Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی: کیفیت تولیدات داخلی باید بالا برود

نمایشگاه تولیدات داخلی در کابل با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان و بلند بردن تولیدات داخلی پایان یافت.

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا در پایان "نمایشگاه هفته صنعت" گفته است که امارت اسلامی جلو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در کشور گرفته است.

او از جامعه جهانی خواسته است که زمینه کشت بدیل را در افغانستان فراهم و در بخش‌های صنعت، تجارت و پروژه‌های توسعه‌یی در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

معاون اداری ریاست‌الوزرا گفت: «امارت اسلامی افغانستان امروز کشت، تولید، استعمال و قاچاق مواد مخدر را در این‌جا ممنوع کرده است. اگر می‌خواهید که افغانستان، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و فرامنطقه از شر مواد مخدر رهایی بیاید، شما ملت افغانستان را باید یاری کنید.»

از سویی‌هم، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که صنعت‌کاران باید در زمینه بلند بردن کیفیت فرآورده‌های شان تلاش کنند.

آقای عزیزی در این باره گفت: «ما یک دیتابیس عمومی به خاطر شرکت‌های معتبر و راجستری که در افغانستان داریم ایجاد کردیم. بدون این‌که هزینه‌ا‌ی از طرف شرکت گرفته شود، همه ثبت دیتابیس می‌شود. بعد از این اگر تولیدی را از کسی می‌بینیم که بی‌کیفیت می‌کنند، دوستانه خواهش می‌کنیم که کسی ناراحت نشوند.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان در وزارت صنعت و تجارت، بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از تولید فرآورده‌های با کیفیت پایین ایجاد شده است.

در همین حال، شماری از مقام‌های امارت اسلامی به شمول سرپرست وزارت صحت عامه، سرپرست وزارت  اقتصاد، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواسته‌اند که برای رشد اقتصاد کشور در افغانستان سرما‌یه‌گذاری کنند.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه، گفت: «زمانی‌که به مردم خود امنیت را ایجاد کردید، به دنبال آن، حق دوم مردم بالای حکومت این است که برای آن‌ها منابعی برای تجارت، کاروبار، اقتصاد و نفقه حلال فراهم شود.»

قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد در این باره گفت: «افغانستان ظرفیت کلان در بخش معادن، زراعت، ترانزیت، انرژی و اجناس مواد ساختمانی و قوای بشری را دارد، که با اندک سرمایه‌گذاری میتوان داخلی فرصت خودکفایی و صادرات با کیفیت و قیمت مناسب به بازارهای بیرونی را میسر کرد.»

نزدیک به ۶۰۰ صنعت‌کار، بازرگان و متشبث در نمایشگاه هفته صنعت شرکت کردند.  بربنیاد آمار ارایه شده از سوی برگزارکنندگان، ۱۶۰ هزار تن از این نمایشگاه بازدیده کرده اند. ۴۰ درصد بازدیدکنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند.   

نورالدین عزیزی: کیفیت تولیدات داخلی باید بالا برود

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا در پایان "نمایشگاه هفته صنعت" گفته است که امارت اسلامی جلو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در کشور گرفته است.

تصویر بندانگشتی

نمایشگاه تولیدات داخلی در کابل با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان و بلند بردن تولیدات داخلی پایان یافت.

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا در پایان "نمایشگاه هفته صنعت" گفته است که امارت اسلامی جلو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در کشور گرفته است.

او از جامعه جهانی خواسته است که زمینه کشت بدیل را در افغانستان فراهم و در بخش‌های صنعت، تجارت و پروژه‌های توسعه‌یی در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

معاون اداری ریاست‌الوزرا گفت: «امارت اسلامی افغانستان امروز کشت، تولید، استعمال و قاچاق مواد مخدر را در این‌جا ممنوع کرده است. اگر می‌خواهید که افغانستان، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و فرامنطقه از شر مواد مخدر رهایی بیاید، شما ملت افغانستان را باید یاری کنید.»

از سویی‌هم، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است که صنعت‌کاران باید در زمینه بلند بردن کیفیت فرآورده‌های شان تلاش کنند.

آقای عزیزی در این باره گفت: «ما یک دیتابیس عمومی به خاطر شرکت‌های معتبر و راجستری که در افغانستان داریم ایجاد کردیم. بدون این‌که هزینه‌ا‌ی از طرف شرکت گرفته شود، همه ثبت دیتابیس می‌شود. بعد از این اگر تولیدی را از کسی می‌بینیم که بی‌کیفیت می‌کنند، دوستانه خواهش می‌کنیم که کسی ناراحت نشوند.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان در وزارت صنعت و تجارت، بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از تولید فرآورده‌های با کیفیت پایین ایجاد شده است.

در همین حال، شماری از مقام‌های امارت اسلامی به شمول سرپرست وزارت صحت عامه، سرپرست وزارت  اقتصاد، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواسته‌اند که برای رشد اقتصاد کشور در افغانستان سرما‌یه‌گذاری کنند.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه، گفت: «زمانی‌که به مردم خود امنیت را ایجاد کردید، به دنبال آن، حق دوم مردم بالای حکومت این است که برای آن‌ها منابعی برای تجارت، کاروبار، اقتصاد و نفقه حلال فراهم شود.»

قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد در این باره گفت: «افغانستان ظرفیت کلان در بخش معادن، زراعت، ترانزیت، انرژی و اجناس مواد ساختمانی و قوای بشری را دارد، که با اندک سرمایه‌گذاری میتوان داخلی فرصت خودکفایی و صادرات با کیفیت و قیمت مناسب به بازارهای بیرونی را میسر کرد.»

نزدیک به ۶۰۰ صنعت‌کار، بازرگان و متشبث در نمایشگاه هفته صنعت شرکت کردند.  بربنیاد آمار ارایه شده از سوی برگزارکنندگان، ۱۶۰ هزار تن از این نمایشگاه بازدیده کرده اند. ۴۰ درصد بازدیدکنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند.   

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره