Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۲۵۰۰ متریک تن گندم کمکی هند به افغانستان به بندر چابهار رسید

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که ۲۵۰۰ متریک تُن گندم کمکی هند به افغانستان، به بندر چابهار رسیده و در آینده نزدیک به افغانستان انتقال می‌شوند.

برنامه جهانی خوراک سازمان ملل متحد به طلوع‌نیوز گفته است که گندم‌های هند از سوی این برنامه در افغانستان توزیع خواهد شد.

این نهاد سازمان ملل افزوده است که هند ده هزار تُن گندم را از طریق برنامه جهانی خوراک به مردم افغانستان توزیع می‌کند.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفته است: «در حال حاضر، ۲۵۰۰ متریک تُن غلات گندم از مسیر بندر چابهار در ایران به سوی افغانستان است. این مقدار [گندم] در یک فابریکه آسیاب در هرات به سازمان جهانی خوراک تسلیم و در آن‌جا آسیاب و برای توزیع آماده خواهد شد.»

از سویی‌هم، امارت اسلامی از کشورهای منطقه به ویژه هند می‌خواهد که در بخش‌های اقتصادی با افغانستان همکاری کنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «ما خواهان این هستیم که با مردم افغانستان در عرصه اقتصاد و دیپلوماسی همکاری شود. امنیت و ثبات شان دوامدار شود و همچنان اقتصاد شان به پا ایستاد شود و با انکشاف‌های نو در کشور همکاری صورت بگیرد تا کشور ما آباد و در امنیت و ثبات در منطقه کمک شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که کمک‌های کشورهای منطقه و نهادهای مددرسان که به‌گونه‌ کمک‌های بشردوستانه در کشور هزینه می‌شوند، نمی‌تواند چالش‌های اقتصادی را در درازمدت رفع سازد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «این کمک‌ها هیچ نوع موثریت اقتصادی ندارند. اگر تریلیون‌ها دالر در بحث کمک‌های بشردوستانه صورت بگیرد، به علاوه در درازمدت مشکلات ایجاد می‌کند. هیچ گونه موثریت اقتصادی نداره و نمی‌تواند فقر و بیکاری را کاهش دهد.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های که از سوی جامعه جهانی از سقوط جمهوریت تا اکنون صورت گرفته است. اساسا دارای ماهیت بشردوستانه بوده. این کمک‌ها هیچ گاهی روی تقویت ظرفیت اقتصادی در افغانستان ایجاد زمینه اشتغال در کشور یا هم اینکه در بخش زیربناها در کشور هزینه نشده است.»

بربنیاد آمارها، هند در سال گذشته ۴۰ هزار تُن گندم به افغانستان کمک کرده که از طریق برنامه جهانی خوراک به شهروندان افغانستان توزیع شده است.

۲۵۰۰ متریک تن گندم کمکی هند به افغانستان به بندر چابهار رسید

از سویی‌هم، امارت اسلامی از کشورهای منطقه به ویژه هند می‌خواهد که در بخش‌های اقتصادی با افغانستان همکاری کنند.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که ۲۵۰۰ متریک تُن گندم کمکی هند به افغانستان، به بندر چابهار رسیده و در آینده نزدیک به افغانستان انتقال می‌شوند.

برنامه جهانی خوراک سازمان ملل متحد به طلوع‌نیوز گفته است که گندم‌های هند از سوی این برنامه در افغانستان توزیع خواهد شد.

این نهاد سازمان ملل افزوده است که هند ده هزار تُن گندم را از طریق برنامه جهانی خوراک به مردم افغانستان توزیع می‌کند.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفته است: «در حال حاضر، ۲۵۰۰ متریک تُن غلات گندم از مسیر بندر چابهار در ایران به سوی افغانستان است. این مقدار [گندم] در یک فابریکه آسیاب در هرات به سازمان جهانی خوراک تسلیم و در آن‌جا آسیاب و برای توزیع آماده خواهد شد.»

از سویی‌هم، امارت اسلامی از کشورهای منطقه به ویژه هند می‌خواهد که در بخش‌های اقتصادی با افغانستان همکاری کنند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «ما خواهان این هستیم که با مردم افغانستان در عرصه اقتصاد و دیپلوماسی همکاری شود. امنیت و ثبات شان دوامدار شود و همچنان اقتصاد شان به پا ایستاد شود و با انکشاف‌های نو در کشور همکاری صورت بگیرد تا کشور ما آباد و در امنیت و ثبات در منطقه کمک شود.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور استند که کمک‌های کشورهای منطقه و نهادهای مددرسان که به‌گونه‌ کمک‌های بشردوستانه در کشور هزینه می‌شوند، نمی‌تواند چالش‌های اقتصادی را در درازمدت رفع سازد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «این کمک‌ها هیچ نوع موثریت اقتصادی ندارند. اگر تریلیون‌ها دالر در بحث کمک‌های بشردوستانه صورت بگیرد، به علاوه در درازمدت مشکلات ایجاد می‌کند. هیچ گونه موثریت اقتصادی نداره و نمی‌تواند فقر و بیکاری را کاهش دهد.»

میر شکیب میر، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «کمک‌های که از سوی جامعه جهانی از سقوط جمهوریت تا اکنون صورت گرفته است. اساسا دارای ماهیت بشردوستانه بوده. این کمک‌ها هیچ گاهی روی تقویت ظرفیت اقتصادی در افغانستان ایجاد زمینه اشتغال در کشور یا هم اینکه در بخش زیربناها در کشور هزینه نشده است.»

بربنیاد آمارها، هند در سال گذشته ۴۰ هزار تُن گندم به افغانستان کمک کرده که از طریق برنامه جهانی خوراک به شهروندان افغانستان توزیع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره