Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد: نهادهای خارجی در ایجاد سردخانه‌ها با ما همکاری کنند

وزارت اقتصاد از نهاد‌های خارجی و داخلی می‌خواهد که در راستای ساخت و ساز سردخانه‌ها در کشور همکاری کنند.

این وزارت ایجاد و فعال‌سازی سرد خانه‌ها را در نگه‌داری و توسعه تجارت فرآورده‌های کشاورزی اثرگذار می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «ایجاد و فعال‌سازی سردخانه‌ها در حفاظت ونگهداری میوه، ترکاری و سایر محصولات هموطنان ما نقش مهم و اساسی دارد. به همین دلیل ما از مؤسسات داخلی و بین‌المللی خواستیم که در ارتباط با فعال‌سازی سرد خانه‌ها با ما همکاری جامع و همه جانبه داشته باشند.»

کم‌بود سرد خانه‌ها در کشور از چالش‌هایی است که پیوسته کشاورزان و بازرگانان از آن انتقاد کرده‌اند.

شماری از سبزی فروشان و میوه فروشان در کابل یکی از علت‌های نوسانات در بهای سبزیجات و میوه‌ها در بازار را نبود سردخانه‌ها در کشورعنوان می‌کنند.

سید مجید، دکاندار به طلوع‌نیوز، گفت: «یک کیلو سیب خارجی را همین روز‌ها چه کسی به قیمت ۳۰۰ افغانی خریداری کرده می‌تواند؟ قیمت یک کیلو سیب وطنی ما از ۵۰ تا ۷۰ افغانی است. اگر ما سردخانه داشته باشیم در زمستان هم به میوه‌های خارجی نیاز نمی‌داشته باشیم. همین که سردخانه نداریم علت بزرگ تخریب شدن میوه های‌مان است.»

شمس الدین، دکاندار دیگر، می‌گوید: « اگر سرد خانه‌ها باشد، میوه‌ها خراب نمی‌شوند، حالا سرد خانه نیست میوه‌ها زود خراب می‌شوند و یا زودتر به قیمت ارزان به خارج صادر می‌شوند.»

با این حال، اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که کشاورزان و بازرگانان به علت نبود سرد خانه‌های معیاری همواره زیانمند شده‌اند.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: « زمین‌های زیاد دولتی داریم، باید سردخانه‌های معیاری ایجاد شود که هم سکتور خصوصی و هم دهاقین از آن استفاده کنند و صلاحیتش متعلق به حکومت باشد. یک‌فامیل یک چارک سبزی و میوه را در یخچال نگهداری کرده نمی‌توانند، یک تاجر ما چطور صد‌ها تُن میوه و ترکاری را که به یکباره گی فصل آن به ثمر می‌رسد، نگهداری کند.»

قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: « فواید سردخانه‌ها این است که در حفظ کیفیت و کمیت محصولات زراعتی کمک می‌کند، از احتکار مارکیت‌ها جلوگیری می‌کند و ثبات محصولات زراعتی را در مارکیت‌ها تنظیم می‌کند.»

با فرا رسیدن فصل برداشت فرآورده‌های زراعتی و میوه‌ها در کشور، وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که بیش از ۹ هزار و پنج‌صد تُن میوه‏ تازه از افغانستان به کشور‌های برازیل، ترکیه، آلمان، پاکستان، استرالیا، امریکا، کانادا، چین، تاجکستان، روسیه، اتریش، انگلستان و هند صادر شده است.

 

وزارت اقتصاد: نهادهای خارجی در ایجاد سردخانه‌ها با ما همکاری کنند

با این حال، اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که کشاورزان و بازرگانان به علت نبود سرد خانه‌های معیاری همواره زیانمند شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اقتصاد از نهاد‌های خارجی و داخلی می‌خواهد که در راستای ساخت و ساز سردخانه‌ها در کشور همکاری کنند.

این وزارت ایجاد و فعال‌سازی سرد خانه‌ها را در نگه‌داری و توسعه تجارت فرآورده‌های کشاورزی اثرگذار می‌داند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «ایجاد و فعال‌سازی سردخانه‌ها در حفاظت ونگهداری میوه، ترکاری و سایر محصولات هموطنان ما نقش مهم و اساسی دارد. به همین دلیل ما از مؤسسات داخلی و بین‌المللی خواستیم که در ارتباط با فعال‌سازی سرد خانه‌ها با ما همکاری جامع و همه جانبه داشته باشند.»

کم‌بود سرد خانه‌ها در کشور از چالش‌هایی است که پیوسته کشاورزان و بازرگانان از آن انتقاد کرده‌اند.

شماری از سبزی فروشان و میوه فروشان در کابل یکی از علت‌های نوسانات در بهای سبزیجات و میوه‌ها در بازار را نبود سردخانه‌ها در کشورعنوان می‌کنند.

سید مجید، دکاندار به طلوع‌نیوز، گفت: «یک کیلو سیب خارجی را همین روز‌ها چه کسی به قیمت ۳۰۰ افغانی خریداری کرده می‌تواند؟ قیمت یک کیلو سیب وطنی ما از ۵۰ تا ۷۰ افغانی است. اگر ما سردخانه داشته باشیم در زمستان هم به میوه‌های خارجی نیاز نمی‌داشته باشیم. همین که سردخانه نداریم علت بزرگ تخریب شدن میوه های‌مان است.»

شمس الدین، دکاندار دیگر، می‌گوید: « اگر سرد خانه‌ها باشد، میوه‌ها خراب نمی‌شوند، حالا سرد خانه نیست میوه‌ها زود خراب می‌شوند و یا زودتر به قیمت ارزان به خارج صادر می‌شوند.»

با این حال، اتاق زراعت و مالداری می‌گوید که کشاورزان و بازرگانان به علت نبود سرد خانه‌های معیاری همواره زیانمند شده‌اند.

میرویس حاجی‌زاده، معاون اتاق زراعت و مالداری، گفت: « زمین‌های زیاد دولتی داریم، باید سردخانه‌های معیاری ایجاد شود که هم سکتور خصوصی و هم دهاقین از آن استفاده کنند و صلاحیتش متعلق به حکومت باشد. یک‌فامیل یک چارک سبزی و میوه را در یخچال نگهداری کرده نمی‌توانند، یک تاجر ما چطور صد‌ها تُن میوه و ترکاری را که به یکباره گی فصل آن به ثمر می‌رسد، نگهداری کند.»

قطب الدین یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: « فواید سردخانه‌ها این است که در حفظ کیفیت و کمیت محصولات زراعتی کمک می‌کند، از احتکار مارکیت‌ها جلوگیری می‌کند و ثبات محصولات زراعتی را در مارکیت‌ها تنظیم می‌کند.»

با فرا رسیدن فصل برداشت فرآورده‌های زراعتی و میوه‌ها در کشور، وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که بیش از ۹ هزار و پنج‌صد تُن میوه‏ تازه از افغانستان به کشور‌های برازیل، ترکیه، آلمان، پاکستان، استرالیا، امریکا، کانادا، چین، تاجکستان، روسیه، اتریش، انگلستان و هند صادر شده است.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره