Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک شهرک صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران در کابل

یک شهرک صنعتی که شامل کارخانه‌های تولید وسایل پلاستیکی و پارچه، پروسس سبزیجات و میوه‌ی تازه است، از سوی سرمایه‌گذاران داخلی در کابل ایجاد شده است.

سرمایه‌گذاران، هدف از ایجاد این شهرک صنعتی را فراهم کردن سهولت‌ها برای بازرگانان و باشند‌گان پایتخت می‌خوانند.

نصیر احمد انصاف، سرمایه‌گذار، در مراسم گشایش این شهرک صنعتی گفت: «ما در اینجا در بخش نساجی، سنگ، پیپ و همچنان در بخش سردخانه که می‌خواهیم دو اتاق کلان برای سردخانه داشته باشیم، برای میوه و ترکاری تازه برای مردم کابل ایجاد کردیم.»

این شهرک در ولسوالی ده سبز کابل گشایش یافته است.

جنت گل، ولسوال ده سبز، در این باره گفت: «ما برای شان عدالت و امنیت تامین می‌کنیم و این کار را نیز کردیم. به جای این‌که در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند بیایند و در کشور خود سرمایه‌گذاری کنند.»

همزمان با این، وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که از بازرگانان در کشور پشتیبانی می‌کند. این وزارت از سرمایه‌گذاران در بیرون از کشور نیز می‌خواهد تا به کشور برگشته و در بخش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری کنند.

قدرت الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما برای تان قدر قایل استیم تا شما تولید داشته باشید و تولید تان صادرات داشته باشه و این اقتصاد کشور ما است و افتخار ما است.»

محمد قاسم خالد، والی کابل که در این مراسم حضور داشت، چنین گفت: «حالا وقت آن رسیده است که وطن را ترقی بدهیم. باید کشور ما و شما خودکفا شود هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات. اگر مواد خام را از بیرون می‌آوریم باید در این‌جا کارخانه‌ها را منظم کنیم، فعال بسازیم تا بتوانیم خودکفا شویم.»

از سویی هم، رییس صنعت‌کاران پلچرخی ایجاد چنین شهرک‌ها را در رشد اقتصاد کشور مهم می‌داند و از شهروندان کشور می‌خواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.

عبداالجبار صافی، رییس اتحادیه صنعت‌کاران پلچرخی، می‌گوید: «این مسولیت شما است که وقتی بازار می‌روید از تولیدات وطنی استفاده کنین.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که کار ساخت ۳۹ پارک صنعتی در ولایت‌های گوناگون جریان دارد و در حال حاضر افغانستان در پنجاه قلم مواد به خودبسندگی رسیده است.

ایجاد یک شهرک صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران در کابل

رییس صنعت‌کاران پلچرخی ایجاد چنین شهرک‌ها را در رشد اقتصاد کشور مهم می‌داند و از شهروندان کشور می‌خواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.

تصویر بندانگشتی

یک شهرک صنعتی که شامل کارخانه‌های تولید وسایل پلاستیکی و پارچه، پروسس سبزیجات و میوه‌ی تازه است، از سوی سرمایه‌گذاران داخلی در کابل ایجاد شده است.

سرمایه‌گذاران، هدف از ایجاد این شهرک صنعتی را فراهم کردن سهولت‌ها برای بازرگانان و باشند‌گان پایتخت می‌خوانند.

نصیر احمد انصاف، سرمایه‌گذار، در مراسم گشایش این شهرک صنعتی گفت: «ما در اینجا در بخش نساجی، سنگ، پیپ و همچنان در بخش سردخانه که می‌خواهیم دو اتاق کلان برای سردخانه داشته باشیم، برای میوه و ترکاری تازه برای مردم کابل ایجاد کردیم.»

این شهرک در ولسوالی ده سبز کابل گشایش یافته است.

جنت گل، ولسوال ده سبز، در این باره گفت: «ما برای شان عدالت و امنیت تامین می‌کنیم و این کار را نیز کردیم. به جای این‌که در خارج سرمایه‌گذاری می‌کنند بیایند و در کشور خود سرمایه‌گذاری کنند.»

همزمان با این، وزارت صنعت و تجارت اطمینان می‌دهد که از بازرگانان در کشور پشتیبانی می‌کند. این وزارت از سرمایه‌گذاران در بیرون از کشور نیز می‌خواهد تا به کشور برگشته و در بخش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری کنند.

قدرت الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت، گفت: «ما برای تان قدر قایل استیم تا شما تولید داشته باشید و تولید تان صادرات داشته باشه و این اقتصاد کشور ما است و افتخار ما است.»

محمد قاسم خالد، والی کابل که در این مراسم حضور داشت، چنین گفت: «حالا وقت آن رسیده است که وطن را ترقی بدهیم. باید کشور ما و شما خودکفا شود هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات. اگر مواد خام را از بیرون می‌آوریم باید در این‌جا کارخانه‌ها را منظم کنیم، فعال بسازیم تا بتوانیم خودکفا شویم.»

از سویی هم، رییس صنعت‌کاران پلچرخی ایجاد چنین شهرک‌ها را در رشد اقتصاد کشور مهم می‌داند و از شهروندان کشور می‌خواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.

عبداالجبار صافی، رییس اتحادیه صنعت‌کاران پلچرخی، می‌گوید: «این مسولیت شما است که وقتی بازار می‌روید از تولیدات وطنی استفاده کنین.»

پیش از این وزارت صنعت و تجارت گفته است که کار ساخت ۳۹ پارک صنعتی در ولایت‌های گوناگون جریان دارد و در حال حاضر افغانستان در پنجاه قلم مواد به خودبسندگی رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره