Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته شدن گذرگاه سپین بولدک؛ چالشی در تجارت دو کشور

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که بسته شدن گذرگاه سپین بولدک، ممکن بهای مواد خوراکی را در بازارها افزایش دهد.

آنان می‌افزایند که بسته شدن این گذرگاه بر تجارت و ترانزیت کشور نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

به گفته آنان پس از بسته شدن گذرگاه سپین بولدک، روابط بازرگانی میان افغانستان و پاکستان با مشکل روبه‌رو شده است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «کل این موترها در بنادر ایستاد می‌شود و برای هر دو طرف یک تاوان بسیار جدی هستند نه تنها برای سکتور خصوصی افغانستان بلکه برای سکتور خصوصی پاکستان هم این نقص می‌رسد.»

در همین حال، اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان از حکومت پاکستان می‌خواهد تا این گذرگاه را باز کند.

نقیب الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، گفت: «بسته شدن بندر به صورت عموم یک عمل زیان بار است خواهش من از هردو حکومت این است که هرچه زودتر این بندر را برای تجارت بازکنند.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که هیات برای بررسی چالش‌های سپین بولدک تعیین شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مشکلات در امتداد خط یا بالخصوص در منطقه سپین بولدک یک مشکل است که زیر بررسی است و امیدواری این است که مشکلات نداشته باشیم.»

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که افغانستان در هشت ماه گذشته، بیشترین صادرات را به پاکستان داشته است و افزون بر این، افغانستان بخش زیاد از کالاهای ترانزیتی اش را از بندرهای پاکستان به دیگر کشورها صادر می‌کند.

بسته شدن گذرگاه سپین بولدک؛ چالشی در تجارت دو کشور

در همین حال، اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان از حکومت پاکستان می‌خواهد تا این گذرگاه را باز کند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گویند که بسته شدن گذرگاه سپین بولدک، ممکن بهای مواد خوراکی را در بازارها افزایش دهد.

آنان می‌افزایند که بسته شدن این گذرگاه بر تجارت و ترانزیت کشور نیز اثر منفی خواهد گذاشت.

به گفته آنان پس از بسته شدن گذرگاه سپین بولدک، روابط بازرگانی میان افغانستان و پاکستان با مشکل روبه‌رو شده است.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «کل این موترها در بنادر ایستاد می‌شود و برای هر دو طرف یک تاوان بسیار جدی هستند نه تنها برای سکتور خصوصی افغانستان بلکه برای سکتور خصوصی پاکستان هم این نقص می‌رسد.»

در همین حال، اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان از حکومت پاکستان می‌خواهد تا این گذرگاه را باز کند.

نقیب الله صافی، رییس اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، گفت: «بسته شدن بندر به صورت عموم یک عمل زیان بار است خواهش من از هردو حکومت این است که هرچه زودتر این بندر را برای تجارت بازکنند.»

از سویی هم، امارت اسلامی می‌گوید که هیات برای بررسی چالش‌های سپین بولدک تعیین شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مشکلات در امتداد خط یا بالخصوص در منطقه سپین بولدک یک مشکل است که زیر بررسی است و امیدواری این است که مشکلات نداشته باشیم.»

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که افغانستان در هشت ماه گذشته، بیشترین صادرات را به پاکستان داشته است و افزون بر این، افغانستان بخش زیاد از کالاهای ترانزیتی اش را از بندرهای پاکستان به دیگر کشورها صادر می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره