Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آگاهان: کار تاپی به علت عدم پشتیبانی مالی و تنش منطقه‌ای آغاز نشده است

با آن‌که نزدیک به دو سال از حاکمیت دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما کار پروژه "تاپی" هنوز آغاز نشده است.

این در حالی‌ست که پیش از این بارها مقام‌های حکومت سرپرست از آغاز کار این پروژه سخن گفته‌اند.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که عدم پشتیبانی بانک جهانی از پروژه تاپی و رقابت‌های منطقه‌یی سبب شده‌اند تا کار پروژه تاپی در کشور تعلیق شود.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت:  «من فکر می‌کنم که پروژه تاپی درگیر رقابت‌های منطقه‌وی چه بین پاکستان و هندیا قرار دارد و چه هم بین ایران و ترکمنستان و یا هم ترکمنستان قطر که در حقیقت تمویل کننده اساسی گازی هندوستان است.»

میر شکیب میر، یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی، می‌گوید: «عدم تمایل نهادهای کمک کننده مانند بانک انکشاف آسیایی در قسمت تمویل این پروژه است به دلیل این‌که رژیم طالبان تا هنوز به رسمیت شناخته نشده است و بحث جدی‌تر و مهم دیگر عبارت از رقابت‌های ناسالم منطقه‌وی میان هند و پاکستان است.»

واما پروژه تاپی برای افغانستان چه سودهای دارد؟

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، درباره‌ی سودهای این پروژه چنین می‌گوید: «خط لوله تاپی به افغانستان این فرصت را خواهد داد که یک مرکز ترانزیتی مهم برای جریان‌های انرژی منطقه تبدیل شود و با تطبیق این خط لوله ادغام افغانستان البته با آسیای مرکزی وآسیای جنوبی آسان‌تر و یا سریع‌تر خواهد شد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که امارت اسلامی تلاش می‌کند تا کار پروژه تاپی را به گونه‌ی عملی آغاز کند.

به گفته‌ی وزارت اقتصاد، گفت‌وگوها نه تنها در پیوند به پروژه تاپی، بل در باره‌ی پروژه کاسا یک‌هزار نیز با بانک جهانی در جریان است تا از این پروژه‌ها پشتیبانی مالی شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این باره گفت:  «امیدواری ما این است که هم پروژه کاسا و هم پروژه تاپی مورد حمایت بانک جهانی قرار بگیرد و کشورهای منطقه در این راستا در رشد و توسعه‎ اقتصادی کشور هم نقش ایفا بکند.»

پیش از این وزارت معادن و پترولیم گفته است که کارهای فنی پروژه تاپی به پایان رسیده است و هیچ مشکلی فراراه این پروژه وجود ندارد. در عین حال، کار استملاک زمین‌های مسیر این پروژه نیز در ولایت هرات جریان دارد.

آگاهان: کار تاپی به علت عدم پشتیبانی مالی و تنش منطقه‌ای آغاز نشده است

این در حالی‌ست که پیش از این بارها مقام‌های حکومت سرپرست از آغاز کار این پروژه سخن گفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

با آن‌که نزدیک به دو سال از حاکمیت دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما کار پروژه "تاپی" هنوز آغاز نشده است.

این در حالی‌ست که پیش از این بارها مقام‌های حکومت سرپرست از آغاز کار این پروژه سخن گفته‌اند.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که عدم پشتیبانی بانک جهانی از پروژه تاپی و رقابت‌های منطقه‌یی سبب شده‌اند تا کار پروژه تاپی در کشور تعلیق شود.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت:  «من فکر می‌کنم که پروژه تاپی درگیر رقابت‌های منطقه‌وی چه بین پاکستان و هندیا قرار دارد و چه هم بین ایران و ترکمنستان و یا هم ترکمنستان قطر که در حقیقت تمویل کننده اساسی گازی هندوستان است.»

میر شکیب میر، یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی، می‌گوید: «عدم تمایل نهادهای کمک کننده مانند بانک انکشاف آسیایی در قسمت تمویل این پروژه است به دلیل این‌که رژیم طالبان تا هنوز به رسمیت شناخته نشده است و بحث جدی‌تر و مهم دیگر عبارت از رقابت‌های ناسالم منطقه‌وی میان هند و پاکستان است.»

واما پروژه تاپی برای افغانستان چه سودهای دارد؟

سیر قریشی، آگاه مسایل اقتصادی، درباره‌ی سودهای این پروژه چنین می‌گوید: «خط لوله تاپی به افغانستان این فرصت را خواهد داد که یک مرکز ترانزیتی مهم برای جریان‌های انرژی منطقه تبدیل شود و با تطبیق این خط لوله ادغام افغانستان البته با آسیای مرکزی وآسیای جنوبی آسان‌تر و یا سریع‌تر خواهد شد.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که امارت اسلامی تلاش می‌کند تا کار پروژه تاپی را به گونه‌ی عملی آغاز کند.

به گفته‌ی وزارت اقتصاد، گفت‌وگوها نه تنها در پیوند به پروژه تاپی، بل در باره‌ی پروژه کاسا یک‌هزار نیز با بانک جهانی در جریان است تا از این پروژه‌ها پشتیبانی مالی شود.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، در این باره گفت:  «امیدواری ما این است که هم پروژه کاسا و هم پروژه تاپی مورد حمایت بانک جهانی قرار بگیرد و کشورهای منطقه در این راستا در رشد و توسعه‎ اقتصادی کشور هم نقش ایفا بکند.»

پیش از این وزارت معادن و پترولیم گفته است که کارهای فنی پروژه تاپی به پایان رسیده است و هیچ مشکلی فراراه این پروژه وجود ندارد. در عین حال، کار استملاک زمین‌های مسیر این پروژه نیز در ولایت هرات جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره