Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صادرات بیش از ۲هزار تن جلغوزه در پنج ماه ۲۰۲۳

وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که افغانستان در پنج ماه نخست سال روان میلادی بیش از ۲ هزار تُن جلغوزه به ارزش ۲۳ میلیون دالر صادر کرده است.

به گفته‌ی مسوولان در این وزارت، جلغوزه افغانستان بیش‌تر به چین، پاکستان، هند، ایتالیا، امارات متحده عربی و ایالات متحده صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که  ۱ هزار تُن جلغوزه از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد به طلوع‌نیوز گفت: «صادرات جلغوزه به مقداری دو هزار و یکصد تن از طریق دهلیز هوایی و زمینی داشتیم که ارزش پولی آن در حدود ۲۳ میلیون دالر می‌شود که به کشورهای چین، پاکستان، هند، ایتالیا، امارات متحده عربی و ایالات متحده می‌باشد.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که عدم موجودیت برنامه منظم و نبود سردخانه‌ها در میدان‌های هوایی برای نگهداری جلغوزه از چالش‌های بزرگ آنان شمرده می‌شوند.

زلمی عظیمی، بازرگان، به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی این را می‌خواهیم که زمینه انتقال جلغوزه ما را از راه زمینی به کشورهای اروپایی فراهم سازد.»

سلمان رها، بازرگان افغان در چین، گفت: «متاسفانه چالشی که وجود دارد راه ترانسپورتی است که میوه خشک افغانستان و محصولات افغانستان اکثر وقت‌ها از کشورهای دیگر ترانزیت می‌شود که در طول راه با مشکلات گوناگون مواجه می‌شود و جنس نمی‌تواند به وقت‌اش به مقصد برسد.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که افزایش صادرات جلغوزه در ازدیاد درآمدهای کشور نقش مهم دارد.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «افزایش صادرات افزایش ورود اسعار به کشور است که ورود اسعار به هر پیمانه‌ای که افزایش پیدا کند به همان پیمانه روی نرخ ثبات مبادله و ثبات قیمت‌ها می‌تواند تاثیر خود را داشته باشد.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «قبلا پروسس این در کشورهای دیگر صورت می‌گرفت ولی خوشبختانه اکنون ما در داخل کشور کارخانه‌های پروسس داریم.»

بربنیاد آمار‌های اتحادیه جلغوزه، فرآورده‌های جلغوزه افغانستان در سال روان به بیش از ۱۰هزار تُن خواهد رسید که بیش‌تر از ولایت‌های خوست و پکتیا بدست می‌آیند.

صادرات بیش از ۲هزار تن جلغوزه در پنج ماه ۲۰۲۳

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که عدم موجودیت برنامه منظم و نبود سردخانه‌ها در میدان‌های هوایی برای نگهداری جلغوزه از چالش‌های بزرگ آنان شمرده می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که افغانستان در پنج ماه نخست سال روان میلادی بیش از ۲ هزار تُن جلغوزه به ارزش ۲۳ میلیون دالر صادر کرده است.

به گفته‌ی مسوولان در این وزارت، جلغوزه افغانستان بیش‌تر به چین، پاکستان، هند، ایتالیا، امارات متحده عربی و ایالات متحده صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که  ۱ هزار تُن جلغوزه از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد به طلوع‌نیوز گفت: «صادرات جلغوزه به مقداری دو هزار و یکصد تن از طریق دهلیز هوایی و زمینی داشتیم که ارزش پولی آن در حدود ۲۳ میلیون دالر می‌شود که به کشورهای چین، پاکستان، هند، ایتالیا، امارات متحده عربی و ایالات متحده می‌باشد.»

در همین حال، شماری از بازرگانان می‌گویند که عدم موجودیت برنامه منظم و نبود سردخانه‌ها در میدان‌های هوایی برای نگهداری جلغوزه از چالش‌های بزرگ آنان شمرده می‌شوند.

زلمی عظیمی، بازرگان، به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی این را می‌خواهیم که زمینه انتقال جلغوزه ما را از راه زمینی به کشورهای اروپایی فراهم سازد.»

سلمان رها، بازرگان افغان در چین، گفت: «متاسفانه چالشی که وجود دارد راه ترانسپورتی است که میوه خشک افغانستان و محصولات افغانستان اکثر وقت‌ها از کشورهای دیگر ترانزیت می‌شود که در طول راه با مشکلات گوناگون مواجه می‌شود و جنس نمی‌تواند به وقت‌اش به مقصد برسد.»

از سویی‌هم، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که افزایش صادرات جلغوزه در ازدیاد درآمدهای کشور نقش مهم دارد.

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «افزایش صادرات افزایش ورود اسعار به کشور است که ورود اسعار به هر پیمانه‌ای که افزایش پیدا کند به همان پیمانه روی نرخ ثبات مبادله و ثبات قیمت‌ها می‌تواند تاثیر خود را داشته باشد.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «قبلا پروسس این در کشورهای دیگر صورت می‌گرفت ولی خوشبختانه اکنون ما در داخل کشور کارخانه‌های پروسس داریم.»

بربنیاد آمار‌های اتحادیه جلغوزه، فرآورده‌های جلغوزه افغانستان در سال روان به بیش از ۱۰هزار تُن خواهد رسید که بیش‌تر از ولایت‌های خوست و پکتیا بدست می‌آیند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره