Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت شهرسازی و مسکن: هند علاقه‌مند تکمیل پروژه‌هایش در کشور است

وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که کاردار سفارت هند برای افغانستان گفته است که کار شماری از برنامه‌های توسعه‌یی هند در افغانستان، از سر گرفته می‌شود.

کاردار سفارت هند برای افغانستان این موضوع را در دیدار با سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن بیان کرده و افزوده است هند خواهان روابط بهتر با افغانستان است.

محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، گفت: «پروژه‌هایی را که آنان در حکومت پیشین تطبیق کرده، اما به دلیل تحولات سیاسی و بعضی از مشکلات دیگر این پروژه‌ها به تعویق افتاده‌اند، آنان علاقمند استند که کار این پروژه‌های نیمه‌کاره را پس آغاز کنند.»

بربنیاد گفته‌های سخنگوی این وزارت، دهلی نو علاقه دارد تا ۱۲ برنامه نیمه‌کاراش را در بخش‌های گوناگون در افغانستان از سر بگیرد.

آقای افغان افزود: «آنان این را می‌خواستند که روابط هند و افغانستان به شکل گذشته ادامه پیدا کند آنها می‌خواهند که این روابط خراب نشود و دیگر هم مستحکم شود.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی به این باور استند که عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی زمینه کار را در کشور فراهم خواهد کرد و نیز بر رشد اقتصاد کشور نقش مهم دارد.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «کار آغاز این پروژه باعث می‌شود که به مردم افغانستان زمینه کار مساعد کند و همچنان سطح عواید و خرید مردم بالا برود و در کنار این می‌تواند افغانستان را از انزوای اقتصادی و سیاسی بیرون کند.»

نازکمیر زیارمل، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «آغاز یا شروع این پروژه‌ها سطح فقر و بی‌کاری در کشور را کاهش می‌دهد.»

افزون بر پروژه‌های نیمه‌کاره، هشت پروژه تازه نیز از سوی هند آغاز خواهد شد. این پروژه‌ها در چندین ولایت‌ عملی خواهند شد.

وزارت شهرسازی و مسکن: هند علاقه‌مند تکمیل پروژه‌هایش در کشور است

بربنیاد گفته‌های سخنگوی این وزارت، دهلی نو علاقه دارد تا ۱۲ برنامه نیمه‌کاراش را در بخش‌های گوناگون در افغانستان از سر بگیرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که کاردار سفارت هند برای افغانستان گفته است که کار شماری از برنامه‌های توسعه‌یی هند در افغانستان، از سر گرفته می‌شود.

کاردار سفارت هند برای افغانستان این موضوع را در دیدار با سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن بیان کرده و افزوده است هند خواهان روابط بهتر با افغانستان است.

محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، گفت: «پروژه‌هایی را که آنان در حکومت پیشین تطبیق کرده، اما به دلیل تحولات سیاسی و بعضی از مشکلات دیگر این پروژه‌ها به تعویق افتاده‌اند، آنان علاقمند استند که کار این پروژه‌های نیمه‌کاره را پس آغاز کنند.»

بربنیاد گفته‌های سخنگوی این وزارت، دهلی نو علاقه دارد تا ۱۲ برنامه نیمه‌کاراش را در بخش‌های گوناگون در افغانستان از سر بگیرد.

آقای افغان افزود: «آنان این را می‌خواستند که روابط هند و افغانستان به شکل گذشته ادامه پیدا کند آنها می‌خواهند که این روابط خراب نشود و دیگر هم مستحکم شود.»

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی به این باور استند که عملی شدن پروژه‌های توسعه‌یی زمینه کار را در کشور فراهم خواهد کرد و نیز بر رشد اقتصاد کشور نقش مهم دارد.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «کار آغاز این پروژه باعث می‌شود که به مردم افغانستان زمینه کار مساعد کند و همچنان سطح عواید و خرید مردم بالا برود و در کنار این می‌تواند افغانستان را از انزوای اقتصادی و سیاسی بیرون کند.»

نازکمیر زیارمل، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «آغاز یا شروع این پروژه‌ها سطح فقر و بی‌کاری در کشور را کاهش می‌دهد.»

افزون بر پروژه‌های نیمه‌کاره، هشت پروژه تازه نیز از سوی هند آغاز خواهد شد. این پروژه‌ها در چندین ولایت‌ عملی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره