Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان پایتخت از بهای بلند گوشت و تخم مرغ

باشندگان کابل از بهای بلند خواربار به ویژه گوشت و تخم مرغ در بازارها شکایت دارند.

آنان می‌گویند که بهای تخم و گوشت مرغ در بازارهای پایتخت تا پنجاه در صد افزایش یافته است.

نوید فضلی، باشنده کابل، گفت: «وقت بود یک قالب تخم ۲۰۰ افغانی حالا فعلن شده ۳۰۰ افغانی.»

عبدالحق، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «طرف هرچیز میری سیل می‌کنی قیمت می‌بینی جیبت را سیل می‌کنی می‌بینی چیزی نیست.»

به گفته باشندگان، اکنون بهای یک عدد تخم مرغ در بازارها تا ده افغانی رسیده است و آنان توان خرید آن را ندارند.

در همین حال، شماری از دکانداران، افزایش محصول در گذرگاه‌ها، بلند رفتن هزینه انتقال کالا و افزایش بهای تخم و گوشت مرغ در بیرون از کشور را سه عامل عمده بلند رفتن بهای این دو قلم کالای بازرگانی در کشور می‌دانند.

عبدالودود، دکاندار، گفت: «تیل قیمت است به همین خاطر تمام چیز قیمت است مصرف از آن هم زیاد است محصول هم زیاد است به همان خاطر قیمت تخم مرغ افزایش یافته و بازار قیمت است فعلن.»

ثناءالحق میرزایی، یک دکاندار دیگر، گفت: «ما خو از خود تولید نداریم تنها وارد می‌کنم وقتی که وارد می‌کنیم هر نرخی که آن‌ها بالای ما به فروش برساند ما مجبور آن را در بازار بفروشیم.»

در همین حال، اتاق زراعت و مالداری به این باور است که اگر از فارم‌داران در کشور پشتیبانی شود، میزان تولیدات گوشت و تخم مرغ، بیشتر می‌شود که این کار می‌تواند سبب کاهش بهای آن در بازارها شود.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «در قدم اول تولید کننده ما تشویق شود که ایجاد کار برای مردم ما شود و در ضمن‌اش تولید کننده ما باید سهولت تخم باب مثل دانه جواری مثل سویابین کشت و کار شود.»

افغانستان بیشتر گوشت و تخم مرغ را از  پاکستان، ایران، کازاخستان و ازبیکستان وارد می‌کند و در حال حاضر واردات گوشت و تخم مرغ به پیمانه زیاد از پاکستان وارد کشور می‌شود.

انتقاد باشندگان پایتخت از بهای بلند گوشت و تخم مرغ

به گفته باشندگان، اکنون بهای یک عدد تخم مرغ در بازارها تا ده افغانی رسیده است و آنان توان خرید آن را ندارند.

تصویر بندانگشتی

باشندگان کابل از بهای بلند خواربار به ویژه گوشت و تخم مرغ در بازارها شکایت دارند.

آنان می‌گویند که بهای تخم و گوشت مرغ در بازارهای پایتخت تا پنجاه در صد افزایش یافته است.

نوید فضلی، باشنده کابل، گفت: «وقت بود یک قالب تخم ۲۰۰ افغانی حالا فعلن شده ۳۰۰ افغانی.»

عبدالحق، یک باشنده دیگر کابل، گفت: «طرف هرچیز میری سیل می‌کنی قیمت می‌بینی جیبت را سیل می‌کنی می‌بینی چیزی نیست.»

به گفته باشندگان، اکنون بهای یک عدد تخم مرغ در بازارها تا ده افغانی رسیده است و آنان توان خرید آن را ندارند.

در همین حال، شماری از دکانداران، افزایش محصول در گذرگاه‌ها، بلند رفتن هزینه انتقال کالا و افزایش بهای تخم و گوشت مرغ در بیرون از کشور را سه عامل عمده بلند رفتن بهای این دو قلم کالای بازرگانی در کشور می‌دانند.

عبدالودود، دکاندار، گفت: «تیل قیمت است به همین خاطر تمام چیز قیمت است مصرف از آن هم زیاد است محصول هم زیاد است به همان خاطر قیمت تخم مرغ افزایش یافته و بازار قیمت است فعلن.»

ثناءالحق میرزایی، یک دکاندار دیگر، گفت: «ما خو از خود تولید نداریم تنها وارد می‌کنم وقتی که وارد می‌کنیم هر نرخی که آن‌ها بالای ما به فروش برساند ما مجبور آن را در بازار بفروشیم.»

در همین حال، اتاق زراعت و مالداری به این باور است که اگر از فارم‌داران در کشور پشتیبانی شود، میزان تولیدات گوشت و تخم مرغ، بیشتر می‌شود که این کار می‌تواند سبب کاهش بهای آن در بازارها شود.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: «در قدم اول تولید کننده ما تشویق شود که ایجاد کار برای مردم ما شود و در ضمن‌اش تولید کننده ما باید سهولت تخم باب مثل دانه جواری مثل سویابین کشت و کار شود.»

افغانستان بیشتر گوشت و تخم مرغ را از  پاکستان، ایران، کازاخستان و ازبیکستان وارد می‌کند و در حال حاضر واردات گوشت و تخم مرغ به پیمانه زیاد از پاکستان وارد کشور می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره