Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد بازرگان از نبود بازار مناسب برای فرآورده‌های شان در پکتیکا

شماری از بازرگانان و فروشندگان جلغوزه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا از نبود بازار مناسب برای فرآورده‌های شان در این ولایت، شکایت دارند.

آنان، می‌گویند که سال پار، به علت نبود بازار مناسب برای فروش، جلغوزه در بسیاری از انبارها فاسد شدند.

یعقوب منظور، بازرگان، گفت: «خواست ما از بازرگانان و مقام‌های فعلی این است که در قسمت مارکیت و بازاریابی بیشتر توجه کنند و با تفاهم با بازرگان به جلو حرکت کنند.»

محمدصديق، بازرگان دیگر، گفت: «خواست ما از امارت این است که برای ما بازار آزاد را بیابند تا اموال ما فروخته شود.»

نجيب الله، یک بازرگان، گفت: «بازرگانانی که خواستار خریداری هستند، هر کیلو را به قیمت ۲۵۰۰ کلدار می‌خواهند که ده برابر زیان را برای مردم دارد.»

از سویی هم، شمار از فروشندگان جلغوزه می‌گویند که امسال نیز در بازارها‌ی پکتیکا، جلغوزه‌ مانده است و جای مناسبی برای نگهداری آن، وجود ندارد.

خيال محمد، فروشنده، گفت: «از سال گذشته نیز جلغوزه‌های زیادی نزد ما و هر کسی باقی مانده و خیلی زیاد است. حدود ۵۱ الی ۲۰ هزار تُن مواد کهنه باقی مانده، همچنان نزدیک به ۲۰ هزار تُن جلغوزه کوچک نیز نزد ما باقی مانده‌ است.»

نادر، یک فروشنده گفت: «اگر اموال سال گذشته است یا امسال، همه‌اش باقی مانده‌اند، اگر زیاد صادر شده باشد چهار و نیم الی پنج هزار تُن جلغوزه بزرگ بفروش رسیده‌ است.»

در همین حال، مسوولان محلی درپکتیکا می‌گویند که آنان می کوشند تا جلغوزه‌ این ولایت را به بیرون از کشور به ویژه به چین؛ صادر کنند.

ثنا الله معصوم، سخنگوی والی پکتیکا، گفت: «ما با تمام توان خود تلاش کرده‌ایم تا برای جلغوزه‌ها بازار جهانی را بیابیم. در این مورد گهگاهی با مرکز نیز تماس می‌گیریم، آنان نیز اطمینان داده‌اند.»

کوه‌های پکتیکا، پوشیده از درختان جلغوزه استند و بخشی از منابع عایداتی مردم، فرآورده‌های همین درخت‌ها استند‌، اما کم‌بود فرآورده‌های جلغوزه درسال روان و نبود بازار مناسب برای فروش، آنان را با چالش رو به‌رو ساخته است.

انتقاد بازرگان از نبود بازار مناسب برای فرآورده‌های شان در پکتیکا

از سویی هم، شمار از فروشندگان جلغوزه می‌گویند که امسال نیز در بازارها‌ی پکتیکا، جلغوزه‌ مانده است و جای مناسبی برای نگهداری آن، وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بازرگانان و فروشندگان جلغوزه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا از نبود بازار مناسب برای فرآورده‌های شان در این ولایت، شکایت دارند.

آنان، می‌گویند که سال پار، به علت نبود بازار مناسب برای فروش، جلغوزه در بسیاری از انبارها فاسد شدند.

یعقوب منظور، بازرگان، گفت: «خواست ما از بازرگانان و مقام‌های فعلی این است که در قسمت مارکیت و بازاریابی بیشتر توجه کنند و با تفاهم با بازرگان به جلو حرکت کنند.»

محمدصديق، بازرگان دیگر، گفت: «خواست ما از امارت این است که برای ما بازار آزاد را بیابند تا اموال ما فروخته شود.»

نجيب الله، یک بازرگان، گفت: «بازرگانانی که خواستار خریداری هستند، هر کیلو را به قیمت ۲۵۰۰ کلدار می‌خواهند که ده برابر زیان را برای مردم دارد.»

از سویی هم، شمار از فروشندگان جلغوزه می‌گویند که امسال نیز در بازارها‌ی پکتیکا، جلغوزه‌ مانده است و جای مناسبی برای نگهداری آن، وجود ندارد.

خيال محمد، فروشنده، گفت: «از سال گذشته نیز جلغوزه‌های زیادی نزد ما و هر کسی باقی مانده و خیلی زیاد است. حدود ۵۱ الی ۲۰ هزار تُن مواد کهنه باقی مانده، همچنان نزدیک به ۲۰ هزار تُن جلغوزه کوچک نیز نزد ما باقی مانده‌ است.»

نادر، یک فروشنده گفت: «اگر اموال سال گذشته است یا امسال، همه‌اش باقی مانده‌اند، اگر زیاد صادر شده باشد چهار و نیم الی پنج هزار تُن جلغوزه بزرگ بفروش رسیده‌ است.»

در همین حال، مسوولان محلی درپکتیکا می‌گویند که آنان می کوشند تا جلغوزه‌ این ولایت را به بیرون از کشور به ویژه به چین؛ صادر کنند.

ثنا الله معصوم، سخنگوی والی پکتیکا، گفت: «ما با تمام توان خود تلاش کرده‌ایم تا برای جلغوزه‌ها بازار جهانی را بیابیم. در این مورد گهگاهی با مرکز نیز تماس می‌گیریم، آنان نیز اطمینان داده‌اند.»

کوه‌های پکتیکا، پوشیده از درختان جلغوزه استند و بخشی از منابع عایداتی مردم، فرآورده‌های همین درخت‌ها استند‌، اما کم‌بود فرآورده‌های جلغوزه درسال روان و نبود بازار مناسب برای فروش، آنان را با چالش رو به‌رو ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره