) به کابل رسیده است اما در باره مقدار این پول چیزی نگفته‌اند.

منابع افزوده اند که قرار است فردا (پنج‌شنبه) محموله‌ی دیگری بانکنوت‌های تازه چاپ شده نیز وارد کشور شود.

در همین حال، اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می‌گوید که پول تازه چاپ شده در کاهش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی اثر ندارد.

عبدالرحمان زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل در این باره می‌گوید: ««شهروندان تشویش نکنند و این کار ارزش افغانی را پایین نمی‌آورد و ارزش افغانی در برابر تمام اسعار خارجی بالا است. بانک مرکزی حاکم است و هر هفته دالر را به مارکیت لیلام می‌کند و برای بلند بردن ارزش افغانی تلاش می‌کند.»

از سویی هم، برخی از باشندگان پایتخت رسیدن بانکنوت‌های تازه چاپ شده را می‌ستایند و می‌گویند که باید این پول‌ها وارد بازارهای کشور شوند زیرا بانکنوت‌های فرسوده آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

سمیر، باشنده کابل گفت: «باید همین پیسه نو به زودترین فرصت توزیع گردد و به مردم برسد که پیسه نو جای پیسه کهنه را بگیرد و پیسه‌های فرسوده همه‌اش از بازار جمع شود.»

رحم الدین، باشنده کابل گفت: «پیسه‌های فرسوده را از بازار جمع کند و پیسه‌های جدید را در بازار تیت کند بخاطر که بسیار مشکل زیاد را به بار می‌آورد.»

از این میان، وزارت اقتصاد می‌گوید که چاپ نشدن پول در یک سال پسین به اعتبار بانک مرکزی افغانستان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «اکنون که پول جدید چاپ شده است، یک نوع زمانت بین‌المللی است و اعتبار بانک مرکزی افغانستان را ارتقال می‌بخشد و باعث رونق و تحرک اقتصادی افغانستان می‌شود.»

پیش از این کمیته تفتیش بانک مرکزی افغانستان گفته است که ۳۸۰ میلیون بانک‌نوت تازه که ۱۰میلیارد افغانی می‌شود از سوی "شرکت امنیتی چاپ پول پولند" چاپ شده‌اند و تا کمتر از یک ماه دیگر به افغانستان انتقال خواهند یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره