Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه اعتراض‌ها در چمن؛ این وضعیت بر اقتصاد مردم اثر منفی گذاشته است

معترضان در چمن بار دیگر خواستار پایان محاصره اقتصادی از سوی حکومت پاکستان شده‌اند.

این اعتراض‌ها از هفت ماه به این‌سو در برابر جبری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی حکومت پاکستان در گذرگاه سپین بولدک - چمن ادامه دارد.

معترضان که شب و روز خود را در ماه رمضان در کنار جاده‌ها سپری می‌کنند، گفته‌اند که برای بدست آوردن حق خود، به مبارزه شان ادامه می‌دهند. به گفته‌ی این معترضان، از زمان الزامی شدن پاسپورت و ویزا، پانزده هزار نفر تا اکنون کاروبار شان را از دست داده و در وضعیت بدی اقتصادی به‌سر می‌برند.

صادق خان اڅکزی سخن‌گوی حرکت اعتراضی در چمن گفت: «آرد نیست، نان خشک نیست، ما از مردم می‌خواهیم که این‌جا افطاری بیاورند.»

عبدالباقی عضو حرکت اعتراضی در چمن می‌گوید: «کسانی که این‌جا برای افطاری گرد آمدند، در خانه‌های شان نان پیدا نمی‌شود. وضعیت مردم بسیار خراب است. ما از حکومت و مردم می‌خواهیم خواست را ما در نظر گیرند.»

غوث‌الله رییس این حرکت اعتراضی گفته است که با وجود چالش‌های زیاد فراراه باشنده‌های چمن، آنان به‌خاطر بدست آوردن حق شان به این مبارزه ادامه خواهند داد.

او در این باره افزود: «مردم ما خسته شدند، رفت و آمد باید آزاد شود و بگذارند آن‌ها به روزگار خود برسند.»

در همین حال مسوولان اتاق صنایع و معادن قندهار گفته‌اند که پس از آغاز این حرکت، روند واردات و صادرات بازرگانان افغان نیز با چالش روبه‌رو شده و به دنبال یافتن راه بدیل هستند.

سيد سرور امانی رییس اتاق معادن و صنایع قندهار گفت: «کشور همسایه از مجبوریت ما گاهی سوءاستفاده می‌کند. مسوولان ما از جمله وزارت تجارت و وزارت اقتصاد به این موضوع توجه کرده‌اند و دارند.»

با آنکه اعتراض کننده‌ها در چمن انتظار داشتند با آمدن حکومت جدید در پاکستان مشکل شان برطرف می‌شود؛ اما حکومت جدید پاکستان نیز تا اکنون در این باره گام‌های عملی برنداشته است.

ادامه اعتراض‌ها در چمن؛ این وضعیت بر اقتصاد مردم اثر منفی گذاشته است

این اعتراض‌ها از هفت ماه به این‌سو در برابر جبری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی حکومت پاکستان در گذرگاه سپین بولدک - چمن ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

معترضان در چمن بار دیگر خواستار پایان محاصره اقتصادی از سوی حکومت پاکستان شده‌اند.

این اعتراض‌ها از هفت ماه به این‌سو در برابر جبری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی حکومت پاکستان در گذرگاه سپین بولدک - چمن ادامه دارد.

معترضان که شب و روز خود را در ماه رمضان در کنار جاده‌ها سپری می‌کنند، گفته‌اند که برای بدست آوردن حق خود، به مبارزه شان ادامه می‌دهند. به گفته‌ی این معترضان، از زمان الزامی شدن پاسپورت و ویزا، پانزده هزار نفر تا اکنون کاروبار شان را از دست داده و در وضعیت بدی اقتصادی به‌سر می‌برند.

صادق خان اڅکزی سخن‌گوی حرکت اعتراضی در چمن گفت: «آرد نیست، نان خشک نیست، ما از مردم می‌خواهیم که این‌جا افطاری بیاورند.»

عبدالباقی عضو حرکت اعتراضی در چمن می‌گوید: «کسانی که این‌جا برای افطاری گرد آمدند، در خانه‌های شان نان پیدا نمی‌شود. وضعیت مردم بسیار خراب است. ما از حکومت و مردم می‌خواهیم خواست را ما در نظر گیرند.»

غوث‌الله رییس این حرکت اعتراضی گفته است که با وجود چالش‌های زیاد فراراه باشنده‌های چمن، آنان به‌خاطر بدست آوردن حق شان به این مبارزه ادامه خواهند داد.

او در این باره افزود: «مردم ما خسته شدند، رفت و آمد باید آزاد شود و بگذارند آن‌ها به روزگار خود برسند.»

در همین حال مسوولان اتاق صنایع و معادن قندهار گفته‌اند که پس از آغاز این حرکت، روند واردات و صادرات بازرگانان افغان نیز با چالش روبه‌رو شده و به دنبال یافتن راه بدیل هستند.

سيد سرور امانی رییس اتاق معادن و صنایع قندهار گفت: «کشور همسایه از مجبوریت ما گاهی سوءاستفاده می‌کند. مسوولان ما از جمله وزارت تجارت و وزارت اقتصاد به این موضوع توجه کرده‌اند و دارند.»

با آنکه اعتراض کننده‌ها در چمن انتظار داشتند با آمدن حکومت جدید در پاکستان مشکل شان برطرف می‌شود؛ اما حکومت جدید پاکستان نیز تا اکنون در این باره گام‌های عملی برنداشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره